[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:38 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

تکنيک هاي دو سرعت


 

نكات مهم:
هر گام دويدن از 4 مرحله تشكيل مي شود: مرحله اتكا در جلو،راندن،بازيافت و تاب خوردن.

 

 


نكات مهم:
-در طي مرحله بازيابي پا در بالا جمع مي شود.
-زانو،در طي مرحله تاب در جلو،بطرف جلو و بالا بلند شده است
 
نكات مهم:
-در شروع مرحله اتكا در جلو،ابتدا سينه پا روي زمين قرار مي گيرد.
-در مرحله راندن،مفاصل مچ،زانو و ران بطور كامل باز مي شوند.

 


دوهاي سرعت
اهداف
تعيين نمونه اصلي تكنيك دو سرعت و درك چگونگي افزايش سرعت
بازيها و حركات تمريني
براي همه كارهاي عملي دوهاي با مانع و سرعت محدوده اي40×40 متر روي چمن علامت گذاري شود تا بازيها و حركات تمريني در آن اجرا گردد.حركات تمريني،آن دسته تمريناتي را در بر دارد كه در آنها گروه عضلات در گير در دوهاي سرعت به كار گرفته مي شود.
مراحل آموزش
1-شروع ايستاده،افزايش سرعت تا رسيدن به گام دو سرعت
گام دو سرعت آن قسمت از دو سرعت است كه عمل دويدن،با مرحله كامل پرواز،اجرا مي شود و بعد از شتاب گرفتن اتفاق مي افتد.
*در حالي كه پاها به اندازه عرض شانه ها از هم فاصله دارند پشت خطي روي چمن بايستيد.
*اجازه دهيد وزن بدن به جلو بيفتد و بتدريج در طي40 متر تا رسيدن به 80 تا90درصد حداكثر سرعت، شتاب بگيريد.
*به آهستگي سرعت خود را كم كنيد،در حالي كه ضمن حركت خود را بالا نگه مي داريد،به صورت راه رفتن به عقب بر گرديد.
2-زدن پاشنه به ران
*به صورت آهسته دويدن به جلو حركت كنيد،پاشنه پا را به سرعت به طرف پشت ران بالا بكشيد.((لگن بالا،پنجه بالا،پاشنه بالا)).از كشيده شدن پا روي زمين احتراز كنيد.
3-زانو بلند
*اين حركت را مي توان به صورتهاي راه رفتن،توام با جهش يا در حال دويدن،اجرا كرد.
*با قامتي راست،زانو،در حالي كه پنجه به طرف بالا جمع شده است،تا حد موازي شدن با زمين،بلند مي شود.
*پاي اتكا مستقيم و بر حركت آهنگين(با ضربه هاي منظم)تاكيد مي شود.
*حركت را تكرار كنيد ولي اين بار پاشنه پاي آزاد را توام با عمل ((پنجه زدن))به سرعت پايين آوريد.
4-گام جهشي با پاي مستقيم.
*پنجه ها را بالا نگه داريد،وضعيت جمع شدن پنجه بطرف ساق،و در موقع قرار دادن پا بر زمين زانو مستقيم.از روي يك پا بر روي پاي ديگر جهش كنيد.
5-گام جهشي
گام جهشي آهنگين(با ضربه منظم)از پايي به پاي ديگر،در حالي كه ران پاي آزاد موازي با زمين و پاي عقب راست شده است.
*تسمه اي را ، براي بستن به كمر دونده،سر دستي درست كنيد.
*مقاومتي مناسب،و نه زياد،بطوري كه ورزشكار بتواند شكل خوب دويدن سرعت را بكار گيرد،برقرار كنيد.
7-اجراي دو 30 متر با شروع متحرك
*براي افزايش حداكثر سرعت از دوندگان سرعت براي اجرا استفاده كنيد. با شروع متحرك در مسافت 30تا40متر را با حداكثر سرعت بدويد،به درستي(به تدريج)سرعت خود را كم كنيد.
*حداقل 3مرتبه30متر را با حداكثر سرعت بدويد.بين دوتكرار5/1دقيقه استراحت كنيد.
تكنيك استارت(شروع دويدن)


 


نكات مهم:
-تكنيك شروع دو سرعت 4 مرحله دارد:
وضعيت((بجاي خود))،راندن از بلوكهاي استارت و بخش شتابگيري درحالي كه تنه به آهستگي بلند مي شود.

 

 


نكات مهم:
-وضعيت شروع الگو(متداول):بلوك يا قطعه جلويي را به اندازه2 طول پا(حدود نيم متر)عقب تر از خط شروع و قطعه عقب را5/1 طول پا عقب تر از قطعه جلويي قرار دهيد.
-بلوك جلو را تخت تر (با زاويه كمتر نسبت به زمين)تنظيم كنيد.


 


نكات مهم:
-دستها را ،در حالي كه به اندازه عرض شانه ها از هم فاصله دارند،روي زمين قرار دهيد.بازوها وزن بدن را تحمل مي كنند.
-زانوي پاي عقب روي زمين قرار مي گيرد.


 


نكات مهم:
-بازوها وزن بدن را تحمل مي كنند.شانه ها و قدري جلوتر از دستها قرار دارند.
-بلوكها استارت را تا زماني كه زاويه زانوي پاي جلو به90درجه برسد، باز كنيد(بلند كنيد) (1)و باسن قدري بالاتر از سطح شانه ها بلند كنيد(2).

 

 


نكات مهم:
-با باز كردن پاي جلو،بدن را به جلو برانيد.
-همزمان دستها را از زمين بلند كنيد.
-پاي چپ را به سرعت جلو بكشيد.
-در تكميل عمل راندن،مفاصل زانو و ران را راست كنيد.(1)


 


نكات مهم:
-با سرعت و قدرت،از زمين ،به جلو برانيد.
-وضعيت بدن را حفظ كنيد.
-تنه را به آهستگي راست كنيد.

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:37 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

 

تاريخچه هندبال در جهان (( هومر)) تاريخ نويس مشهور يونان در كتاب معروف خود (( اوديسه )) از ورزش هندبال با نام (( اورانيا)) ياد كرده است و تصاوير مربوط به اين بازي نيز كه در سال 600 قبل از ميلاد روي يكي از ديوراهاي آتن قديم حجاري شده بود ، در سال 1926 كشف شد.در قرن هاي شانزدهم و هفدهم ميلادي خانم هاي درباري و شواليه هاي به اين بازي كه تغيير مختصري يافته بود مي پراختند و شاعران وقت ، آن را اولين بازي تابستاني نام نهاده بودند. ((كنراد كخ)) كه يك معلم ورزش آلماني بود، در سال 1890 هندبال را به صورت جديدتري با نام (( رافابل اشپيل)) معرفي كرد كه از آن پس آن را به صورت هندبال يازده نفره بازي مي كردند كه شباهت زيادي به يكي از بازي هاي محلي چكسلواكي به نام ((هازنا)) داشت. پس از اولين جنگ جهاني ((هرمان)) رئيس فدراسيون هندبال آلمان براي گسترش و تحكيم اين ورزش بسيار كوشش كرد. البته دكتر((كارل شلنز)) استاد دانش سراي عالي تربيت بدني و ورزش برلين كه او را پدر هندبال ناميده اند، پيش تر و در سال 1920، مقررات اين ورزش را تدوين كرده و آن را در كلاس هاي خود به مرحله اجرا درآورده بود ، لذا پس از او شاگردانش موجبات گسترش اين ورزش را در سراسر آلمان فراهم آوردند. در كشور هاي شمالي به دليل سردي هوا ، براي اجراي اين ورزش در سالن ، شكل تازه اي به آن داده شد كه اين امر باعث پيدايش هندبال هفت نفره امروزي شد.اين ورزش بين سالهاي 1904 تا 1920 با استفاده از بعضي قوانين بازي فوتبال ، در قاره اروپا توسعه بيشتري يافت و به همين دليل ، ((فوتبال)) اثر بسياري بر آن گذاشته است. قبل از تشكيل فدراسيون هندبال در آلمان ، اين ورزش به ضميمه فدراسيون هاي ژيمناستيك و دو و ميداني اداره مي شد، اما ((كارل ديم)) براي يكنواختي آن اقداماتي انجام داد كه بعدها به نتيجه رسيد.تا سال 1928 از نظر تشكيلات بين المللي نيز هندبال ، جزو فدراسيون بين المللي دو و ميداني محسوب مي شد. اما به دليل اهميت هندبال ، اين فدراسيون در هشتمين كنگره خود كه در سال 1926 برگزار شد ، كميسيوني براي مستقل كردن آن به وجود آورد و سرانجلم در اوت 1928 ، فدراسيون بين المللي مستقل هندبال با يازده كشور عضو در آمستردام تشكيل شد و ((اوري براندرج)) عضو هيات مديره آن ، براي گسترش اين ورزش كمك هاي بسياري كرد. در همان سال اولين بازي نمايشي هندبال در آمستردام انجام شد و در سال 1931، كميته بين المللي المپيك اجازه داد كه هندبال جزو بازي هاي المپيك درآيد.از سال 1928 تا 1934 فدراسيون بين المللي هندبال گسترش بسياري يافت و توانست بيش از 25 كشور را به عضويت بپذيرد، سرانجام اولين بازي هاي بزرگ و رسمي هندبال در المپيك سال 1936 برلن

در رشته يازده نفره مردان انجام يافت، و كشورهاي آلمان ، اتريش و سوييس به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را به دست آوردند.در سال 1937 در بازي هاي جهاني دانشگاهي ، مسابقات هندبال نيز انجام شد كه آلمان به مقام اول رسيد ، سپس در سال 1938 به مناسبت دهمين سال تاسيس فدراسيون بين المللي هندبال ، اولين مسابقات قهرماني جهان در رشته هاي هندبال يازده نفره و هفت نفره با شركت كشورهاي آلمان ، دانمارك، هلند، مجارستان، لوگزامبورگ، لهستان ، سوئد، سوييس و چكسلواكي در كشور آلمان انجام شد كه در هر دو رشته كشور آلمان به مقام اول نايل آمد و در هندبال هفت نفره ، كشورهاي اتريش و سوئد به ترتيب مقام هاي دوم و سوم را به دست آوردند.پس از دومين جنگ جهاني ، ارتباطات بين المللي به سرعت از سر گرفته شد و به ترتيب ، فدراسيون قديمي هندبال منحل شد تا اين كه در ژوئيه سال 1946 با پيگيري كشورهاي فرانسه  و سوئد و با شركت كشورهاي دانمارك، فنلاند،فرانسه،هاند،نروژ،لهستان و سوييس ، كنگره اي در اسن شهر تشكيل گرديد كه به ايجاد فدراسيون فعلي هندبال در اين شهر منجر شد. سپس در سال 1950 محل اين فدراسيون ، به كشور سوييس انتقال يافت ، در استكهلم يك كميسيون فني بين المللي تشكيل شد كه هدف از تشكيل آن بررسي مقررات هندبال بود. در سال 1947 اولين دوره داوري هندبال در دانمارك تشكيل شد كه آثار بسيار مهم و مطلوبي در داوري اين ورزش به جاي گذاشت.در سال 1948 فرانسه مسابقات هندبال يازده نفره را با عنوان ((جام صلح)) برگزار كرد و كشورهاي سوئد ، دانمارك،سوييس و فرانسه به ترتيب مقام هاي اول تا چهارم را به دست آوردند.در سال 1952 دومين دوره مسابقات جهاني هندبال يازده نفره در سوييس برگزار شد كه كشورهاي آلمان ، سوئد، سوييس ، اتريش، دانمارك،هلند، فرانسه و اسپانيا به ترتيب مقام هاي اول تا هشتم را كسب كردند.در سال 1954 مسابقات جهاني هندبال هفت نفره در سوئد برگزار شد و اين كشور به مقام اول رسيد و كشورهاي آلمان و چكسلواكي  به مقام هاي دوم و سوم رسيدند، در مسابقات بين المللي هندبال يازده نفره نيز كه در سال 1955 در آلمان برگزار شد، كشور ميزبان به همراه سوييس و شوروي به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.در سال 1956 مسابقات جهاني هندبال يازده نفره بانوان در آلمان برگزار شد كه كشورهاي روماني ، آلمان و مجارستان به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند . سال بعد ، اين مسابقات در رشته هندبال هفت نفره در كشور يوگسلاوي برگزار شد كه كشورهاي چكسلواكي ، مجارستان و يوگسلاوي به مقام هاي اول تا سوم رسيدند.در سال 1958 مسابقات جهاني هندبال هفت نفره در آلمان برگزار شد و كشورهاي سوئد ، چكسلواكي و آلمان مقام هاي اول تا سوم را به دست آوردند.در حال حاضر فدراسيون بين المللي هندبال 129 عضو دارد كه 23 عضو آن در كنگره بارسلون پذيرفته شده اند. علاوه بر آن ، هندبال در بيش از 30 كشور ديگر نيز علاقه منداني دارد كه به اين ورزش مي پردازند. به طور كلي تا سال 1952 هندبال يازده نفره كه در زمين فوتبال بازي مي شد بر هندبال هفت نفره كه در زمين كوچكتري ، در داخل سالن بازي مي شد، اما از آن پس هندبال هفت نفره به ويژه در كشورهاي اسكانديناوي ، به سرعت رشد كرد و در ديگر كشورها نيز جاي هندبال يازده نفره را گرفت.

 

تاريخچه هندبال در ايران در سال 1344 شمسي ((دكتر علي محمد اميرتاش )) پس از پايان تحصيلات دوره ليسانس در رشته تربيت بدني و ورزش از كشور فرانسه به ايران مراجعت كرده و گفتگو ها و اقدامات اوليه را جهت تاسيس فدراسيون هندبال ايران از طريق كميته ملي المپيك شروع نمود. مدارك لازم نيز از فدراسيون بين المللي هندبال گرفته شد تا از اين طريق ، مقدمات پيدايش ورزش هندبال هفت نفره در ايران فراهم شود. اما با تغييرات اداري در يك سال بعد ، در جلسه كنگره روساي تربيت بدني و مديران فني استان ها و فرمانداري هاي كل ايران كه هم زمان با برگزاري مسابقات ورزشي آموزشگاه هاي كشور در خرداد ماه سال 1345 در شيراز تشكيل شد ، (( دكتر اميرتاش )) طي شرح مبسوطي ، تصويب و اجراي هندبال در آموزشگاه هاي كشور را به كنگره پيشنهاد كرد ، ليكن به علت آشنا نبودن شركت كنندگان در كنگره با ورزش هندبال ، متاسفانه اين پيشنهاد به تصويب نرسيد و بررسي بيشتر درباره آن به آينده موكول شد.در سال 1347، تغييرات و سازماندهي جديدي در اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش پديد آمد كه تصويب بازي هندبال را همانند يكي از ورزش هاي رسمي آموزشگاه هاي كشور ة ممكن ساخت. مسئولان وقت كه از افراد با تجربه بودند و با ورزش هاي جديد نيز آشنايي داشتند، اين پيشنهاد را با احتياط و به طور غير رسمي پذيرفتند ، و بنا شد (( دكتر اميرتاش )) براي آزمايش ، دو تيم در دبيرستان البرز تهران تشكيل و تمرين دهد تا بتواند ورزش هندبال را در عمل به روساي ادارات و مديران فني تربيت بدني كشور كه بار ديگر در تهران گرد مي آمدند، نشان دهد. هم زمان با تمرين اين دو تيم ، اولين نشريه هندبال هفت نفره

در ايران كه شامل خلاصه مقررات بازي و مقدماتي از مهارت هاي انفرادي و دسته جمعي بود، در 27 صفحه تهيه و در اختيار مسئولان و دست اندركاران تربيت بدني آموزش و پرورش گذاشته شد.به همت اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش ، در بهمن سال 1347، سمينار بررسي مسايل و مشكلات تربيت بدني و ورزش آموزشگاههاي كشور ، با شركت روساي اداره هاي تربيت بدني و مديران فني استان ها و فرمانداري هاي كل در تهران تشكيل شد و در ضمن يك مسابقه كامل بين دو تيم هندبال دبيرستان البرز ترتيب يافت و نشريه 27 صفحه اي كه به همين منظور تهيه شده بود در دسترس شركت كنندگان سمينار گذاشته شد، در جلسه بعدي اين سمينار تصميم گرفته شد ، با توجه به امتيازات تربيتي و ورزشي كه هندبال هفت نفره دارد، به عنوان يكي از رشته هاي ورزشي به آموزش و پرورش ، پيشنهاد شود. پس از چهار سال انتظار ، اين اولين پيروزي بود. پيش از پايان سال 1347 ، پيشنهاد مذكور تصويب شد و فدراسيون هندبال آموزشگاه هاي كشور شكل گرفت. رياست فدراسيون به (( جعفر گلبابايي)) كارمند عالي رتبه وزارت آموزش و پرورش و مشاور فني آن به (( دكتر اميرتاش)) واگذار شد.به منظور آشنايي معلمان و مربيان ورزش كشور با ورزش هندبال هفت نفره و آماده كردن مقدمات لازم جهت مسابقات هندبال در چهار چوب مسابقه هاي آموزشگاه هاي كشور كه در دهه اول تير ماه سال 1348 در تهران برگزار شد ، دو كلاس فشرده آموزش مربي و داوري هندبال ، جهت شركت مربيان استان تهران در دهه دوم اسفند ، و براي مربيان ورزش منتخب از ساير نقاط كشور در دهه سوم اسفند 1347 ، به همت اداره كل تربيت بدني

آموزش و پرورش و با سرپرستي و تعليم (( دكتر اميرتاش)) در تهران تشكيل و آموزش هاي لازم داده شد.سرانجام تيم هاي تعليم يافته به كمك مربياني كه در كلاس هاي فشرده شركت كرده بودند ، از شهرستان هاي تهران ، اهواز ، مشهد ، اصفهان، شيراز و كرمان در اين مسابقات شركت كردند كه به همين ترتيب مقام هاي اول تا ششم را به دست آوردند.مقررات كامل ورزش هندبال كه از فدراسيون بين المللي هندبال تهيه و ترجمه شده بود به نام (( فدراسيون هندبال آموزشگاه هاي كشور)) تكثير و در همين كلاس ها در اختيار شركت كنندگان گذاشته شد. اكنون زماني بود كه عده بسياري از دانش آموزان كشور ، ورزش هندبال را مي شناختند و مربيان با علاقمندي بسيار در پي تكميل معلومات خود در اين زمينه بودند. دست اندركاران اداره كل تربيت بدني آموزش و پرورش نيز كه بر اين امر واقف بودند، پيشنهاد (( دكتر اميرتاش)) را مبني بر دعوت از يك مربي خارجي ، پذيرفتند و پيرو آن بلافاصله از ((لاميشل پائوليني)) فارغ التحصيل دانش سراي عالي تربيت بدني و ورزش فرانسه و مربي تيم قهرمان هندبال فرانسه و عضو كميته فني فدراسيون هندبال آن كشور ، به طور رسمي دعوت شد تا براي تدريس در كلاس هندبال به ايران مسافرت كند . در مدت ده ماه اقامت وي در ايران ، با همكاري ((دكتر اميرتاش )) يك كلاس تكميلي براي مربيان استان مركزي ، در دهه دوم مرداد ماه سال 1348 در تهران و يك كلاس تكميلي ديگر در شهرستان اصفهان برگزار شد.در شهريور ماه 1349 نيز كلاس ديگري براي مربيان هندبال كشور در منظريه تهران تشكيل شد و طي آن ((دكتر اميرتاش)) آخرين تحولات هندبال تا آن زمان را براي شركت كنندگان تشريح كرد. تاسيس فدراسيون هندبال در سال 1352 با توجه به پشتوانه اي كه از نظر تعداد بازيكن و مربي در كشور ايجاد شده بود ، سازمان تربيت بدني وقت به اين ورزش توجه پيدا كرد و سرانجام در سال 1354 فدراسيون هندبال تاسيس و (( مهندس هارون مهدوي )) عهده دار امور آن شد.

 

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:35 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

درطبیعت می بایست مراقب بود به حریم زندگی حیوانات وارد نشد ودر صورت ورود با آنها مدارا نمود،چرا که آنها تنها به قصد شکار ودفاع از خود ممکن است به ما حمله ورشوند.


حمله بسیاری حیوانات بسته به فصول مختلف متفاوت بوده ودر بسیاری فصول ممکن است بی آزار باشند.

فصل فعالیت مار و عقرب در هنگام شب و از اوایل بهار تا اواسط پاییز است , در صورتی که در این زمان قصد کمپ شبانه دارید حتی المقدور کفشهای خود را در درون چادر قرار دهید در غیر اینصورت قبل از پوشیدن مجدد کفشها حتما آنها را به خوبی بتکانید , درون کفشها به علت وجود رطوبت مکان بسیار مناسبی برای مار و عقرب می باشد .

قبل از خواب چادر را بازرسی کنید و سپس کلیه راههای ورود و خروج آن را کاملا مسدود کنید. نیش عقرب مناطق کویری معمولا کشنده نیست .

 

حشرات

سوزشی که بر اثر نیش زدگی حشرات ایجاد می شود بعلت وجود موادی است که در بزاق حشره است و با انتقال آن به داخل پوست , سبب تحریک آن می شود . نحوه برخورد با این موارد بصورت زیر است :


- پوست محل نیش زدگی را با آب و صابون را بشویید.
- بر روی آن پماد هیدروکورتیزون بمالید.
- اگر واکنشهای شدید موضعی یا عمومی وجود دارد به پزشک مراجعه کنید.

مارگزيدگي از مواردي است كه خيلي بايد در مورد آن هوشيارانه و با دقت عمل كرد چرا كه هر گونه غفلت ممكن است منجر به عوارض خطرناكي براي فرد مسموم شود . مارها انواع گوناگوني دارند كه از اين بين تنها تعداد معدودي سمي و خطرناك هستند . به ياد داشته باشيد كه حتي مارهاي سمي نيز تنها براي دفاع از خود يا به قصد شكار از نيش و سم خود استفاده مي كنند .

مارهاي سمي به دو گروه بزرگ تقسيم مي شوند :

- خانواده ي مارهاي مرجاني شامل مار مرجاني , كبري , ماهبا و غيره

- خانواده ي افعي ها از جمله افعي , مارزنگي و غيره

نكته : هرگونه مارگزيدگي را بايد سمي تلقي كرد مگر خلاف آن ثابت شود .

بنابراين لازم است مصدوم را حتماً و در اسرع وقت به مراكز درماني منتقل كنيم تا تحت مراقبت هاي لازم قرار گيرد .


مارهاي سمي و غير سمي تفاوتهايي دارند كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد :

- مردمك چشم مارهاي سمي به صورت بيضي ( خطي ) و شبيه مردمك چشم گربه است . ولي مردمك چشم مارهاي غير سمي گرد و مدور است . نكته : مار مرجاني كه از خطرناك ترين مارهاي سمي است مردمك مدور دارد .

- سرمارهاي سمي مثلثي شكل است و با بدن ما زاويه دارد , ولي سر مارهاي غير سمي به صورت نيمه بيضي است و در واقع بدن مارهاي غير سمي شبيه كرم خاكي است . نكته : سر مارمرجاني مثلثي نبوده ولي اين مار از انواع سمي است .

- مارهاي سمي براي نيش زدن از دو دندان نيش استفاده مي كنند و محل گزش معمولاً با يك يا دو سوراخ ( يا زخم ) مشخص مي شود . اما در مارهاي غير سمي دندان ها متعدد هستند و در دو رديف هلالي قرار مي گيرند .

- حلقه هاي دْم مارها در انواع سمي منفرد است , ولي در مارهاي غير سمي به صورت يك رديف دوتايي در كنار هم ديده مي شود .

- در پايين چشم مارهاي سمي , يك حفره ي كوچك وجود دارد كه درمارهاي غير سمي ديده نمي شود .

علائم و نشانه ها و بررسي بيمار :
مشاهده مار
مشاهده ي سوراخ يا زخم در محل نيش زدگي .
درد در محل گزيدگي , درد و سوزش شديد است .
تورم , با گذشت زمان , تورم به سمت قسمت مركزي اندام و به طرف تنه ي فرد پيشرفت مي كند .
قرمزي پوست و بروز تاول
قرمزي و تورم عروق لنفاوي در عضو گزيده شده و پيشرفت اين قرمزي و تورم به سمت قسمت هاي مركزي بدن . لبه هاي اين ناحيه بسيار دردناك و نسبت به لمس حساس مي باشند .
تهوع , استفراغ , سرگيجه و احساس ضعف
كاهش فشار خون
تب , لرز و تعريق
سوزن سوزن يا كرخت شدن نوك انگشتان و اطراف لب و دهان
خونريزي از بيني , وجود خون در ادرار يا مدفوع
تند شدن تنفس يا تنگي نفس
افزايش نبض
مشكل بينايي
هنگامي كه كسي توسط مارسمي مورد گزش قرار مي گيرد، علائمي در او ظاهر مي شود كه بسته به نوع سم و ميزان ورود آن به بدن به دو گروه خفيف و شديد تقسيم مي شود :

خفيف
تورم، تغيير رنگ، درد كم، احساس قلقلك، ضربان سريع، ضعف عمومي ، تهوع، استفراغ، اختلال ديد

شديد
تورم سريع و كرختي بدن، درد، مردمك سنجاقي، به خود پيچيدن، هذيان، شوك، تشنج، فلج، عدم وجود نبض

علائم و نشانه هاي زهرآگين شدن و سرعت تظاهر به آنها به عوامل زير بستگي دارد :

- اندازه مار - محل , تعداد و عمق گزيدگي - مقدار زهر دریافتی - حساسيت فردي نسبت به زهر - سن و وزن مصدوم - سلامتي عمومي عضو - نوع و تعداد ميكروارگانيسم موجود در حفره دهاني مار

در بررسي بيمار , ابتدا به دنبال اثرات دو دندان روي پوست مصدوم بگرديد . البته ممكن است فقط يكي از دندان ها در پوست فرو رفته باشد .گاه نيز يكي از دندان هاي مار در حمله به هدف قبلي شكسته است . اين نيز ممكن است كه مار در مرحله پوست اندازي بوده , وبيشتر از دو دندان داشته باشد .

كمكهاي اوليه

در ابتدا پس از ارزيابي محل حادثه و استفاده از لباس و كفش مناسب جهت جلوگيري از مارگزيدگي , مصدوم را از محل حادثه دور كنيد . ( البته در صورت عدم وجود خطر , بي حركت نگه داشتن مصدوم در اوليت قرار دارد ) .

اكثر گزيدگي ها در ناحيه دست و پاها اتفاق مي افتد . بنابراين توصيه مي شود ( در مورد مارهايي كه سم آنها از طريق اختلال در عملكرد دستگاه عصبي عمل مي كند , مانند مار كبري و مار مرجاني ) با استفاده از پارچه يا باندي كه حدود 4 تا 5 سانتي متر عرض داشته باشد , بالا و پايين محل گزيدگي را ببنديد , كه البته اين كار بايد با رعايت اصول انجام شود . باند يا پارچه را طوري ببنديد كه يك انگشت براحتي از زير آن عبور كند و مانع مصدود شدن خون سرخرگي نشود .

توجه : در صورتي كه محل گزش در نزديكي مفاصل است , از قرار دادن نوار در دو سمت مفصل خودداري كنيد و نوار مورد نظر را فقط در بالاي زخم ( سمتي كه به تنه مصدوم نزديك تر است ) ببنديد .

انتهاي زخمي را پايين تر يا هم سطح قلب قرار دهيد . زيور آلات , ساعت يا لباس هاي تنگ را از اندام گزيده شده خارج كنيد .

استفاده از دستگاه پمپ مكنده ي مخصوص در 30 دقيقه اول مارگزيدگي توصيه مي شود . در صورتي كه پس از 5 تا 10 دقيقه بعد از گزيدگي به بيماررسيديد , توسط ساكشن كردن مي توانيد 25-50% زهر را خارج كنيد . در صورت در اختيار داشتن محلول آنتي سپتيك يا صابون سطح زخم را با آن شستشو دهيد .
در نقطه گزيدگي و درست با همان عمقي كه نيش مار فرو رفته است ( معمولاً خيلي سطحي و حدود 4 ميلي متر ) يك برش خطي بدهيد . هيچ گاه روي ناحيه را برش ضربدري ندهيد زيرا اين كار ريسك بريده شدن اعصاب و عروق خوني را افزايش مي دهد .

زخم بايد حدود 20 دقيقه ساكشن شود . در صورتي كه نجات دهنده خود زخم بازي در دهان يا اطراف دهان داشته باشد , بايد از اين كار اجتناب نمايد . مايع زخم كه توسط ساكشن دهاني خارج مي گردد , بايد مرتباً دور ريخته شود . با اين حال اگر احتملاً بلعيده شد , جاي نگراني نيست , زيرا زهر در معده بي اثر مي شود .

در صورت امكان اطلاعات صحيحي در مورد شكل مار به دست آوريد . هرگز به بيمار اجازه ندهيد كه راه برود . مصدوم را سريعاً به مراكز درماني منتقل كنيد .

نكته : استفاده از كمپرس سرد در مار گزيدگي ممنوع است .

نكته : سم بعضي از مارها ( مثل ماركبرا و مار مرجاني ) بر روي سيستم عصبي اثر مي گذارد و با فلج كردن عضلات تنفسي باعث خفگي و مرگ فرد مي گردد . ارايه ي كمك هاي اوليه مناسب , به ويژه انجام تنفس مصنوعي ( احياي قلبي – ريوي ) در نجات زندگي اين افراد از اهميت خاصي برخوردار است .

توجه : چون مارگزيدگي در هر كشور و ناحيه با مارهاي خاص آن منطقه جغرافيايي اتفاق مي افتد , براي اطلاع صحيح از انواع مارهاي موجود در منطقه و نحوه ارايه ي كمك هاي اوليه بهتر است با مسئولين مربوطه مثل مقامات سازمانهاي بهداشتي , سازمان دامپزشكي , سازمان مراتع و جنگلباني و ... تماس بگيريد و اطلاعات لازم را از آنها جويا شويد .

توجه داشته باشيد كه بهترين كمك در اين مواقع رساندن مصدوم به مراكز درماني مي باشد .

بسيار شايع است ولي معمولاً خطرناك نمي باشد . اما در صورت متعدد بودن تعداد نيش ها يا بروز حساسيت هاي شديد ( آنا فيلاكسي ) مي تواند كشنده باشد . سابقه گزش در افراد حساس يك نكته منفي است و خطر بروز حساسيت هاي شديد ( آنا فيلاكسي ) را افزايش مي دهد . همچنين گزيدگي در ناحيه سر و صورت نيز خطرناك است و مي تواند باعث ايجاد تورم در اين نواحي و انسداد راه هاي هوايي گردد .

علايم و نشانه ها

مشاهده ي سوراخ محل نيش و گاهي خود نيش در محل گزش

- وجود درد ، سوزش ، قرمزي يا تورم در محل گزش

- بروز علايم مسموميت مثل كاهش فشار خون ، كهير ، ...

كمك هاي اوليه
- ارزيابي صحنه حادثه ، دور كردن يا پرهيز از خطر و درخواست كمك در صورت لزوم
- ارزيابي اوليه مصدوم ، انجام مراحل ABC و ديگر كمك هاي اوليه ضروري در صورت لزوم
- در صورت وجود نيش در محل گزش آن را به آرامي خارج كنيد . براي اين كار از موچين ، پنس ، منقاش يا وسايل مشابه استفاده كنيد زيرا فشار اعمال شده در حين كار مي تواند باعث خروج باقيمانده سم از نيش و ورود آن به بدن بيمار گردد .
- محل گزش را با آب سرد و صابون بشوييد .
- زيور آلات ، ساعت ، لباس هاي تنگ و ... از اندام مبتلا خارج كنيد .
- كمپرس آب سرد باعث كاهش درد ، تورم و قرمزي محل گزش مي گردد .
- گذاشتن خمير درست شده از جوش شيرين و آب نيز مي تواند باعث كاهش درد در محل گزش گردد. در صورت مشاهده علايمي كه دلالت بر شديد بودن و اكنش هاي حساسيتي دارند ، مثل كهير منتشر بدن ، نفس تنگي ، كاهش فشار خون , خس خس سينه ، كبودي لب ها (سيانوز ) و ... بايد مصدوم را هرچه سريع تر به نزديك ترين مركز درماني منتقل كنيد .

 

دهان حیوانات حاوی میکروبهایی است که بعضی از آنها می توانند سبب عفونتهای خطرناک و حتی کشنده شوند.

 

در موارد گاز گرفتگی توسط حیوانات به نکات زیر توجه کنید :
- سریعا ناحیه گاز گرفته شده را با آب و صابون تمیز کنید .
- جلوی خونریزی را نگیرید بلکه اجازه دهید که خون جاری شود و میکروبها را بیرون بریزد.
- برای جلوگیری از خطر عفونت , از یک گاز آغشته به پراکسید هیدروژن استفاده کنید
- مصدوم را به پزشک برسانید تا واکسن کزاز و آنتی بیوتیک تجویز کند
- اگر به هاری مشکوک هستید , مصدوم را به بیمارستان برسانید.

 

عقرب ها (Scorpion)

وابسته به عنكبوتيان هستند . در دنيا گونه هاي متعددي عقرب وجود دارد كه تنها تعدادي محدود براي انسان خطر ناك هستند .عقرب بيشتر در آب هواي گرم و شب ها فعال هستند و به اين علت رعايت نكات ايمني در مورد جلوگيري ار عقرب گزيدگي به خصوص در مناطق گرمسيري و به هنگام تاريكي هوا اهميت دارد . (مثل پوشيدن جوراب ، شلوار و كفش مناسب ، تكان دادن كفش و لباس قبل از پوشيدن و غيره )

نكته : خطرناك ترين عقرب در ايران عقربي است به نام گارديم كه محل زيست آن خوزستان است .

علايم و نشانه ها

پس از چند دقيقه از گزش عقرب كه عموماً در اندام ( دست و پا ) اتفاق مي افتد علايم زير مشاهده مي شود:

درد , تاول , قرمزي , تورم

با گذشت چند ساعت از گزش ، ممكن است علايم زير در فرد مشاهده شود :

تند شدن نبض

بالا رفتن فشار خون

سرگيجه ، حالت تهوع و استفراغ

بي اختياري ادرار و مدفوع

تنگي نفس

تشنج

افزايش ترشح بزاق

عقرب گزيدگي اغلب خطر ناك نيست و تنها باعث بروز علايم و نشانه ها موضعي در محل گزش مي گردد. با اين وجود بايد كمك هاي اوليه ضروري را براي مصدومين انجام داد و خطر ناك بودن يا نبودن عقرب و شدت مسموميت را به كادر درماني و پزشك واگذار كرد .

كمك هاي اوليه

ارزيابي صحنه حادثه ، دور كردن يا پرهيز از خطر ، در خواست كمك در صورت لزوم

ارزيابي اوليه مصدوم و انجام مراحل ABC و ديگر كمك هاي اوليه ضروري در صورت لزوم

بي حركت نگه داشتن مصدوم و ثابت نگه داشتن عضو گزيده شده

كمپرس سرد ( نكته از گذاشتن يخ به صورت مستقيم بر روي اندام خود داري كنيد . )

استفاده از دستگاه مكنده مخصوص جهت خارج كردن سم ( در صورت عدم وجود دستگاه مكنده مخصوص , استفاده از ساكشن و يا مكيدن محل گزش توسط دهان مي باشد ).

انتقال سريع به مركز درماني

در برخي موارد و در صورت شديد بودن مسموميت در مراكز درماني از پادزهر سم عقرب براي خنثي سازي سم و درمان فرد استفاده مي شود .البته اين كاربايد با دستور پزشك و تحت نظارت مستقيم او انجام شود .

در مورد بريدن و مكيدن محل زخم با دهان توافق نظر وجود ندارد . بعضي صاحب نظران با اين كار مخالف هستند و عده اي استفاده از اين روش را مجاز مي دانند .

در برخي از كتب بستن بالاي محل گزش با هدف تاخير در جذب سم توصيه شده است . براي اين كار بايد :
از پارچه , باند يا يك وسيله ي مناسب ديگر با عرض حداقل چهار تا پنج سانتي متر استفاده كنيد .

پارچه , باند يا وسيله مورد نظر را حدود پنج سانتي متر بالاتر از محل گزش ( يعني قسمتي از اندام كه به تنه مصدوم نزديك تر است ) ببنديد .

پارچه يا باند بايد به حدي محكم بسته شود كه تنها باعث كندشدن جريان لنف و خون سياهرگي در اندام مربوطه گردد . توجه داشته باشيد كه اين كار به هيچ وجه نبايد باعث اخلال در جريان خون سرخرگي اندام مبتلا گردد . به اين منظور , پارچه يا باند بايد به صورتي بسته شود كه يك انگشت به راحتي از زير آن عبور كند و همچنين باعث قطع نبض در نقاط انتهايي اندام مبتلا نگردد.

توجه : در صورت نزديك بودن مراكز درماني بهتر است بدون فوت وقت و انجام اقدامات اضافي مصدوم را هر چه سريعتر به مراكز درماني منتقل كنيد .

گزيدگي عقرب در افراد پير , كودكان , نوزادان و افراد مصدوم خطرناك تر است . همچنين اگر گزش متعدد يا نزديك سر و صورت يا گردن مصدوم باشد , خطزناك تر از گزش اندام ( دست و پا ) خواهد بود . به ياد داشته باشيد كه علايم گزيدگي با عقرب " گارديم " در ابتدا بسيار خفيف و ناچيز است و همينمسئله اغلب باعث عدم مراجعه به موقع فرد به مراكز درماني مي گردد . اما مراجعه به مراكز درماني لازم و ضروري است و تاخير مي تواند منجر به بروز علايم مختلف مسموميت , از بين رفتن بافت هاي بدن در محل گزش يا حتي در موارد شديد منجر به مرگ فرد گردد . 1- 2- 3-

[ شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 21:3 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

چهارشنبه, 08 تیر 1390 06:21

کارگاه مدیریت استراتژیک توسعه ورزش همگانی با مدرسی جناب آقای دکتر محمد جوادی پور عضو شورای راهبردی فدراسیون ورزش های همگانی در تاریخ6/4/1390 از ساعت 9 صبح تا 17 عصر در محل شرکت تراشه تصویر با حضور جناب آقای آزاد رئیس محترم هیأت ورزش های همگانی استان تهران و کارکنان هیأت همگانی استان تهران و تعدادی از رؤسای هیأت ها و کمیته های ورزش همگانی استان تهران برگزار شد.

کارگاه مدیریت استراتژیک توسعه ورزش همگانی با مدرسی جناب آقای دکتر محمد جوادی پور عضو شورای راهبردی فدراسیون ورزش های همگانی در تاریخ6/4/1390 از ساعت 9 صبح تا 17 عصر در محل شرکت تراشه تصویر با حضور جناب آقای آزاد رئیس محترم هیأت ورزش های همگانی استان تهران و کارکنان هیأت همگانی استان تهران و تعدادی از رؤسای هیأت ها و کمیته های ورزش همگانی استان تهران برگزار شد.

در این کارگاه که با هدف تدوین چشم انداز پنج ساله توسعه ورزش همگانی استان تهران و چشم انداز توسعه 1404 ایران اسلامی در بحث ورزش همگانی برگزار شد؛ دکتر جوادی پور با برگزاری کلاس نظری از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و توضیح و تشریح انواع مدل های ارزشیابی و نظارتی و مفاهیم مهم مدیریتی در طراحی و تدوین برنامه های استراتژیک از ساعت 14 الی 17 با ارائه تعاریف و مثال های کاربردی از انواع استراتژی ها و اجزا و مراحل تدوین استراتژی های میان و بلند مدت، شرکت کنندگان در کارگاه را به چند گروه تقسیم و با اتخاذ روش طوفان مغزها و کارگروهی شرکت کنندگان را برآن داشت تا به ارائه چشم اندازها، رسالت ها، اهداف، راهبردها، نقاط ضعف و قدرت و تهدیدهای پیش روی توسعه ورزش همگانی در شهر تهران بپردازند و نظرات و پیشنهادات خود را با همفکری و کارگروهی ارئه دهند. در پایان این کلاس دکتر محمد جوادی پور ضمن ابراز رضایت و خرسندی از حضور و مشارکت افراد در کارگاه و مباحث مطرح شده، ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین کارگاه هایی نقش بسیار مؤثر و سازنده ای در پیشبرد و موفقیت برنامه های ورزش همگانی و تدوین برنامه ها و راهبردهای آتی ورزش همگانی در کشور خواهد داشت.

[ شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 21:2 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

  امروز: 1390/4/10 هجري خورشيدي است. خوش آمديد.
مقدمه
ارتباط با ما
هيأت ورزشي ايثارگران
هيأت ورزشي بانوان
هيأت بسكتبال
هيأت ورزشي بسيج
هيأت تيراندازي
هيأت ورزش‌هاي راكتي
هيأت ورزش‌هاي رزمي
هيأت شنا
هيأت آمادگي جسماني و ورزش‌هاي صبحگاهي
هيأت فوتبال و فوتسال
هيأت كشتي
هيأت واليبال
هيأت ورزش‌هاي همگاني
هيأت شطرنج
هيأت كوهنوردي
سرگرمي‌ها فرم تقويم ورزشي ليگ فوتسال بسيج مسابقات كاركنان دولت هيأت‌هاي ورزشي اخبار و رويدادها مقالات و نشريات گالري با قهرمانان ارتباط با ما
 
ورزش و تربيت بدني>هيأت‌هاي ورزشي>آمادگي جسماني و صبحگاهي>آموزش
  تقويت ماهيچه هاي قفسه سينه

 قفسه سينه

 

تعداد بازديدكنندگان:76,951 كاربران فعال:29 کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت ملي گاز ايران مي باشد - فروردين‌ماه 1387 هجري خورشيدي - آخرين به‌روز رساني:‌1390/4/8

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:41 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

  امروز: 1390/4/10 هجري خورشيدي است. خوش آمديد.
مقدمه
ارتباط با ما
هيأت ورزشي ايثارگران
هيأت ورزشي بانوان
هيأت بسكتبال
هيأت ورزشي بسيج
هيأت تيراندازي
هيأت ورزش‌هاي راكتي
هيأت ورزش‌هاي رزمي
هيأت شنا
هيأت آمادگي جسماني و ورزش‌هاي صبحگاهي
هيأت فوتبال و فوتسال
هيأت كشتي
هيأت واليبال
هيأت ورزش‌هاي همگاني
هيأت شطرنج
هيأت كوهنوردي
سرگرمي‌ها فرم تقويم ورزشي ليگ فوتسال بسيج مسابقات كاركنان دولت هيأت‌هاي ورزشي اخبار و رويدادها مقالات و نشريات گالري با قهرمانان ارتباط با ما
 
ورزش و تربيت بدني>هيأت‌هاي ورزشي>آمادگي جسماني و صبحگاهي>آموزش
  تقويت ماهيچه هاي شانه

 تقويت ماهيچه هاي شانه

 

 

تعداد بازديدكنندگان:76,950 كاربران فعال:29 کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت ملي گاز ايران مي باشد - فروردين‌ماه 1387 هجري خورشيدي - آخرين به‌روز رساني:‌1390/4/8

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:41 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

  امروز: 1390/4/10 هجري خورشيدي است. خوش آمديد.
مقدمه
ارتباط با ما
هيأت ورزشي ايثارگران
هيأت ورزشي بانوان
هيأت بسكتبال
هيأت ورزشي بسيج
هيأت تيراندازي
هيأت ورزش‌هاي راكتي
هيأت ورزش‌هاي رزمي
هيأت شنا
هيأت آمادگي جسماني و ورزش‌هاي صبحگاهي
هيأت فوتبال و فوتسال
هيأت كشتي
هيأت واليبال
هيأت ورزش‌هاي همگاني
هيأت شطرنج
هيأت كوهنوردي
سرگرمي‌ها فرم تقويم ورزشي ليگ فوتسال بسيج مسابقات كاركنان دولت هيأت‌هاي ورزشي اخبار و رويدادها مقالات و نشريات گالري با قهرمانان ارتباط با ما
 
ورزش و تربيت بدني>هيأت‌هاي ورزشي>آمادگي جسماني و صبحگاهي>آموزش
  عضلات بدن

 آشنايي با عضلات بدن

 

 

تعداد بازديدكنندگان:76,946 كاربران فعال:29 کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت ملي گاز ايران مي باشد - فروردين‌ماه 1387 هجري خورشيدي - آخرين به‌روز رساني:‌1390/4/8

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:40 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

و با مانع
اهداف
سريع دويدن وعبور از مانع بصورت ريتمدار (آهنگين )
بازيها و حركات تمريني
مانند دوهاي سرعت و استارت سرعت ، ولي روي ريتم 3و5 قدم تاكيد كنيد.
مراحل آموزش
1. گامهاي آهنگين، با سرعت از روي چوب .
3تا5 چوب راروي زمين بگذاريد بنحوي كه براي رسيدن به اولين مانع 8گام وبين موانع 3 گام لازم باشد 3تا4 رديف ، با فواصل متفاوت، ايجاد كنيد .
از وضعيت شروع ايستاده ، شتاب بگيريد وتا 10 متر بعد از آخرين چوب به دويدن ادامه دهيد .
شركت كنندگان رابه رديفهاي آماده شده منتقل كنيد ودر صورت نياز فواصل را تظيم كنيد.
2. دويدن با آهنگ گامهاي سرعتي از روي موانع كوتاه
مانند تمرين ،1، ولي چوبدستي ها را روي آجرهاي كوتاه يا چيزي نظير آن قرار دهيد.
با قامتي راست وبالا بدويد ، به پايين نگاه نكنيد .
بتدريج ارتفاع موانع را افزايش دهيد
3.گام عبور از مانع
زماني كه ارتفاع موانع به اندازه كافي بلند شد ، بنحوي كه براي شروع جلو كشيدن پاي عقب با مشكلي روبرو شديد ، بايستي عمل پاي عقب معرفي شود .
با در نظر گرفتن حركت صحيح پاي دوم بصورت راه رفتن از روي مانع قدم بر داريد.
اين حركت را از كنار مانع تكرار كنيد ، وبتدريج به آهستگي بطرف موانع بدويد
4. مشقهاي تمريني مانع
مشقهاي تمريني مانع را ، هم براي پاي راهنما وهم براي پاي عقب ، نشان دهيد.
مشق تمريني حركت پاي دوم از روي مانع در وضعيت ايستاده .
5. حركت عبور از موانع كوتاه
 همانند مورد 2، ولي حركت صحيح عبور از مانع . با 3تا5 مانع

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:39 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

استارت دو هاي سرعت
آشنايي با استارت نشسته با و بدون بلوكهاي استارت
مراحل آموزش
1- استارت از وضعيتهاي مختلف
*مي توان بطور انفرادي و يا دو نفري،يكي به دنبال ديگري،اجرا شود.
*استارت از وضعيت نشسته با پاهاي مستقيم
*استارت از وضعيت دراز كشيده به پشت،بعد دراز كشيده رو به زمين
*استارت از وضعيت دو زانو بر زمين
2-عكس العمل از وضعيت استارت ايستاده
استارت ايستاده از پشت خط با محركهاي مختلف صوتي،ديداري و تماسي
3-استارت نشسته بدون استفاده از بلوكهاي استارت
((بجاي خود)):
پاي جلو به اندازه 5/1 برابر طول پا از خط شروع و پاها به اندازه 5/1 پا از هم فاصله دارند. دستها قدري بازتر از عرض شانه ها و پشت خط قرار دارند.
*شانه ها بالاي دستها
((حاضر))
*لگن را حركت دهيد تا قدري بالاتر از شانه ها قرار گيرد. قبل از عقب نشستن به وضعيت ((بجاي خود))2تا3 ثانيه وضعيت خود را حفظ كنيد.
حركات را به دفعات تكرار كنيد،ولي فرمان را از وضعيت ((حاضر))بدهيدو10تا20متر شتاب بگيريد.
4-استارت نشسته
مانند حركت تمريني شماره 3ولي با استفاده از بلوكهاي استارت
دوهاي امدادي
اهداف: مبادله ديداري و غير ديداري
مراحل آموزش
400×4،روش ديداري
1-مبادله اتفاقي
*گروه به طور اتفاقي در محدوده 40×40متري حركت ميكند.براي هر دو نفر يك چوب امدادي در نظر گرفته مي شود.
*چوب امدادي را از جلو،پهلو و عقب به ديگري انتقال دهيد.
*مبادله به صورت ديداري و با دست راست به دست چپ،اجرا مي شود.
*چوب امدادي را با دست چپ بگيريد و بلا فاصله آن را به دست راست منتقل كنيد.
2-مبادله ديداري با دور خيز كم
*دو به دو كار كنيد،دونده آورنده،در حالي كه چوب امدادي را در دست دارد،در فاصله30 متري شروع به دويدن مي كند.
*دونده دريافت كننده دست چپ خود را دراز مي كند و در حالي كه كف دست تقريبا بطرف بالا قرار گرفته،چوب امدادي را مي گيرد و بلا فاصله آن را به دست راست منتقل مي كند.
*دونده دريافت كننده،با داشتن چوب امدادي،30 متر مي دود.
مبادله غير ديداري100×4
نكات مهم:
در مورد مبادله غير ديداري توصيه مي شود كه يك روش مبادله نشان داده و توضيح داده شود.در مراحل آموزش ذيل،تكنيك انتقال از بالا به پايين،توصيف شده است.
1-مبادله ساكن
*دو نفري كار كنيد.يكي پشت سر ديگري قرار مي گيرد و چوب امدادي را به نوبت مي گيرد و مي دهد.
*در اين نوع انتقال(رد كردن)غير ديداري است و بايد از دست راست به دست چپ يا از دست چپ به دست راست اجرا شود.
*بصورت گروههاي 4نفري و با انتقال راست-چپ-راست-چپ تمرين را تكرار كنيد.
2-انتقال در حالت آهسته دويدن
*مانند تمرين شماره1،ولي به تدريج سرعت را افزايش دهيد.
*زماني كه چوب امدادي به نفر جلو مي رسد آن را به زمين مي اندازد و نفر آخر آن را بر مي دارد و كار تكرار مي شود.
*نوبت را در نظر بگيريد و سعي كنيد هر كس در گروه موقعيتهاي مختلف را اختيار كند.
3-با استفاده از منطقه شتابگيري و منطقه مجاز مبادله،انتقال چوب امدادي را اجرا كنيد.
*از دو دونده دوهاي سرعت براي نمايش مبادله با سرعت تما م استفاده كنيد.
*يك علامت تنظيمي به فاصله 15تا20پا از ابتداي منطقه شتابگيري،مبادله اي در حدود اواسط منطقه مجاز مبادله را ممكن خواهد ساخت.
دوهاي نيمه استقامت و استقامت
اهداف
استارت ايستاده.اندازه گيري ضربان قلب از طريق مچ دست و گردن.كه چگونگي آثار تمرين بر ضربان قلب و اينكه چگونه با تغيير در سرعت،شدت و استراحت،سيستمهاي انرژي بطور مستقل تمرين مي كند.
استارت ايستاده
((بجاي خود))
*پاي راست پشت خط قرار مي گيرد،در حالي كه پاي چپ با فاصله اي حدود هم عرض شانه ها،پشت آن قرار مي گيرد. وزن روي پاي راست.يك بار نيز پاي چپ را جلو قرار دهيد و ببينيد كدام وضعيت قويتر است.دستها را در موقعيتي كه بلا فاصله با حركت پاها همزمان شوند،قرار دهيد.پاي راست و دست چپ پاي چپ و دست راست در جلو قرار بگيرند.
((رو))
*وزن روي پاي جلو.بطرف جلو حركت مي كند.شتابگيري در خط مستقيم
اندازه گيري ضربان قلب
*نبض را،ابتدا در مچ دست و سپس در ناحيه گردن،بگيريد.تعداد ضربان را در مدت10ثانيه بشماريد و در عدد 6ضرب كنيد تا تعداد ضربان قلب در مدت يك دقيقه را بدست آوريد.
*بعد از يك دقيقه بصورت آهسته دويدن،مجددا نبض را بگيريد و مقدار آن را با تعداد ضربان مرتبه قبلي مقايسه كنيد.
پياده روي
 
تعريف
*راه رفتن،حركت به جلو بصورت قدم برداشتن است،بنحوي كه يك پا هميشه با زمين تماس داشته باشد.
*پاي اتكا بايد حداقل براي يك لحظه،در موقعي كه در وضعيت عمودي است راست باشد.
تكنيك
حركت پا
*راندن مناسب با پاي عقب
*حركت غلتكي يا بصورت پاشنه-سينه-پنجه
*نرم قرار دادن پا
*تخت و كم ارتفاع،بدون پريدن
عمل دست
*شانه ها شل و آزاد
آرنجها با زاويه 90درجه نگهداشته مي شوند
*تاب دادن بازوها بطور طبيعي
عمل لگن
*انعطاف پذيري خوب در مفاصل ران
*تقريبا روي يك خط راست
*با حركت چرخشي مفاصل ران
پياده روي


مراحل آموزش
1-راه رفتن عادي(طبيعي)
*روي يك سطح نرم به تدريج سريعتر از معمول را ه برويد،ولي به دويدن تبديل نشود.
*با قامتي افراشته با آهنگي ملايم حداقل100متر راه برويد.
2-مسابقه پياده روي
*مانند تمرين1ولي اين بار با پاي عقب فشار بيشتري بر زمين وارد كنيد. همچنانكه پا را در هر قدم راست مي كنيد لگن را هم راست كنيد.
*تماس پاشنه-پنجه را حفظ كنيد و زماني كه پا در وضعيت عمودي است زانو را راست كنيد.
*اين آهنگ را حداقل در مسافت100متر حفظ كنيد.
3-راه رفتن روي يك خط راست
*مانند تمرين2،ولي اين بار در راستاي يك خط،بنحوي كه هر قدم روي خط قرار گيرد.(در صفحه 52راهنماي مربيگري پايه،مشقهاي ياد گيري شماره1توصيف شده است.)
4-مسابقه پياده روي در مسافت معين
*مانند مورد2،ولي حداقل به مسافت400متر،كار فقط روي شكل صحيح راه رفتن،و نه سرعت آن خواهد بود.
*به احساسي كه در عضلات جلو ساق پا به شما دست مي دهد توجه كنيد

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:38 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

کنيک 110 متر با مانع

تكنيك 110متر با مانع


 


كلت مهم:
-تكنيك دو با مانع را مي توان به 2مرحله تقسيم نمود:عبور از مانع و دويدن بين موانع
-عبور از مانع خود به بخشهاي:جدا شدن از زمين قبل از مانع،عبور از مانع و فرود بعد از مانع،تقسيم مي شود.


 


نكات مهم:
-راندن،در بيشترين بخش،بطرف جلو و در جهت دويدن است
در موقع راندن به جلو مفاصل ران،زانو و مچ را باز كنيد.


-ران پاي راهنما را،بسرعت،تا رسيدن به وضعيت افقي،تاب دهيد.(1)
 


نكات مهم:
-ساق پاي راهنما را،به طور فعال،بطرف جلو باز كنيد.
-در مورد عبور از موانع بلند،تنه را بخوبي بطرف جلو خم كنيد در حالي كه در مورد عبور از موانع كوتاهتر اينكار كمتر لازم است.


 


نكات مهم:
-پاي عقب را كنار تنه بكشيد.
-در حالي كه از مانع عبور مي كنيد،ران پاي عقب تقريبا موازي زمين است.زاويه بين ران و ساق پا در حدود90درجه است.
-پنجه پاي عقب نبايد متمايل به زمين باشد.
-به سرعت،با پاي آزاد به زمين ضربه بزنيد.


 


نكات مهم:
-دو سوم گام عبور از مانع قبل از مانع قرار دارد

 


نكات مهم:
-پاي عقب را به سرعت و بطور فعال به جلو بكشيد.
-روي سينه پاي راهنما فرود آييد.
-در موقع فرود،نبايد بدن به راست متمايل شود.
-تماس مختصر با زمين،دويدن سريع


 


نكات مهم:
-8(7)قدم تا مانع اول.
-در موقع شروع پاي اتكا(پاي دوم)در جلو قرار مي گيرد.
بين دو مانع را با 3گام طي كنيد.

پودر سفید کننده دندان
قویترین سفید کننده گیاهی در 5 دقیقه
رفع زردی،جرم و تقویت مینای دندان
پرورش شترمرغ !
آموزش پرورش شترمرغ
همراه با تسهیلات بانکی
X
تبلیغات در بلاگ اسکای
درگذشت شادروان محمد خاوری اخوی گرامی سرکار خانم ندا خاوری
شنبه 30 بهمن 1389

با نهایت تاثر وتاسف درگذشت شادروان محمد خاوری اخوی گرامی سرکار خانم خاوری مربی محترم تیم پایداری را باطلاع میرساند.

بدینوسیله به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت گفته و از خداوند منان برایشان صبر طلب میکنیم


نوشته شده توسط number3 در ساعت 11:50 PM | چاپ یادداشت | نظرات[0]
مسابقه با تیم خانم فرنوش اویسی
جمعه 8 بهمن 1389

فردا (شنبه) ساعت ۴:۱۵ با تیم خانم فرنوش اویسی بازی داریم این بازی سرنوشت تیم متنخب تهران در مسابقات زیر گروه کشور مشخص می کند . 

دوستان لازم است در ساعت مقرر در سالن حضور یابند لازم به ذکر است محل برگزاری مسابقه سالن هفت تیر می باشد . 

 


 

پینوشت آدرس سالن : ولیعصر بالاتر از میرداماد جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران

نوشته شده توسط number3 در ساعت 4:32 PM | چاپ یادداشت | نظرات[1]
مسابقه تدارکاتی
پنجشنبه 7 بهمن 1389

درود به همه دوستان 

فردا ساعت ۹:۱۵ مسابقه تدارکاتی داریم 

محل مسابقه یافت اباد میدان تختی خیابان تختی کوچه ی یادگار امام باشگاه علی بن ابی الطالب (ع) 

دوستان هر کس بعد ساعت ۹:۱۵ تشریف بیاره متاسفانه از شرکت در این مسابقه باز می ماند .

نوشته شده توسط number3 در ساعت 11:41 PM | چاپ یادداشت | نظرات[0]
تاریخچه هندبال
چهارشنبه 17 آذر 1389

هومر تاریخ نویس مشهور  یونان در کتاب معروف خود اودیسه، از ورزش هندبال با نام «اورانیا» یاد کرده است. نقش های مربوط به این بازی که در سال 600 قبل از میلاد روی یکی از دیوارهای آتن  حجاری شده بود، در سال 1926 کشف شد.
در قرن های شانزدهم و هفدهم میلادی، زنان دربار و شوالیه ها به این بازی که تغییر مختصری یافته بود می پرداختند و شاعران وقت، آن را اولین بازی تابستانی نام نهاده بودند.
در سال 1890، کنرادکخ که یک معلم ورزش آلمانی بود، هندبال را به صورت جدیدتری با نام «رافابال اشپیل» معرفی کرد که آن را به صورت هندبال یازده نفری بازی می کردند که شباهت زیادی به یکی از بازی های محلی چکسلواکی به نام «هازنا» داشت.
 پس از جنگ جهانی اول، «هرمان» رئیس فدراسیون هندبال آلمان برای گسترش و تحکیم این ورزش تلاش فراوانی کرد. دکتر «کارل شلنز» استاد دانشسرای عالی تربیت بدنی و ورزش برلین که او را پدر هندبال نامیده اند، در سال 1920 مقررات این ورزش را تدوین کرد و آن را در کلاسهای خود به اجرا درآورد. پس از او شاگردانش موجبات گسترش این ورزش را در سراسر آلمان فراهم آوردند.
در کشورهای شمال اروپا به دلیل سردی هوا، برای اجرای این ورزش در سالن، شکل تازه ای به آن داده شد که این امر باعث پیدایش هندبال هفت نفره امروزی شد. این ورزش بین سال های 1904 تا 1920 تحت تأثیر بعضی قوانین فوتبال بود و در این دوران توسعه فراوانی در اروپا یافت. تا سال 1928 از نظر تشکیلات بین المللی، هندبال جزو فدراسیون بین المللی دوومیدانی محسوب می شد اما به دلیل اهمیت هندبال، این فدراسیون در هشتمین کنگره خود که در سال 1926 برگزار شد، کمیسیونی برای مستقل کردن آن به وجود آورد.
سرانجام در ماه اوت 1928 فدراسیون بین المللی هندبال با عضویت یازده کشور در آمستردام تشکیل شد. در همان سال اولین بازی نمایشی هندبال در آمستردام انجام شد و در سال 1931 کمیته بین المللی المپیک اجازه داد که هندبال به جمع بازیهای المپیک بپیوندد. در خلال سالهای 1928 تا 1934 فدراسیون بین المللی هندبال گسترش بسیاری یافت و توانست بیش از 25 کشور را به عضویت بپذیرد.
سرانجام اولین بازیهای بزرگ و رسمی هندبال در المپیک 1936 برلین در رشته هندبال یازده نفره مردان انجام یافت که کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند. در سال 1938 به مناسبت دهمین سال تأسیس فدراسیون بین المللی هندبال، اولین دوره مسابقات قهرمانی جهان در رشته های هندبال یازده نفره و هفت نفره با شرکت کشورهای آلمان، دانمارک، هلند، مجارستان، لوکزامبورگ، لهستان، سوئد، سوئیس و چکسلواکی در کشور آلمان انجام شد که در هر دو رشته آلمان به مقام قهرمانی رسید.
با وقوع جنگ جهانی دوم فدراسیون قدیمی هندبال منحل شد تا اینکه در ماه ژوئیه 1946 با پیگیری کشورهای فرانسه و سوئد و با شرکت کشورهای دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ، لهستان و سوئیس کنگره ای در کپنهاک تشکیل گردید که به ایجاد فدراسیون بین المللی هندبال انجامید. در سال 1950 محل این فدراسیون به سوئیس منتقل شد.
در سال 1952 دومین دوره مسابقات جهانی هندبال یازده نفره در سوئیس برگزار شد که کشورهای آلمان، سوئد، سوئیس، اتریش، دانمارک، هلند، فرانسه و اسپانیا به ترتیب مقام های اول تا هشتم را کسب کردند. در سال 1954 مسابقات جهانی هندبال هفت نفره در سوئد برگزار شد و کشور میزبان به مقام قهرمانی رسید و آلمان شرقی و چکسلواکی در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
 در سال 1956 مسابقات جهانی هندبال یازده نفره بانوان در آلمان برگزار شد که کشورهای رومانی، آلمان و مجارستان به مقام های اول تا سوم دست یافتند. سال بعد، این مسابقات در رشته هندبال هفت نفره در یوگسلاوی برگزار شد و کشورهای سوئد، چکسلواکی و آلمان شرقی مقام های اول تا سوم را کسب نمودند. مسابقات هندبال سالنی (هفت نفره) از سال 1972 بار دیگر در جمع رقابت های بازیهای المپیک قرار گرفت . 

نوشته شده توسط number3 در ساعت 9:31 PM | چاپ یادداشت | نظرات[3]
تعطیلی تمرین ها
چهارشنبه 17 آذر 1389

سلام به همه دوستان 

اینجا قراره اخبار تیم منعکس بشود 

این چند روزی که دوستان را ندیدیم دلیلش هم الودگی هوا بوده که منجر به تعطیلی باشگاه شده 

امیدوارم دوستان تمریناتی که همیشه خانم خاوری برای تعطیلات می دادند را انجام بدهند تا بدنشون از آمادگی خارج نشود 

جلسه آینده روز شنبه است سعی کنید با تاخیر نیایید نماینده هیئت هندبال در محل تمرین حضور خواهند داشت . 

با سپاس فراوان

نوشته شده توسط number3 در ساعت 9:15 PM | چاپ یادداشت | نظرات[0]
اولین بازی جوانان
شنبه 8 آبان 1389

اولین بازی تیم جوانان در لیگ امروز ساعت ۱۵ انجام شد. در این بازی تیم پایداری  مقابل تیم ورامین به میدان رفت و با نتیجه ۱۶ بر ۱ پیروز از میدان خارج شد . 

در این بازی بیشترین گل زده توسط فردخت فتحی زده شد که در دقایق آخر مصدوم و از بازی خارج گشت سوناز حق شناس نیز در دومین رده برترین گلزن میدان بود!

در مجموع می توان گفت از تیم انتظار بازی بهتر و منظم تری در اینده داریم. 

همه بازیکنان می بایست در تمرین روز دوشنبه و چهارشنبه حضور داشته باشند . 

بازی بعدی جمعه ساعت ۱۰:۴۵ می باشد .

نوشته شده توسط number3 در ساعت 9:23 PM | چاپ یادداشت | نظرات[4]
زمان تمرین
شنبه 17 مهر 1389

سلام به همه دوستان 

تمرینات جدید روز شنبه و دوشنبه در باشگاه ده ونک ساعت ۳ تا ۴:۳۰ برگزار میشود

نوشته شده توسط number3 در ساعت 01:52 AM | چاپ یادداشت | نظرات[1]
تفریح تیمی
دوشنبه 15 شهریور 1389

درود به همه هم تیمی ها 

بر و بچه هم تیمی سه شنبه بعد تمرین می خواهیم بریم سرزمین عجایب تفریح آنهایی که میان دستاشون بالا  

از الانم می گم جای نیکی حسابی آنجا خالیه

نوشته شده توسط number3 در ساعت 03:14 AM | چاپ یادداشت | نظرات[3]
پنجشنبه 31 تیر 1389
 • دوازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در تالار هندبال تهران از اول لغایت دهم مرداد ماه برگزار می گردد.  

جمعه اول مرداد دیدار تیم ملی جوانان ایران با امارات در تالار هندبال تهران

این مسابقات با حضور هشت تیم در غالب دو گروه چهارتیمی به مصاف هم خواهند رفت. دیدار افتتاحیه را تیمهای ملی ایران و امارات راس ساعت 16 روز جمعه اول مرداد برگزار خواهند کرد.

 • تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در آخرین دیدار دور مقدماتی خود مقام قطر با نتیجه 44 بر 28 شکست را قبول کرد و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند. تیم قطر قهرمان این مسابقات شد . 
نوشته شده توسط number3 در ساعت 01:03 AM | چاپ یادداشت | نظرات[0]
یکشنبه 27 تیر 1389

خانم های عضو تیم هندبال پایداری خواب تشریف دارین؟!!!
ببخشید مزاحم خوابتون می شم اما اینجا جایگاه فعالیت شما است !!!!
ممنونم!

نوشته شده توسط number3 در ساعت 10:59 PM | چاپ یادداشت | نظرات[2]
هیجان فوتبال ، ظرافت بسکتبال ، تکنیک والیبال ، همه در هندبال
یکشنبه 13 تیر 1389

  

 

نوشته شده توسط number3 در ساعت 3:33 PM | چاپ یادداشت | نظرات[0]
اخبار میتینگ اعضای تیم
دوشنبه 7 تیر 1389

بچه های تیم در روز شنبه دور هم جمع شدن تا مشکلات تیم را که مربوط به اعضا می شد حل کنند . 

قرار برای ساعت 11 بود و کسانی که دعوت شده بودند بر پای رفاقت دعوت شده بودند . 

این جلسه با هماهنگی نیکی نوری(شماره 10) و آیدا کوه کش (شماره 3)برگزار شد . اولین فردی که به سر قرار زیر پل سیدخندان رسید آمنه بود بعد شماره 3 و شماره 10 رسیدند آخرین نفر هم مهدیه بود که ساعت 12:15 اضافه شد . 

لیست کامل حاضرین : آمنه آیدا نیکیماهرخمریم قایق موتوری-مریم تکواندوفردختفرشتهمهدیه 

و ساناز که نماینده تام الختیاری به نام شماره 3 داشت الهام درواره بان هم که ... 

جلسه را در رستوران سالسا برگزار کردیم خدایی نکرده فکر نکنید ما شکمو بودیما نخیر اصلا هم اینجوری نبود روزه تعطیل ساعت 12 وسط ظهر جایی جز سالسا نمی شد رفت . 

توی این جلسه بحث سر بی نظمی و عدم همکاری بازیکنان با هم و اختلافات پیش امده بود دوستان مشکلات خودشان را گفتند که بعضا قابل قبول بود با همکاری گروهی برای مشکلات چاره اندیشی شد و نتیجه نهایی مبنی بر تلاش بیشتر اعضا و همچنین نظم در حضور تمرین و مهمتر از همه افزایش تعهد و غیرت تیمی بود . 

قرار بود از جلسه عکس گرفته بشود که متاسفانه دیر یادمون افتاد . خوشحالم تیمی داریم که می خواهد هر جور شده قهرمان شه . 

نکته دیگه این جلسه بجز نیکی (شماره 10) که ایران نیست و مریم تکفاندو که اتلیه باید بره و اینجانب که به شدت مریضم بقیه تعهد اخلاقی شرکت در تمرین دارند بیار خوب است که لباس متعهد الشکل تیم را به تن نمایید. 

همتون را دوست دارم!

نوشته شده توسط number3 در ساعت 4:17 PM | چاپ یادداشت | نظرات[3]
ثبت نام
شنبه 29 خرداد 1389

دوستان عزیزم  

برای ثبت نام ترم جدید هرچه زودتر به پایداری مراجعه کنید !
فراموش نشه کسانی که می خواهند لیگ شرکت کنند حتما باید پایداری ثبت نام کرده باشند! 

در ضمن تمرین ها از روز ۱ تیر پیگیری میشه!

نوشته شده توسط number3 در ساعت 3:50 PM | چاپ یادداشت | نظرات[1]
ما و چسب توپ
یکشنبه 23 خرداد 1389

شاید این جک امسال تیم باشه !
خیلی توضیح نمیدهم چون همه باید می آمدید سر تمرین خودتون میدید!
فقط یه جمله : خنده بازار بود هم استفاده اش هم پاک کردنش

نوشته شده توسط number3 در ساعت 9:14 PM | چاپ یادداشت | نظرات[2]
مربی
سه شنبه 11 خرداد 1389

این پست مخصوص مربیه! 

از همه می خواهم هرچی می خواهن به مربی بگن این جا بگن!

نوشته شده توسط number3 در ساعت 11:50 PM | چاپ یادداشت | نظرات[13]
دروازه بان بازیکنی کلیدی
یکشنبه 9 خرداد 1389

 

 

آشنایی با خصوصیات و توانائیهای دروازه بان هندبال ، اشکال مختلف جایگیری در درون دروازه

 1-  همیشه از یک روش یکسان ایستادن پایه استفاده میشود .
 - پای دورتر از توپ ، پای پرش است .  - پای نزدیک به توپ پای متحرک است .
 2-  در طی یک  فعالیت دفاعی نباید قدم بزند .
 3-  حرکات دفاعی دروازبان کوتاه قد باید همراه با پرش باشد .
 4- دفع از توپ های بلند ، متوسط و پائین ، درصورت امکان با دو دست انجام گردد

قانون پایه : مدافع ، دست پرتاب مهاجم را پوشش می دهد .

2- داشتن قرارداد روشن و ثابت با مدافعان .

4- در موقع شوتهای بازیکنان عقب زمین ، در موقع درگیری تک به تک با مدافعان ، قوانین زیر باید در نظر گرفته شود .

 - گامهای بلند و تند

 - در نظر گرفتن شوتهای پائین

نوشته شده توسط number3 در ساعت 04:46 AM | چاپ یادداشت | نظرات[1]
جدول لیگ برتر هندبال بانوان
یکشنبه 9 خرداد 1389

.Pos Team W D L Pts
۱ ذوب آهن اصفهان ۹ ۱ ۰ ۱۹
۲ هیات هندبال فارس ۸ ۱ ۱ ۱۷
۳ پرسپولیس ۵ ۰ ۵ ۱۰
۴ دانشگاه آزاد تهران ۳ ۱ ۶ ۷
۵ هیات هندبال بوشهر ۳ ۰ ۷ ۶
۶ نفت و گاز گچساران ۰ ۱ ۹ ۱

نوشته شده توسط number3 در ساعت 04:39 AM | چاپ یادداشت | نظرات[0]
فدراسیون هندبال
یکشنبه 9 خرداد 1389

تاریخچه:

در سال 1344 آقای نگارنده فارغ التحصیل دوره لیساس در رشته تربیت بدنی و ورزش پس از مراجعت خود از کشور فرانسه به ایران ، گفتگوها و اقدامات اولیه‌ای را در جهت تاسیس فدراسیون هندبال ایران از طریق کمیته ملی المپیک شروع نمود مدارک لازم نیز از فدراسیون بین المللی هندبال گرفته شد تا از این طریق مقدمات تشکیل هندبال 7 نفره در ایران فراهم شود اما پیشنهاد تشکیل این فدراسیون به تصویب گنگره روسای تربیت بدنی و مدیران فنی استانها و فرمانداری کل ایران که در سال 1345 در شیراز برگزار شده بود نرسید .

در سال 1347 اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش کشور، بازی هندبال را به عنوان یکی از ورزشهای رسمی آموزشگاههای کشور تصویب کرد در بهمن ماه 1347 به همت اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش در تهران سیمنار بررسی مسایل و مشکلات تربیت بدنی و ورزش آموزشگاههای کشور با شرکت روسای اداره های تربیت بدنی و مدیران فنی استانها و فرمانداریهای کل برگزار شد که در نهایت تصویب پیشنهاد مطرح شده در این سمینار منجر به تشکیل فدراسیون هندبال آموزشگاههای کشور شد و ریاست فدراسیون به آقای جعفر گلبابایی و مشاوره فنی آن به آقای نگارنده واگذار شد .

فدراسیون هندبال به منظور آشنایی معلمان و مربیان ورزش کشور با ورزش هندبال 7 نفره کلاسهای فشرده آموزش مربی و داوری هندبال تشکیل داده و نیز مقررات کامل ورزش هندبال را که از فدراسیون بین‌المللی هندبال تهیه شده بود با نام (فدراسیون هندبال آموزشگاههای کشور) تکثیر و در همین کلاسها در اختیار شرکت کنندگان قرار داد.

همچنین به پیشنهاد آقای نگارنده مبنی بر دعوت یک مربی خارجی ، آقای میشل پایولینی مربی تیم قهرمان هندبال فرانسه و عضو کمیته فنی فدراسیون هندبال فرانسه بطور رسمی جهت تدریس در کلاس هندبال به ایران دعوت شد . در سال 1349 نیز کلاس دیگری جهت تشریح آخرین تحولات هندبال تا آن زمان تشکیل شد .

در مسابقات آموزشگاهی سال 1349 برای اولین بار تیمهای دختران دانش آموز نیز در  مسابقات هندبال شرکت کردند .  

در سال 1352 با توجه به پشتوانه‌ای که از نظر تعداد بازیکن و مربی هندبال در کشور ایجاد شده بود سازمان تربیت بدنی وقت، به این ورزش توجه پیدا کرد و سرانجام در سال 1354 فدراسیون هندبال کشور تاسیس شد.
نوشته شده توسط number3 در ساعت 04:34 AM | چاپ یادداشت | نظرات[1]
دعوت نامه
شنبه 8 خرداد 1389

دوستانی که برایشون دعوت نامه آمده تا در وبلاگ عضو بشوند فقط ۱ هفته دعوت نامه ها اعتبار دارند . 

نکته مهم این وبلاگ به همه اعضای تیم تعلق دارد امیدوارم بتوانیم یک پایگاه اطلاع رسانی خوب داشته باشیم. 

فردا هم تمرین برقراره سعی کنید حضور داشته باشید.

نوشته شده توسط number3 در ساعت 10:00 PM | چاپ یادداشت | نظرات[0]
توجه
یکشنبه 26 اردیبهشت 1389

دوستان هم تیمی  :   

تمرین امروز یکشنبه ۲۶/۲ برگزار می شه! 

تعطیلی شامل حال ما نمی شه باید برای قهرمانی دسته ۱ تلاش کرد

نوشته شده توسط number3 در ساعت 1:03 PM | چاپ یادداشت | نظرات[2]
خلاصه تمرین روز یکشنبه
دوشنبه 20 اردیبهشت 1389

روز یکشنیه تمرین راس ساعت ۴:۱۵ شروع شد . ۶ نفر از اعضای تیم حضور داشتند و بقیه دوستان هم به علت دعوت به تیم کشوری از حضور در تمرین باز ماندند . 

تمرین با بدنسازی شروع شد و پس از ۲۰ دقیقه بدنسازی فشرده کار با توپ و شوت به دروازه آغاز گشت هر بازیکن به طور میانگین ۱۵۰ شوت به دروازه نمود .  

پس از آن بازی دست گرمی انجام شد . 

تمرین روز یکشنبه بسیار خوب بود چرا که مربی بازخوردهای بسیار مناسبی به بازیکنان می دادند.

نوشته شده توسط number3 در ساعت 10:42 PM | چاپ یادداشت | نظرات[0]
تبریک به اعضا تیم کشوری
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389

سلام 

ضمن اینکه انتخاب همگی شمارو تبریک میگم و بهتون افتخار میکنم لازمه سر تمرینات خودمان حضور داشته باشید.با تشکر

نوشته شده توسط CHIEF در ساعت 11:53 PM | چاپ یادداشت | نظرات[2]
حضور بازیکنان در تمرینات انتخابى تیم شهر تهران
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389

دیروز، 14/2/89، اولین جلسه ى تمرینات انتخابى تیم شهر تهران در مقطع دبیرستان براى اعزام به مسابقات کشورى تابستان 89 بود. 

تعدادى از بازیکنان تیم پایدارى، یعنى آنان که در تیم منطقه ى 3 در مقطع دبیرستان (دارنده ى مقام اول در مسابقات قهرمانى استان تهران) بودیم، همگى دعوت شدیم و غیر از یک نفر (به علت مصدومیت) بقیه در تمرین حضور یافتیم.

به همین دلیل متاسفانه نتوانستیم در بازى تدارکاتى با تیم تهران جنوب حضور یابیم. همین جا پیروزیتون رو تبریک مى گیم، خسته نباشید!

نوشته شده توسط Number 10 در ساعت 9:52 PM | چاپ یادداشت | نظرات[0]
نتیجه بازی
سه شنبه 14 اردیبهشت 1389

سلام

بازی امروز را با نتیجه 25 به 13 بردیم به همه دوستان تبریک می گم و به بچه های تیم تهران جنوب هم خسته نباشید.

نوشته شده توسط number3 در ساعت 7:59 PM | چاپ یادداشت | نظرات[4]
تمرین ۱۲ اردیبهشت ۸۹
دوشنبه 13 اردیبهشت 1389

سلام خدمت همه دوستان خوبم 

امروز تمرین داشتیم خب مسلما خیلی خوب بو د چون مربی آمده بود و حسابی کار از همه کشید . 

خوشحالم که بیشتر دوستان آمده بودند اما غایبین محترم حواسشون باشه این بار اسم نمیزنیم اما از دفعه دیگه اسامی را می زنم تا ثبت شه ! 

خبر مهم که گفتم یک بار دیگه اینجا هم ذکر شود تا بعدا بهانه ای نباشه بازی تدارکاتی با تیم تهران جنوب است که سه شنبه ۱۴ اردیبهشت انجام می شود . 

 

 

نوشته شده توسط number3 در ساعت 00:19 AM | چاپ یادداشت | نظرات[2]
انواع شوت در هندبال
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389

نوشته شده توسط number3 در ساعت 01:04 AM | چاپ یادداشت | نظرات[0]
عکس های تیم
یکشنبه 5 اردیبهشت 1389

 

 

نوشته شده توسط number3 در ساعت 7:37 PM | چاپ یادداشت | نظرات[4]
نظر درباره تمرین
یکشنبه 5 اردیبهشت 1389

سلام 

لطفا نظرات خودتونو راجع به تمرین امروز برام بنویسید.در صورت عدم حضور دلیل خودراذکر کنید.

نوشته شده توسط CHIEF در ساعت 7:24 PM | چاپ یادداشت | نظرات[7]
طرح هایى از زمین هندبال
جمعه 3 اردیبهشت 1389

  

  

 

 

 

نوشته شده توسط Number 10 در ساعت 01:52 AM | چاپ یادداشت | نظرات[1]
عکس هایی از رشته هندبال
جمعه 3 اردیبهشت 1389

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:33 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

تاریخچه هندبال

تاریخچه هندبالهومر» تاریخ نویس مشهور یونان در کتاب معروف خود اودیسه، از ورزش هندبال با نام «اورانیا» یاد کرده است. نقش های مربوط به این بازی که در سال ۶۰۰ قبل از میلاد روی یکی از دیوارهای آتن حجاری شده بود، در سال ۱۹۲۶ کشف شد.
در قرن های شانزدهم و هفدهم میلادی، زنان دربار و شوالیه ها به این بازی که تغییر مختصری یافته بود می پرداختند و شاعران وقت، آن را اولین بازی تابستانی نام نهاده بودند.
در سال ۱۸۹۰، کنرادکخ که یک معلم ورزش آلمانی بود، هندبال را به صورت جدیدتری با نام «رافابال اشپیل» معرفی کرد که آن را به صورت هندبال یازده نفری بازی می کردند که شباهت زیادی به یکی از بازی های محلی چکسلواکی به نام «هازنا» داشت. پس از جنگ جهانی اول، «هرمان» رئیس فدراسیون هندبال آلمان برای گسترش و تحکیم این ورزش تلاش فراوانی کرد. دکتر «کارل شلنز» استاد دانشسرای عالی تربیت بدنی و ورزش برلین که او را پدر هندبال نامیده اند، در سال ۱۹۲۰ مقررات این ورزش را تدوین کرد و آن را در کلاسهای خود به اجرا درآورد. پس از او شاگردانش موجبات گسترش این ورزش را در سراسر آلمان فراهم آوردند.
در کشورهای شمال اروپا به دلیل سردی هوا، برای اجرای این ورزش در سالن، شکل تازه ای به آن داده شد که این امر باعث پیدایش هندبال هفت نفره امروزی شد. این ورزش بین سال های ۱۹۰۴ تا ۱۹۲۰ تحت تأثیر بعضی قوانین فوتبال بود و در این دوران توسعه فراوانی در اروپا یافت. تا سال ۱۹۲۸ از نظر تشکیلات بین المللی، هندبال جزو فدراسیون بین المللی دوومیدانی محسوب می شد اما به دلیل اهمیت هندبال، این فدراسیون در هشتمین کنگره خود که در سال ۱۹۲۶ برگزار شد، کمیسیونی برای مستقل کردن آن به وجود آورد. سرانجام در ماه اوت ۱۹۲۸ فدراسیون بین المللی هندبال با عضویت یازده کشور در آمستردام تشکیل شد. در همان سال اولین بازی نمایشی هندبال در آمستردام انجام شد و در سال ۱۹۳۱ کمیته بین المللی المپیک اجازه داد که هندبال به جمع بازیهای المپیک بپیوندد. در خلال سالهای ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۴ فدراسیون بین المللی هندبال گسترش بسیاری یافت و توانست بیش از ۲۵ کشور را به عضویت بپذیرد. سرانجام اولین بازیهای بزرگ و رسمی هندبال در المپیک ۱۹۳۶ برلین در رشته هندبال یازده نفره مردان انجام یافت که کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند. در سال ۱۹۳۸ به مناسبت دهمین سال تأسیس فدراسیون بین المللی هندبال، اولین دوره مسابقات قهرمانی جهان در رشته های هندبال یازده نفره و هفت نفره با شرکت کشورهای آلمان، دانمارک، هلند، مجارستان، لوکزامبورگ، لهستان، سوئد، سوئیس و چکسلواکی در کشور آلمان انجام شد که در هر دو رشته آلمان به مقام قهرمانی رسید. با وقوع جنگ جهانی دوم فدراسیون قدیمی هندبال منحل شد تا اینکه در ماه ژوئیه ۱۹۴۶ با پیگیری کشورهای فرانسه و سوئد و با شرکت کشورهای دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ، لهستان و سوئیس کنگره ای در کپنهاک تشکیل گردید که به ایجاد فدراسیون بین المللی هندبال انجامید. در سال ۱۹۵۰ محل این فدراسیون به سوئیس منتقل شد.
در سال ۱۹۵۲ دومین دوره مسابقات جهانی هندبال یازده نفره در سوئیس برگزار شد که کشورهای آلمان، سوئد، سوئیس، اتریش، دانمارک، هلند، فرانسه و اسپانیا به ترتیب مقام های اول تا هشتم را کسب کردند. در سال ۱۹۵۴ مسابقات جهانی هندبال هفت نفره در سوئد برگزار شد و کشور میزبان به مقام قهرمانی رسید و آلمان شرقی و چکسلواکی در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. در سال ۱۹۵۶ مسابقات جهانی هندبال یازده نفره بانوان در آلمان برگزار شد که کشورهای رومانی، آلمان و مجارستان به مقام های اول تا سوم دست یافتند. سال بعد، این مسابقات در رشته هندبال هفت نفره در یوگسلاوی برگزار شد و کشورهای سوئد، چکسلواکی و آلمان شرقی مقام های اول تا سوم را کسب نمودند. مسابقات هندبال سالنی (هفت نفره) از سال ۱۹۷۲ بار دیگر در جمع رقابت های بازیهای المپیک قرار گرفت.
سایت پارس اسپورت

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:32 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

ماریای ایتالیایی قهرمان مسابقات شمشیر زنی بانوان

   
 

تصاویری از هفتمین روز مسابقات المپیک !

 

 

Rebecca Wardell of New Zealand

 

Jolanda Keizer of Netherlands

 

Yelena Isinbayeva of Russia

 

مسابقات والیبال زنان ( آلمان و یونان )

Sara Goller celebrates

 

Laura Ludwig

 

Laura Ludwig (R) and Sara Goller celebrate

 

Laura Ludwig celebrates

 

Natalie Cook (R) of Australia celebrates a point with team mate Tamsin Barnett

 

Kathrine Maaseide (L) and Susanne Glesnes of Norway celebrate

 

مسابقه ی فوتبال زنان ( چین - آرژانتین )

 

 

 

 

مسابقات ژیمناستیک

Romanian gymnast prepares to swing from the higher to the lower bar

 

Deng Linlin competes on the balance beam

 

Cheng Fei competes on the vault

 

Nastia Lukin cries of the United States America

 

L-R: Shawn Johnson, Nastia Lukin and Yang Yili

 

 

 

 

مسابقات شنای المپیک

 

 

مسابقات قایقرانی تک نفره زنان

Michelle Guerette of the United States competes in her heat in the Women's Single Sculls

 

Zhang Xiuyun of China competes in the Women's Single Sculls, Heat 1

 

Emma Twigg of New Zealand competes in the Women's Single Sculls, Heat 2

 

ماریای ایتالیایی قهرمان مسابقات شمشیر زنی بانوان

 

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:30 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

ذهن دوم،ذهن برتر
برای زندگی کردن دیر نیست
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 بهمن 1389 توسط ساواكى
حدیث علمی: اما خوش اقبال ترین رشته ورزشی در بین بانوان ورزشكار تیراندازی بوده كه از سال ها پیش پای ثابت اعزام های برون مرزی بوده است. تیراندازی نه تنها نیاز به طراحی لباس نداشت بلكه توصیه های اسلامی را هم در پس خود می دید. این طور بود كه در میان كاروان های مردانه ایران در المپیك یا بازی های اسلامی همواره یك تیرانداز زن هم حضور داشت. اما در واقع تیراندازان حضور بین المللی شان را از سال 70 و در یك مسابقه دوستانه شروع كردند و كمی بعد در همان سال در مسابقات قهرمانی آسیا در پكن شركت كردند و مقام چهارم تیمی را به دست آوردند. آنها عنوان سومی تیمی بازی های بوسان را هم در كارنامه دارند البته در شرایطی كه تنها سه تیم در آن ماده شركت كرده بودند. تیراندازان زن المپیك را هم از دست نداده اند و بهترین عنوان شان را نسیم حسن پور در آتن 2004 به دست آورد كه بیست و سوم شد. با این حال تیراندازی هیچ وقت راضی كننده ظاهر نشده است. تیر و كمان كه ابتدا به عنوان انجمنی زیر نظر فدراسیون تیراندازی كار می كرد اولین بار سال 81 دختران را راهی مسابقات قهرمانی آسیا در چین كرد. اما بعد از تشكیل فدراسیون مستقل همه چیز جدی تر دنبال شد كه نهایتاً هم به عنوان دومی انفرادی نجمه آبتین در مسابقات جایزه بزرگ تایلند در سال 85 منجر شد. تیم دختران ایران سال بعد در همان مسابقات عنوان سومی تیمی را به دست آورد.
    
    در كوهنوردی اعزام های زنان كوهنورد به تیم ملی ختم نمی شود اما به هر حال اولین اعزام در قالب تیم ملی در سال 79 انجام شد كه شش نفر راهی نپال شدند. اما قطعاً كسی اولین زنان مسلمان فاتح اورست را فراموش نكرده است. لاله كشاورز و فرخنده صادق این افتخار را سال 84 ثبت كردند.شطرنج هم مانند تیراندازی مشكل طراحی لباس نداشت، به همین دلیل شطرنج بازان هم همزمان با تیراندازان سال 70 اولین اعزام ها را تجربه كردند. البته اولین تجربه آنها به حضور در یك مسابقه دوجانبه در باكو خلاصه شد اما در طول این سال ها با حضور مداوم در مسابقات سطح اول دنیا، شطرنج زنان ایران یك استاد بزرگ و چند استاد بین المللی و استاد فیده دارد. در عنوان سومی تیمی بازی های آسیایی دوحه هم آتوسا پوركاشیان شریك بوده است.
    
    سواركاری از آن دسته رشته هاست كه در ظاهر مشكلی برای اعزام برون مرزی ندارند. لباس ها كاملاً پوشیده است و مانند تیراندازی سفارشات اسلامی را هم پشت خود دارد اما مشكل درباره این رشته جای دیگری است، به طوری كه حتی سواركاران مرد هم تجربه چندانی در مسابقات برون مرزی ندارند. مشكل قرنطینه اسب ها باعث شده سواركاران ایرانی نتوانند با اسب های شخصی شان در مسابقات شركت كنند اما حل موقت این مشكل به حضور هاله نكویی در بازی های آسیایی منجر شد. نكویی كه تنها زن عضو تیم چهار نفره ایران بود، نتیجه خاصی به دست نیاورد. در دیگر اعزام های محدود سواركاری زنان، آنها مجبور بودند از اسب های عاریه یی كشور میزبان استفاده كنند. با این حال اولین حضور آنها برمی گردد به سال 76 كه در مسابقات دوجانبه فرانسه شركت كردند و البته یك مقام چهارمی هم به دست آوردند.
    
    دوچرخه سواری با دردسرهایی كه در داخل ایران و در بخش همگانی داشت، بالاخره امسال اولین حضور بین المللی اش را در مسابقات آسیایی تایلند تجربه كرد. تیم دختران ایران لباس متفاوتی با دیگر تیم ها داشتند و در اولین تجربه شان نتیجه قابل توجهی به دست نیاوردند. شاید تنها نتیجه این اعزام را بتوان تثبیت حضور تیم ایران به عنوان یك تیم مسلمان در مسابقات رسمی دانست.
    
    اسكیت دختران ایرانی كارش را در بخش نمایشی شروع كرد اما هنگامی كه متوجه شدند اگر در بخش سرعت و استقامت كار كنند، شانس این را دارند كه در میادین برون مرزی حاضر شوند، فعالیت خود را روی این بخش متمركز كردند، در نهایت هم زمانی كه هنوز حتی فدراسیون اسكیت تشكیل نشده بود و همه چیز در یك انجمن زیر نظر فدراسیون ورزش ها خلاصه می شد، دو دختر اسكیت باز سال 83 به مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن اعزام شدند. اگرچه مارال راسخی و سارا فرشتیان در آن رقابت ها عنوان خاصی به دست نیاوردند اما با گذشت چند سال حالااسكیت دختران خیلی خوب جلو می رود.
    
    آنها در مسابقات آسیایی چین تایپه توانستند پنج مدال برنز بگیرند: در سه هزار متر امدادی جوانان، 200 متر جاده جوانان، 8- 5 هزار متر امدادی، پنج هزار متر امدادی بزرگسالان و اسكیت نمایشی. با وجود نوپا بودن این رشته، عملكرد دختران در مسابقات آسیایی قابل ستایش است.
    
    در اسكی دختران تاكنون دو بار در مسابقات رسمی حضور داشته اند. اولین بار سال 76 در رقابت های كره جنوبی شركت كردند، این در حالی بود كه از سال 68 تیمی تحت عنوان تیم ملی بانوان تشكیل شده بود. دومین اعزام آنها هم مربوط به بازی های زمستانی آسیایی 2007 چین است كه در مارپیچ بزرگ پنجم شدند.
    
    گلف در ایران نوپاست تا جایی كه خود فدراسیون سال 84 تاسیس شده است. با این حال طبق گفته رئیس فدراسیون 80 درصد گلف بازان ایران زن هستند. ملی پوشان زن این رشته اولین بار در سال 2002 در مسابقات جام جهانی مالزی شركت داده شدند اما بعد از به دست آوردن چند تجربه بین المللی بهترین عنوان آنها مردادماه امسال در المپیاد بخش ترك نشین قبرس به دست آمد. تیم ایران بعد از تركیه در جای دوم ایستاد اما با توجه به اهمیت و سطح این مسابقات بهتر است همچنان در انتظار درخشش گلف بازان زن ایران در رقابت های سطح اول بمانیم.
    
    شمشیربازی دختران مدتی مشكل طراحی لباس داشت. نهایتاً قرار شد دامنی كوتاه به لباس معمول شمشیربازان اضافه شود كه البته كمی بعد تغییر كرد و به مانتویی بدون آستین تبدیل شد. نهایتاً لباس جدید تایید شد و سال 83 دختران شمشیرباز راهی مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در فیلیپین شدند. از آن زمان تاكنون هنوز عنوان خاصی در مسابقات سطح اول به دست نیامده و در حالی كه به نظر می رسد فدراسیون بیشتر تمایل دارد تیم های رده های سنی را به مسابقات اعزام كند، همه چیز به جرقه های زودگذر در مسابقات بین المللی محدود شده است. در اتومبیلرانی هم با وجود آنكه ورزشكاران شناخته شده یی دارند، تاكنون هیچ اعزامی به مسابقات برون مرزی انجام نشده چرا كه حتی در بخش مردان هم این اتفاق رخ نداده استنوشته شده در تاریخ شنبه 2 بهمن 1389 توسط ساواكى
و...

نوشته شده در تاریخ جمعه 1 بهمن 1389 توسط ساواكى

ایا میتونید نقاط سیاه رو بشمارید؟

98ax.com%20%2838%29 جدیدترین عکس های خطای دید و خطای چشم

به نقطه وسط دایره نگاه کنید و سرتون رو عقب و جلو کنید

برای چند لحظه به نقطه سیاه وسط عکس زیر خیره شوید.خواهید دید که هاله دور آن از بین خواهد رفت

98ax.com%20%2847%29 جدیدترین عکس های خطای دید و خطای چشم

98ax.com%20%2845%29 جدیدترین عکس های خطای دید و خطای چشم

نوشته شده در تاریخ جمعه 1 بهمن 1389 توسط ساواكى

تا به حال به جایی خیره شده اید.

یکی از تصاویر داده شده را انتخاب کنید و به آن خیره شوید........

بازی جالبیه نه!!!!

من که خوشم اومد. امید وارم شما هم خوشتون بیاد ولی هركدام رو كه خواستید فقط كیلك كنید

 • خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید
 • خطای دید
  خطای دید

 


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1389 توسط ساواكى
ورزش ژیمناستیک به دلایلی می تواند آمادگی جسمانی بسیار مطلوب و قابل قبولی خصوصا در فاکتورهای انعطاف پذیری ، قدرت عضلانی، سرعت عکس العمل و از همه مهمتر هماهنگی عصبی عضلانی که یکی از ویژگی های خاص ژیمیناستیک است در اختیار افرادی که کار می کنند جذاب جلوه دهد. ژیمناستیک یکی از رشته های ورزشی بسیار جذاب و پر تحرک است که طرفداران خاص خود را داشته و تقریبا همه ی مردم دیدن حرکات آکروباتیک و کار ورزشکاران روی اسباب های مختلف را دوست دارند.
ژیمناستیک به عنوان رشته ی مادر و پایه ی رشته ها معرفی گردیده است و در این موضوع نسبت به ورزش شنا و دو میدانی اولویت بیشتری هم دارد. چرا که اگر شما به ورزش شیرجه دقت کنید حرکات ژیمناستیک را می بینید یاورزش دو و میدانی در پرش ها، انجام حرکاتی که به انعطاف زیادی نیاز دارد مشهود است.
اما ورزش ژیمناستیک را با دو هدف می توان کارکرد :
۱) همگانی:
کسب آمادگی بالا برای ورود به رشته های ورزشی دیگر
۲) قهرمانی :
ادامه ی این ورزش به صورت حرفه ای و کسب افتخار در این ورزش.

● همگانی:

ورزش ژیمناستیک به دلایلی که در بالا توضیح داده شده و این که می تواند آمادگی جسمانی بسیار مطلوب و قابل قبولی خصوصا در فاکتورهای انعطاف پذیری ، قدرت عضلانی، سرعت عکس العمل و از همه مهمتر هماهنگی عصبی عضلانی که یکی از ویژگی های خاص ژیمیناستیک است در اختیار افرادی که کار می کنند جذاب جلوه میدهد
ژیمناستیک را می توان از سن پایین و کودکی که بهترین آن ۵ سال است آغاز کرد که هم فرصت برای کسب سلامتی و امادگی جسمانی و عادت کودک به ورزش کردن است و هم فرصتی برای محک زدن و استعداد یابی کسانی که مستعد این ورزش هستند و می توانند این ورزش را به صورت قهرمانی کار کنند.
کسانی که ژیمناستیک کار می کنند از روحیه اجتماعی بسیار بالا ، شادابی فراوان و هوش سرشار برخوردار خواهند شد.
نظم، زیبایی و نظافتی که ورزش ژیمناستیک به آن نیاز دارد کودکان را منضبط و مطیع قوانین بار می آورد و این ها خصوصیاتی است که بعد از کسب آن کودک می تواند در رشته های ورزشی دیگر چند قدم جلوتر از همسالان خود باشد که ژیمیناستیک را تجربه نکرده اند.
البته در بخش همگانی افراد می توانند در سنین بالا هم این ورزش را تجربه کنند و حتی مقداری از حرکات زیبای این ورزش را یاد بگیرند اما به دلیل سخت بودن قوانین مسابقات ژیمناستیک و حساسیت اجرای زیبا برای داوران و تماشاگران همه ی افرادی که حرکات را اجرا می کنند مستعد شرکت در مسابقات نیستند.
اعتماد به نفس بالا در انجام حرکات سخت در ورزشکاران ژیمناستیک بدست می آید که می تواند در زندگی عادی این افراد نیز بسیار موثر باشد.
بدن پیچیده ، قدرت بالا ، راه رفتن و نشستن درست در طول زندگی نیز از مزیت های اکتسابی این ورزش تماشایی و پر طرفدار است .
تصورات غلطی که درباره ی این ورزش وجود دارد این است که این ورزش مانع رشد انسان به خاطر فشار زیاد به استخوان ها، صفحات رشد را استخوانی می کند ؛در حالیکه واقعیت این نیست و ژیمناستیک نتنها از رشد انسان جلوگیری نمی کند بلکه به لحاظ بهره بردن از وسایلی مانند بارفیکس و حرکات کششی و جهشی و همچنین فعالیت فیزیکی زیاد در افزایش رشد بدن موثر است امااین که چرا قهرمانان ژیمناستیک افراد کوتاه قامتی نسبت به ورزش هایی مانند والیبال و بسکتبال هستند به این دلیل است که افراد کوتاه قامت در این ورزش که از سرعت و چابکی بسیار زیادی برخوردار است موفق ترند و به عنوان مستعد ورزش ژیمناستیک بیشتر جذب این ورزش می شوند حال آنکه افراد بلند قد برای سهولت در پرتابها و پرش، جذب ورزش های بسکتبال و والیبال می شوند.
البته نا گفته نماند که فعالیت بدنی و ورزش کردن اگر تحت نظر مربیان آگاه و بر پایه علوم ورزشی و تخصصی نباشد و به طور سنتی و بی قاعده دنبال شود مطمئنا اثرات زیانبار زیادی را پیش روی ورزشکار خواهد گذاشت.

● ژیمناستیک قهرمانی :

یکی از مهمترین نکات در خصوص بخش قهرمانی ژیمناستیک ،استعداد یابی از بین افراد علاقه مند است با توجه به شروع ورزش ژیمناستیک از سنین پایین حساسیت انتخاب درست کودکان به عنوان افراد مستعد قهرمانی در ژیمیناستیک اهمیت بالایی پیدا می کند چرا که اگر در انتخاب کودک درست عمل نکرده باشیم در تمرینات سخت ،ممکن است کودک یا از پس آن تمرینات بر نیاید و یا دچار آسیب و یا حتی ورزش زدگی شود. پس مهم است که تمامی معیار های انتخاب فرد مستعد ورزش ژیمناستیک بررسی و رعایت شود.در ادامه اشاره مختصری خواهیم داشت به چند فاکتور مهم در انتخاب کودکان مستعد ژیمیناستیک:
۱) هوش و ذکاوت:
سرعت بالای حرکات و قدرت تصمیم گیری در کمتر از کسری ازثانیه برای ژیمناست ها امری طبیعی و پرتکرار است و شخصی می تواند موفق باشد که از این قاعده بهره فراوانی ببرد.
۲) قدرت:
فاکتور قدرت در همه ورزش ها ضروری است اما در ژیمناستیک شکل دیگری دارد، تحمل وزن بدن در زوایای مختلف و اجرای حرکات سخت آنهم به زیباترین و تمیز ترین شکل ممکن و بدون کوچکترین لرزشی و حتی احساس فشار و چروکیده گی در صورت اهمیت قدرت مطلق را صد چندان کرده و می طلبد که ژیمناست در ادامه قدرت به فاکتور ی بنام استقامت در قدرت دست پیدا کند.
۳) هماهنگی عصبی عضلانی:
این که توان اجرای برخی حرکات ژیمناستیک در افراد عادی هم وجود داشته باشد دور از توقع نیست اما چیزی که ورزشکار مستعد ژیمناستیک را از افراد دیگر متمایز می کند هماهنگی دستورات مغز و اجرای آنها توسط عضلات در بهترین زمان ممکن است این که ژیمناست به هوا پرواز می کند و بعد از اجرای ۳ پشتک یا ۳ وارو یا ۳ بتر که در این حرکات بدن در زوایای مختلف در چرخش است، روی دو پا خود به زمین فرود می آید و حتی ذره ای تعادل خود را از دست نمی دهد به خاطر بهره گیری از این فاکتور بسیار مهم و اساسی است. تصور کنید این خصوصیت در فردی وجود نداشته باشد یا حتی ضعیف باشد چه می شود؟
در اولین اجرا به زمین خورده و آسیب می بیند.
۴) سرعت:
مطمئنا و لزوما یک شخص قهرمان دوی سرعت نمی تواند در اجرای حرکات ژیمناستیک تا چندین متر از زمین اوج بگیرد کما اینکه ژیمناست برای اجرای حتی سنگین ترین حرکات ژیمیناستیک فقط مجاز به برداشتن ۳ قدم است و هر قدمی که بیشتر بردارد از او امتیاز کسر خواهد شد و خوب می دانید که قهرمانان ژیمناستیک با صدم و هزارم امتیازها مشخص می شوند
۵) انعطاف:
این فاکتور در ژیمناستیک اهمیت زیادی دارد و به نوعی انعطاف در ژیمناستیک به معنای واقعی و کامل خود می رسد؛انعطاف فاکتوری است که اگر وجود نداشته باشد ۷۰ در صد حرکات ژیمناستیک را نمی توان آموخت و کسانی که از انعطاف کمی برخوردار باشند خیلی زود در ورزش ژیمناستیک آسیب می بینند و شاید حتی دچار مشکلات مفصلی شوند و به همین دلیل است که مربیان از بدو ورود نو آموزان ،برای حفظ سلامت ورزشکار با او حرکات ورزشی که انعطاف بدنی را تقویت می کند تمرین می کنند.
خوب البته فاکتورهای زیادی برای انتخاب فرد مستعد ورزش ژیمناستیک مورد نظر کارشناسان و مربیان این ورزش است که پرداخت به آنها به وقت و مجال بیشتری نیاز دارد انشاءا... در مقالات بعدی سعی می کنیم بیشتر به این موضوع بپردازیم.نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 دی 1389 توسط ساواكى
تمرینات خاص و اولیه ژیمناستیک در یونان قدیم بوجود آمده و این تمرینات بخشی از آموزش‌های نظامی و حرکات بدنی افراد آن زمان به حساب می‌آمد این حرکات بدنی و تمرینات بدنی به عنوان برنامه مکمل با برنامه‌های آموزشی کودکان قرار گرفته بود.این عقیده وجود داشت. که این تمرینات باعث ایجاد اتحاد و یکپارچگی بین فکر و بدن می‌شود. تاریخچه ژیمناستیک را می‌توان در یونان قدیم بازیابی کرد. ژیمناستیک از واژه gghnazein به معنی "انجام تمرینات بدون لباس" گرفته شده‌است. ژیمناستیک در شکل امروزی اولین بار در سوئد دیده شد. تاریخچه ژیمناستیک نشان می‌دهد لوازم مسابقات ژیمناستیک توسط آلمان و چکسلواکی در دهه ۱۸۸۰ ایجاد شدند. آقای تحصیلکرده آلمانی به نام fridrich Lvdwig jahn به عنوان پدر ژیمناستیک معروف می‌باشد. او از ابزار و لوازم التحریر برای ایجاد تقویت نظم شخصی و قدرت بدنی استفاده کرد. روش سوئدی در سمت دیگر که توسط آقای پر هنریک لین (به انگلیسی: per Henric lin) ابداع شد بر روی هماهنگ سازی و موزون کردن با استفاده از توپ‌های کوچک حلقه و چوب بود ، تنها مسئله زمان بود که مانع از همه گیر شدن ورزش ژیمناستیک در اروپا شد.
بانوان

ژیمناستیک زنان همیشه مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفته‌است در زیر چندین نمونه از رشته‌های ژیمناستیک زنان را بر ای شما شرح می‌دهیم.

پرش از خرک

خم شدن، دویدن، کشش بدن به عنوان موقعیت‌ها مختلف بدن در این رشته معرفی شده‌است. امتیاز به نحوه اجرا و میزان پیچیدگی و سختی حرکت داده می‌شود. زن ژیمناستیک‌کار براساس میزان پرواز او از تخته پرش و نحوه فرود او و عدم برداشتن قدم اضافه بعد از فرود بر روی زمین امتیاز می‌گیرد.

پارالل بانوان

این رشته از ژیمناستیک زنان مورد استقبال بسیاری از تماشچیان می‌باشد. در این رشته حرکات وقدرت قسمت بالای بدن ژیمناست به نمایش گذاشته می‌شود. میزان زمان بندی و شدت نزدیک شدن در این رشته مهم است. نحوه امتیاز دهی بر میزان ادامه دادن حرکت بدون توقف و وقفه می‌باشد.

چوب موازنه

زن ژیمناست باید قدرت تعادل و استقامت خود رابر روی میله‌ای که تنها ۴ اینچ پهنا دارد نمایش دهد.

حرکات زمینی

این حرکات یک حفای تصویری می‌باشد. که شامل ترکیبی از حرکات رقص و آهنگ می‌باشد. از ویژگیهای حرکات زمینی می‌توان استفاده بهینه و مختلف از حداکثر فضای زمین و سطح پیچیدگی حرکات انجام شده بر روی زمین نام برد. شخصیت یک فرد ژیمناست در این حرکات نمایش داده می‌شود. که کنترل کلی بدن را به نمایش می‌گذارد.

هیچ نمی‌تواند در مورد ژیمناستیک صحبت ند ولی برخی از زنان ژیمناست بزرگ مطرح که جهان را با حرکات ویژه و منظم خود تحت تأثیر قرار دادند را متذکر شود. در سن ۱۳ سالگی خانم نادیا کومانچی به عنوان جوانترین ژیمناست زن در بازی‌های قهرمانی اروپا شرکت کرد. با استفاده از حمایت‌ها و تعلیم خانم بلا کروکی، نادیا توانست در سن ۹ سالگی در مسابقات نوجوان رومانی مقام بیاورد. او در سال ۱۹۷۶ در بازیهای المپیک مونترال همه را تحت تأثیر خود قرار داد بعد از انجام مسابقت مختلف، او از شرکت در مسابقات بودایست در سال ۱۹۸۹ خود داری کرد و برای یک زندگی آزاد به نیویورک رفت.
اوگداکاربوت: او توانست قلب کلید تماشاچیان را نه تنها با حرکات زیبای خود بلکه با لبخند پیروزمندانه خود بدست آورد. او را می‌توان مسئول تبدیل کردن ژیمناستیک به عنوان ورزشی برای دختران جوان دانست. بدن او کاملاً انعطاف‌پذیر بوده و با انجام بالانس پشتی بر روی میله‌های ارتفاع و خم شدن به عقب بر روی میله تعدل همه را متحیر خود می‌ساخت. او از آهنگ به خوبی در حرکات زمینی خود استفاده می‌کرد و با آن هماهنگ بود.

ماریا لو روتون (به انگلیسی: Mary lou Rotton) به عنوان پری کوچک در بازی های ژیمناستیک ۱۹۸۴ شناخته شد. شکل و حالت ماهیه‌ای و ورزشی بدن او یک حالت نرم و انعطاف‌پذیر برای بدن یک زن ژیمناست را داشت. او برنده مدال طلا در سال ۱۹۸۴ بود او از مسابقات فعال بازنشسته شد و درکارهای تبلیغاتی مشغول به کار شد. او کسی بود که برای اولین بار مدال طلا را برای آمریکا در مسابقات جهانی بدست آورد.

شانین ملیر (به انگلیسی: Shannin miller) احتمالاً به عنوان یکی از آراسته‌ترین و شاخص‌ترین ژیمناستیک کارهای آمریکایی در مسابقات ژیمناستیک معرفی شد. او توجه همه را در المپیک ۱۹۹۲ بارسلون به خود جلب کرد.

او یکی از اعضای تیم مخصوصی که در المپیک ۱۹۹۶ شرکت کردند بود.زنان برتر در ژیمناستیک ۲۰۰۳ خانم ها داریا کالومن اسکایا (به انگلیسی: Darya Kalomen skaya) ، داریا گوبا (به انگلیسی: Darya Zgoba) ، آنا پاووکا {انگلیسی|Anna Pavoka}} می‌باشند.

مردان

حرکات زمینی
کل زمین و فضای موجود در این رشته برای انجام حرکات زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سالتوس‌های مختلف. حرکات چرخشی و پیچشی و فرودهای متعدد به عنوان موارد امتیاز آور در رشته می‌باشند.

خرک حلقه
این رشته یکی از دشوارترین بخش حرکات دسته و جا به جایی دشت‌ها به همراه حرکات پیچیده بدن بر روی خرک می‌باشد. این موقعیت به ژیمناستیک این امکان را می‌دهد که بطور فوق العاده‌ای از یک پرتاب به چرخش دیگر بدن خود را موج دهد.

دارحلقه
این حلقه‌ها باید به طور کامل ثابت و تحت کنترل باشند. شخص ژیمناست باید به طور کامل ثابت و موفقیت بدن خود را برای نمایش حرکات زیبا در این حلقه‌ها حفظ کند.

پرش از خرک

ارتفاع و کل مسافت طی شده و شتاب مرد ژیمناست به طور کلی موارد مورد امتیاز و مطرح در این رشته می‌باشد. شخص ورزشکار به محل پرش با حرکت مانوری آکروباتیک در هوا انجام می‌دهد و یک فرود ثابت و تعادلی باعث ایجاد جلوه در حرکت او می‌شود.

پارالل
تاب خوردن و پرواز از قسمت‌های مهم این رشته می‌باشد. مشکل‌ترین قسمت در انجام حرکات در این رشته ژیمناستیک زمانی است که فرد ژیمناستیک برای انجام حرکت و جابجایی در قسمت جلوو پشت سالتوس باید میله‌ها را رها کند.

بارفیکس
این میله‌های افقی و یا میله ارتفاع به عنوان یک رشته مهم برای نمایش میزان جرات و مهارت شخص ژیمناست مرد به حساب می‌آید. شاخص‌ترین ژیمناست‌های مرد در مسابقات ۲۰۰۳ افراد ی از قبیل Alex bandorenici، sergi khorkhirdion، George greenicov می‌باشند.

در المپیک

ژیمناستیک المپیک همیشه به عنوان یک سنگ مهمی از هم‌زمانی قدرت و توانایی به همراه روش و سبک که با ایجاد یک تأثیر فس گیر تماشاچیان می‌شود معرفی شده ایت. نادیا کومانچی با کسب ۱۰ امتیاز در مسابقات المپیک مونترال همواره به عنوان یک شا خص در تاریخچه المپیک ژیمناستیک به حساب می‌آید. در ژیمناستیک المپیک ۱۴ رشته حرفه‌ای وود دارد. و رشته‌های مجزا برای مردان و زنان وجود دارد دو ردیف از داوران وظیفه نظار ت و داوری این رشته‌ها را بر عهده دارند. هر داور می‌تواند به فرد شرکت کننده امتیازی تا سطح ۱۰ را بدهد. داوران اجرایی هوا عملیات و حرکات فرد ورزشکار را بر اساس مسائل تکنیکی و شکل حرکت قضاوت می‌کنند. امتیازها بر اساس نظر داوران بر اساس پیچیدگی و دشواری حرکت در صورت وجود خطا در اجرا از کل امتیاز کسر خواهد شد. شش داور اجرایی بر روی حرکات فردی ژیمناست نظر می‌دهند و میانگین ۴ امتیاز به عنوان امتیازنهایی محسوب می‌گردد. بیشترین و کمترین امتیاز حذف می‌شوند. برای جلوگیری از بروز حادثه، مددکاران ورزشی در مواقع نیاز در کنار تشک و ایستادهاند ولی اگر ورزشکاران از آنها کمک بگیرند این امر باعث کاهش امتیاز فر د ورزشکار می‌شود. اولین مسابقات وسیع و گسترده ژیمناستیک در سال ۱۸۹۶ در آتن یونان انجام شد.
آلمان به عنوان تیم منتخب کلیه مدال‌ها را از آن خود کرد. پنج کشور در این مسابقات شرکت کردند. در سال ۱۹۲۴ در فرانسه برای اولین بار مردها در رشته‌های انفرادی در ژیمناستیک با یکدیگر مسابقه دارند. تیم زیمناستیک زنان برای اولین بار در المپیک ۱۹۸۱ کار خود را آغاز کرد.
مسابقات قهرمانى جهان در آمریكااولین مسابقات بین‌المللی بعد از المپیک ۱۸۹۶ در شهر آنتورپ بلزیک برگزار شد. ژیمناستهایی از کشور بلژیک، فرانسه، لوکامبورگ و هلند در این مسابقات شرکت کردند. او.لین مسابقات تیمی مردان در المپیک ۱۹۰۴ در سن لویس برگزار شد. از آن زمان تا کنون رشته‌های مختلف در مسبقات جهانی ژیمناستیک اضافه شده‌است. مسابقات قهرمانی ژیمناستیک درسال ۲۰۰۳ در کالیفورنیا با شرکت ۱۶ تا ۲۴ تیم برگزار شد. در قسمت تیمی مردان چنین رتبه اول را بدست آورد و در قسمت زنان به مقام اول رسید.این یک هیئت حاکمه برای ژیمناستیک ملی در آمریکا می‌باشد. کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک این امتیاز رابه آمریکا اعطا کرده‌اند این هیئت وظیفه کنترل و نظارت کلیه فعالیتهای مربوط به ژیمناستیک را در داخل آمریکا بر عهده دارد و ورزشکاران را برای مسابقات جهانی تربیت کرده و تمرین می‌دهد ژیمناستیک آمریکا دارای ۱۳۰۰۰ نفر متخصص و معلم می‌باشد. ورزشکاران تحت یک دوره انتخاباتی قرار می‌گیرند و بعد از آن ورزشکاران منتخب وارد المپیک می‌شوند.این ژیمناستیک‌ها از قستهای مختلف کشور برای شرکت در مسابقات جهانی المپیک برگزیده می‌شوند.تاریخچه ورزش ژیمناستیک ژیمناستیک به عنوان یک ورزش فعال دارای سابقه‌ای در حدود ۲۰۰۰ سال می‌باشد ولی به عنوان یک ورزش رقابتی دارای عمری در حدود ۱۰۰ سال می‌باشد. مسابقات فردی و کلی توسط باشگاهها و کلاب‌های گوناگون مانند solcols Turveveins برگزار شده‌است درحالی که این ورزش دارای رشد آهسته‌ای در محیط تولید کلوب در محیط Turvevens solcos دارای رشد سریع بود. در دهه هزار ۸۳۰ ورزش ژیمناستیک به آمریکا معرفی شد و سیستم مدرسه ژیمناستیک توسط مهاجران از قبیل frang , lchaales, follel, chorles,beik تأسیس گردید.
در سال ۱۸۸۰ (میلادی) یک فدراسیون بین‌المللی ژیمناسیک تأسیس شد که بعداً به نام هیئت فدراسیون زیمناستیک اروپا تغییر یافت. این سازمان پیشقدم در مسابقات بین‌المللی بود. اتحادیه ورزشکاران غیر حرفه‌ای در سال ۱۸۸۳ در آمریکا تأسیس گردید. این سازمان مسئولیت کنترل و مراقبت از ژیمناستیک کاران را در آمریکا بر عهده داشت. رقابت‌ها و مسابقات گوناگون توسط کلوپ‌ها و سازمان‌ها برگزار شدند و در دهه ۱۸۸۰ این مسابقات بسیار شدت گرفتند.11:12 AM

ابن هم هست عكس هاى جالب و دیدنى ژیمناستیك مردانادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 دی 1389 توسط ساواكى
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 دی 1389 توسط ساواكى

گربه ها

                                                                      +

حیوانات هم به  این ورزش روى مى آورند

  به به ، اینم گربه 
ژیمناست کارنوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 دی 1389 توسط ساواكى

این دهان بستی دهانی باز شد

تا خورنده ی لقمه های راز شد

 

گرتو این انبان ز نان خالی کنی

پر ز گوهرهای اجلالی کنی

 

لب فرو بند از طعام و از شراب

سوی خوان آسمانی کن شتاب

 

طفل جان از شیر شیطان باز کن

بعد از آنش با ملک انباز کن

 

چند خوردی چرب و شیرین از طعام؟

امتحان کن چند روزی در صیام

 

چند شبها خواب را گشتی اسیر؟

یک شبی بیدار شو دولت بگیر

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 دی 1389 توسط ساواكى
ژیمناستیک به عنوان یک ورزش فعال دارای سابقه‌ای در حدود ۲۰۰۰ سال می‌باشد ولی به عنوان یک ورزش رقابتی دارای عمری در حدود ۱۰۰ سال می‌باشد. مسابقات فردی و کلی توسط باشگاهها و کلاب‌های گوناگون مانند solcols Turveveins برگزار شده‌است درحالی که این ورزش دارای رشد آهسته‌ای در محیط تولید کلوب در محیطTurvevens solcos دارای رشد سریع بود. در دهه هزار ۸۳۰ ورزش ژیمناستیک به آمریکا معرفی شد و سیستم مدرسه ژیمناستیک توسط مهاجران از قبیل frang , lchaales, follel, chorles,beik تأسیس گردید.
در سال ۱۸۸۱فدراسیون بین المللی ژیمناسیک تأسیس شد که بعداً به نام هیئت فدراسیون ژیمناستیک اروپا تغییر یافت. این سازمان پیشقدم در مسابقا ت بین المللی بود. اتحادیه ورزشکاران غیر حرفه‌ای در سال ۱۸۸۳ در آمریکا تأسیس گردید. این سازمان مسئولیت کنترل و مراقبت از ژیمناستیک کاران را در آمریکا بر عهده داشت. رقابت‌ها و مسابقات گوناگونی توسط کلوپ‌ها و سازمان‌ها برگزار شدند و در دهه ۱۸۸۰ این مسابقات بسیار شدت گرفت.
اولین مسابقه بزرگ در المپیک آتن یونان در سال ۱۸۹۶ برگزار شد و که در آن آلمان به عنوان قهرمان برگزیده شد.و تقریباً همه مدال‌ها را از آن خود کرد. ۵ کشور در این مسابقات شرکت کردند. مسابقات مردان شامل میله افقی. میله پارالل، خرک، حلقه، پرش از خرک. بود اولین مسابقه بین المللی بعد از مسابقات المپیک در سال ۱۹۵۳ در بلژیک برگزار شد که در آن ژیمناستیک کارانی از نقاط مختلفی از قبیل بلژیک، فرانسه، لوکامبورگ، هلند شرکت داشتند. این مسابقات در حال حاضر به عنوان اولین مسابقات جهانی شناخته می‌شوند.
اولین مسابقه تیمی مردان در سال ۱۹۵۴ در سن لویس برگزار شد. در هنگام نهمین دوره مسابقات جهانی در سال ۱۹۳۰ در لوکامبورگ مسابقات زیمناستیک برگزار شد شامل مسابقات دو میدانی ، پرش با نیزه ، پرش طول ، بال رفتن از طناب، تیراندازی و دو صد متر. بعد از آن مسابقات دو و میدانی از بخش مسابقات ژیمناستیک حذف شدند. در مسابقات جهانی ۱۹۵۴ ورزش دو ومحیدانی به طور کامل از ژیمنا ستیک جدا شد.
در سال ۱۹۲۴ در فرانسه المپیک پایه‌های اصلی خود را که مشابه المپیک امروزی می‌باشد شکل داد. در این المپیک مردان ابتدا در مسابقه در رشته‌های مختلف زیمناستیک پرداختند. اولین تیم ژیمناستیک زنان در المپیک سال ۱۹۲۸ شامل مسابقات تیمی بود که توسط کشور هلند اجرا شد. اولین تیم ژیمناستیک زنان آمریکایی در المپیک ۱۹۳۶ در آلمان حضور یافت. در سال ۱۹۶۲ ژیمناستیک منظم توسط فدراسیون بین المللی ژیمناستیک به عنوان یک ورزش شناخته شد. در سال ۱۹۶۳ در بوداپست مجارستان اولین مسابقات جهانی زیمناستیک موزون انجام گرفت. این مسابقات دارای ۲۸ ورزشکار از ۱۰ کشور مختلف دنیا بود در سال ۱۹۷۳ آمریکا به مسابقات جهانی ژیمناستیک موزون وارد شد. در حین انجام المپیک ۱۹۷۴ در لس آنجلس آمریکا مسابقات ژیمناستیک موزون فردی برای اولین بار اجرا شد. در جشن صد ساله المپیک امسال در آتلانتا، مسابقات گروهی موزون به عنوان ورزش دارای مدل برای اولین بار معرفی خواهند شد. در سال ۱۹۷۵ فدراسیون ژیمناستیمک آمریکا که در حال حاضر نام آن ژیمناستیک USA شناخته می‌شود افتتاح شد. به عنوان یک ورزش مستقل در آمد و همچنان نیز این فدراسیون کار خود را امروزه ادامه می‌دهد.
[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:23 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]


اردبیل فردا

اردبیل فردا (پر فروش ترین نشریه استان اردبیل ) گستره شمالغرب و گیلان

به رغم مخالفت كميته فني فدراسيون وزنه برداري

حكم رياست رضا زاده آماده است اما بايد فضا تلطيف شود

  

افشارزاده اعلام كرد كه رضا زاده رييس فدراسيون وزنه برداري مي شود مشخص شد كه پشت رضا زاده به جايي بالاتر از فدراسيون و كميته فني گرم است!

  ایلنا: حكم حسين رضا زاده براي رياست فدراسيون وزنه برداري ظرف روزهاي آينده در حالي قرار است صادر شود كه طي روزهاي اخير انتقادات شديدي متوجه حسين رضازاده صورت گرفته و علت اصلي تاخير در حكم قوي ترين مرد جهان در سالهاي 200 تا 2008 همين موضوع بوده است.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

12 مجرم در پرونده کهریزک

ضرب و جرح دلیل قتل 3 نفر از بازداشت شدگان

سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه ای کشته شدن سه نفر از دستگیر شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح اعلام کرد و از مجرم شناخته شدن 12 نفر از متهمان پرونده کهریزک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص پرونده کهریزک به جان باختن 3 نفر از بازداشت شدگان در این بازداشتگاه اشاره شده و آمده است پزشکی قانونی در نظریه خود ضمن رد فوت نامبردگان به لحاظ ابتلا به بیماری مننژیت با تایید آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد، علت درگذشت متوفیان را مجموع صدمات وارده اعلام نمود.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

جامعه مطبوعاتی در سوگ درگذشت یک همکار خدوم

خود عزادار است

روساي دفاتر خبرگزاري جمهوري اسلامي در استان اردبيل و شهرستان آستارا در اثر سانحه رانندگي جان خود را از دست دادند.

 آقايان کريم نيرومند و آرمان سيف اللهي که براي نشست دو روزه روساي مراکز و نمايندگي هاي ايرنا طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در اصفهان به سر مي بردند ، در مسير بازگشت از ماموريت ، به علت وقوع حادثه جاده اي ، در گذشتند.

 آقايان کريم نيرومند و آرمان سيف اللهي که براي نشست دو روزه روساي مراکز و نمايندگي هاي ايرنا طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در اصفهان به سر مي بردند ، در مسير بازگشت از ماموريت ، به علت وقوع حادثه جاده اي ، در گذشتند.

در اين سانحه قاسم شريعتي رييس دفتر ايرنا در استان گيلان نيز به شدت مصدوم شده و تحت درمان است.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

محرومیت مادام العمر رضازاده بدلیل دوپینگ

 
كادرفنی تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای همیشه از مربیگری در این رشته محروم شدند.

به گزارش ایسنا، درپی اتفاقات غیر منتظره چند سال اخیر در وزنه‌برداری ایران و تكرار محرومیت‌های ملی‌پوشان ایرانی به دلیل دوپینگ، روز سه‌شنبه كمیته‌ی فنی فدراسیون وزنه‌برداری به ریاست افشارزاده تشكیل جلسه داد و در پایان با استناد به عملكرد غیر قابل قبول مربیان؛ اعضای كادرفنی این تیم را مادام‌العمر از مربیگری در وزنه‌برداری محروم كرد.

ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

تلويزيون‌هاي سه بعدي در راهند
اين روزها ديگر جهان تكنولوژي هر روز ميزبان فناوري‌هاي جديد براي كاربران و مصرف‌كنندگان در سرتاسر جهان است. به اين ترتيب اين فناوري‌ها وقتي به ميان لوازم مصرفي الكترونيك كاربران راه پيدا كنند، خيلي زود هم رشد كرده و متداول مي‌شوند.
در ميان اين محصولات معمولا انواع تلويزيون پرمصرف‌ترين لوازم مصرفي ديجيتال هستند و به همين دليل هم اغلب تكنولوژي‌هاي جديدي را هم به كاربرانش ارائه مي‌كند.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، بعد از تلويزيون‌هاي تخت، پلاسما، ال‌سي‌دي و ال‌اي‌دي، حالا گويا نوبت به تلويزيون‌هاي D3 يا سه بعدي رسيده است. اين تلويزيون‌ها كه نسل بعدي تلويزيون‌هاي جديد هستند قرار است در سال‌هاي آينده به بازار آمده و عرصه رقابتي جديدي را براي شركت‌هاي توليد‌كننده به وجود بياورند.

ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

گزارش فروش فیلم‌ها

"نیش زنبور" پرفروش‌ترین فیلم روی پرده

 "تردست" 25 میلیون تومانی شد

فیلم سینمایی "نیش زنبور" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند پرفروش‌ترین فیلم روی پرده این روزهای سینمای ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "نیش زنبور" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند که در 23 سالن در تهران روی پرده رفته پس از 32 روز نمایش 692 میلیون تومان فروش داشته است. "نیش زنبور" با بازی رضا کیانیان، رضا عطاران، مریلا زارعی و رضا داودنژاد فضایی کمدی دارد و داستان دو دزد خرده‌پا است که درگیر یک ماجرای مشترک می‌شوند.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

عباس زاده در گفتگو با مهر:

فقط احزاب می توانند درخواست مجوز راهپیمایی کنند

درخواستی ندیده ایم

مدیر کل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه طبق قانون مجوز برگزاری راهپیمایی را فقط احزاب می توانند درخواست کنند، گفت: میرحسین موسوی که حزب به شمار نمی رود و هنوز از سوی مهدی کروبی هم درخواستی بر این مبنا دریافت نشده است.

محمود عباس زاده مشگینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور و رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که شنیده شده آقایان کروبی و موسوی برای برگزاری راهپیمایی درخواست مجوز کرده اند، اظهار داشت: مطابق با قوانین موجود فقط احزاب با نماینده رسمی خود می توانند درخواست برگزاری راهپیمایی نمایند.

 وی افزود : میرحسین موسوی که حزب به شمار نمی رود و از سوی کروبی هم درخواستی بر این مبنا به دست ما نرسیده است.

 عباس زاده مشگینی ادامه داد: البته نماینده رسمی احزاب باید حضورا این درخواست را ارائه کنند و علاوه بر این باید روال قانونی چنین درخواستی طی شود.

 رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب همچنین در پاسخ به این سئوال که اگر آقایان موسوی و کروبی حضورا برای این درخواست به وزارت کشور مراجعه کنند امکان بررسی این موضوع از سوی مسئولان ذیربط وجود دارد یا خیر، گفت: در قانون احزاب چگونگی درخواست مجوز برای راهپیمایی و تجمع شرح داده شده است و چنانچه نمایندگان رسمی احزاب چنین درخواستی داشته باشند، ضمن طی شدن روال قانونی، این درخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

اطلاعيه روابط عمومي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)

سيدحسن خميني از كشور

خارج نشده است

 

 

 

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: سيدحسن خميني از كشور خارج نشده و هم‌اكنون در قم حضور دارد

  

ايلنا: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: سيدحسن خميني از كشور خارج نشده و هم‌اكنون در قم حضور دارد.

به گزارش ايلنا به نقل ازروابط عمومي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ضمن اشاره به انتشار خبري در تعدادي از رسانه‌ها، مبني بر خروج حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيد حسن خميني از كشور تصريح شده است كه وي از كشور خارج نشده و هم‌اكنون در قم حضور دارد.

نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

علی مطهری :

هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به قانونگرایی در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... بسیار ضروری است، هیچ چیزی مانند اجرای قانون عادلانه جامعه را راضی نگه نمی دارد و هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست.

دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس اظهار داشت: این لایحه با کمال حوصله و دقت توسط مجلس بررسی و در آن سه تغییر اساسی داده شد.

  وی توضیح داد: اولین تغییر در لایحه هدفمند کردن یارانه ها افزایش مدت اجرای آن از سه سال به پنج سال بود که باعث می شود شیب افزایش قیمتها کمتر باشد و فشار کمتری به مردم وارد شود. دوم اینکه بازتوزیع یارانه ها شامل همه مردم به نسبت درآمد آنها شد نه چند دهک خاص و در نتیجه لایحه از حالت سوسیالیستی خارج شد.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

تشييع پيکر استاد فرامرز پايور

 

پيکر استاد موسيقي ايران، زنده ياد فرامرز پايور صبح امروز با حضور فعالان عرصه موسيقي و ديگر علاقه مندان از مقابل تالار وحدت تشييع شد.

به گزارش خبرنگار ما، محمد سرير مدير عامل خانه موسيقي در سخناني در اين مراسم گفت: تعهد، صداقت، پاکي و قوت کار، استاد پايور را به عنوان الگويي براي موسيقي ايران قرار داده است و اين بايد بويژه مورد توجه نسل جوان موسيقي کشور قرار گيرد.

محمد اسماعيلي موسيقيدان نيز در اين مراسم گفت: موسيقي پايور، موسيقي جدي، ارزشمند، متفکرانه و به دور از ابتذال بود.

وي افزود: فعاليت هاي اين استاد بزرگ در کنار ديگر استادان، ارزشمند موسيقي ايران، موجب حرمت براي عرصه موسيقي شد و همه موسيقي دانان بايد قدرشناس اين زحمات باشند.

پيکر مرحوم فرامرز پايور براي خاکسپاري به قطعه هنرمندان بهشت زهرا منتقل شد.

استاد فرامرز پايور چهارشنبه هفته گذشته در يکي از بيمارستان هاي تهران درگذشت.

اين استاد فقيد در سال1378دچار عارضه سکته مغزي شد و از آن زمان تا زمان مرگ نتوانست به فعاليت هنري خود ادامه دهد. با اين وجود در اين سال ها برخي اثار قديمي وي با تنظيم ديگران و تاييد وي اجرا مي شد.

فرامرز پايور در21بهمن سال1311در تهران به دنيا آمد. پايور آموزش موسيقي را نزد استاد ابوالحسن صبا آغاز کرد و همچنين از محضر استاداني چون عبد الله دوامي و نورعلي برومند بهره برد.

فرامرز پايور در بيش از نيم قرن فعاليت حرفه اي خود صدها اثر مکتوب و صوتي منتشر و صدها برنامه صحنه اي در ايران و ديگر نقاط جهان اجرا کرد

نوشته شده در شنبه بیست و یکم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

*برنج تايلندي 1000، ايراني 3000 تومان*

برنج ايراني؛ انبارنشيني به جاي سفره‌نشيني!

  

 

افزايش 112 درصدي واردات برنج‌هاي خارجي و به تبع آن حضور بيشتر اين برنج‌ها در بازارهاي كشور، در كنار افزايش قيمتي كه در برنج‌هاي داخلي رخ داده،‌ نشان مي‌دهد باز برنج ايراني به سمتي در حال حركت است كه به دليل كاهش تقاضا براي مصرف آن تنها بايد در انبارها بماند!

 به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در حالي كه اين روزها با ديگر تبليغات برنج‌هاي خارجي با وجود بحران ماه پيش در تلويزيون شروع شده اما ورود برنج‌هاي تازه ايراني به بازارها اين انتظار را به وجود آورده بود كه شاهد حضور برنج‌هاي ايراني بر سر سفره‌هاي ايراني باشيم، اما هنوز برنج‌هاي خارجي جايگاه خود در اين سفره‌ها را حفظ كرده‌اند و انگار قصد منزوي كردن برنج‌هاي ايراني دارند.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه بیست و یکم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

كيفيت خواب ميزان استرس بدن را نشان مي دهد

 پژوهشگران ايتاليايي با آزمايش بر روي شش فضانوردي كه در برنامه شبيه سازي سفر به مريخ شركت كرده اند دريافتند كه با اندازه گيري كيفيت خواب مي توان سطح نفوذپذيري بدن نسبت به استرس را اندازه گيري كرد.

دانشمندان موسسه فيزيولوژي باليني شوراي ملي تحقيقات ايتاليا با بررسي بر روي اين فضانوردان اظهار داشتند: "ما كشف كرديم كه ارتباط كاملا غيرمنتظره اي ميان كيفيت خواب و سطح استرس وجود دارد به طوريكه مي توان با اندازه گيري خواب برپايه شاخصهاي الكتروآنسوفالوگرافي سطوح استرس هر فرد را تعيين كرد."


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه بیست و یکم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

صادقي و مجيدي اشک مرفاوي را در آوردند
 
پيروزي استقلال در يک مسابقه تماشايي
 
و صعود آبي پوشان به رده سوم


مرفاوي بعد از گل مجيدي که بد جوري بغض کرده بود به جاي خوشحالي روي نيمکت نشست و فقط اشک ريخت چه اينکه طي هفته گذشته بعد از بازي با سپاهان تحت فشار قرار گرفته بود.

 هفته نوزدهم رقابتهاي ليگ برتر فوتبال باشگاهاي کشور امروز با صدرنشيني سپاهان، پيروزي حساس و نفس گير استقلال و شکست استيل آذين پايان رسيد..
رقابتهاي هفته نوزدهم ليگ برتر که روز گذشته با شکست پرسپوليس آغاز شد امروز در ورزشگاههاي مختلف کشور ادامه يافت که در يکي از حساس ترين بازيها در کرمان تيم سپاهان صدرنشين به مصاف مس بحران زده که اخيرا دچار تغييراتي در کادر فني خود شده رفت و در يک بازي پر گل موفق شد ميزبان خود را شکست دهد تا شاگردان قلعه نويي کماکان دست نيافتني باشند و اميد شماره يک قهرماني محسوب شوند.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه بیست و یکم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

نگاهی  به انتخاب روسیه به عنوان اولین دبیرکل مجمع صادرکنندگان گاز:
 
پیشنهاد از ایران، دبیرکل از روسیه، دبیرخانه در قطر 

پیشنهاد تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در حالی در سال 2001 از سوی مقامات ایران ارائه شد که گویا هنوز عزمی برای رشد و توسعه چشمگیر در این بخش مد نظر نبود.


 

ایلنا: پیشنهاد از ایران، دبیر خانه در قطر و دبیر کل از روسیه. این حاصل سال‌ها نشست و برخاست میان ایران و دیگر کشورهای صاحب غنی‌ترین منابع گازی جهان بود.

به گزارش ايلنا، با انتخاب روسیه به عنوان دبیر کل مجمع صادرکنندگان گاز مسلم شد که اعضا نه تنها توانستند به اجماع دست یابند بلکه می‌توانند همچون وضعیتی که در اوپک برای ایران به وجود آوردند ایران را منزوی ساخته و از دریافت حق مسلمش که دبیر کلی بر این سازمان است محروم كنند. کمااین‌که وقتی سازمان اوپک نیز پا به عرصه وجود گذاشت اولین دبیر کلی که به خود دید ایرانی بود و از آن سال‌ها تا این سال‌ها به دلیل ممانعت اعراب و عدم اجماع از سوی اعضا و البته در یک مورد عدم اجماع در داخل برای معرفی گزینه دبیرکلی، ایران نتوانسته است برای دومین بار نام خود را به عنوان کشور دارنده عنوان دبیر کلی اوپک ثبت كند.

ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه بیست و یکم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز
مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز به این شرح است.

آفرینش:
توسط رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛ آخرین تصمیمات برای حذف کنکور سراسری اعلام شد
لاریجانی: منازعات سیاسی در حد گفت و گو مفید است
تصمیم گیری درباره آزادی بازداشت شدگان 16 آذر در آینده نزدیک

اعتماد:
با حذف موسوی، جاسبی و محتشمی پور از پست های مدیریتی صورت می گیرد؛ پروژه حذف مخالفان بلند پایه
مجلس برنج های وارداتی را آلوده اعلام کرد؛ 800 میلیارد سود برنج به جیب چه کسانی می رود
نمایندگان به توقیف روزنامه ها واکنش نشان دادند؛ سئوال از وزیر ارشاد درباره "حیات نو"

ایران :
رئیس جمهور در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: دایره مصونیت برخی افراد را باید شکست
از 13 دی آغاز می شود؛ جزئیات ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور
وزیر اطلاعات: پرونده عناصر پشت پرده حوادث اخیر را به دادگاه می بریم

ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

شوراي نگهبان لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را تائيد نكرد

 سخنگوي شوراي نگهبان گفت: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و داراي ايراداتي بود كه به مجلس باز مي‌گردد.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان با اعلام اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها داراي ايراداتي بود، اعلام كرد كه لايحه مذكور به مجلس بازخواهد گشت.
وي افزود: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و داراي ايراداتي بود كه به مجلس بازمي‌گردد.
سخنگوي شوراي نگهبان ارائه جزئيات بيشتر در اين رابطه را به نشست خبري شنبه هفته آينده خود موكول كرد.

نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

شبكه ای با مجریان زن نقاب‌دار
تا كنون شما هیچ شبكه تلوزیونی را ندیده بودید كه در آن مجریان زن با نقاب به اجرای برنامه بپردازند.اما برای اولین بار شبكه مذهبی Awtan اقدام به پخش برنامه ای با مجریانی كاملا پوشیده به همراه نقاب ، چادر و دستكش كرده است.

به گزارش بی بی سی مجریان این شبكه دارای لباس‌های كاملا پوشیده و اغلب به شكل سیاه رنگ هستند كه حتی صورت‌های آن‌ها را نیز می‌پوشاند.هم‌چنین در حین اجرای برنامه نیز هیچ كدام از دست‌اندركاران مرد این شبكه به استادیو وارد نمی‌شوند.

ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه هجدهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

شمقدري در اولين نشست خبري معاونت سينمايي:

مباني ديني و اعتقادي خط قرمز سينما است

 

 

جواد شمقدري معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در هفتاد و دومين روز حضورش در معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مقابل خبرنگاران نشست.

 به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شمقدري صبح امروز ـ 17 آذر ماه ـ در تالار اجتماعات بنياد سينمايي فارابي در اولين نشست خبري‌اش در دوره‌ي مديريتش در سينما گفت:توقع اصلي اصلاح رويكردهاست كه در همه حوزه‌ها رخ خواهد داد. بعضي از اصلاحات انجام شده و بعضي ديگر نيز احتياج به كار كارشناسي بيشتر دارد. وارد دوره‌اي شده‌ايم كه شاهد تحولات خوبي در سينما باشيم.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه هجدهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

رسایی در اردبیل مدعی شد :

شكايت مجلس از موسوي به زودي نتيجه مي‌دهد

عضو فراكسيون اكثريت مجلس هشتم گفت: ‌پرونده شكايت از موسوي با مستندات كامل به دادستان تهران ارجاع شده و به زودي اقدامات لازم در اين زمينه انجام خواهد شد.

 حجت‌الاسلام حميد رسايي در حاشيه مراسم روز دانشجو در اردبيل در گفتگو با خبرنگار فارس در اردبيل اظهار داشت: موسوي در دوران تبليغات انتخاباتي بيشتر تحت تاثير احزابي بود كه چشم اميد به خارج از كشور داشتند و بر همين اساس نيز حوادث بعد از انتخابات به وقوع پيوست.

وي گفت: شيوه و روش ميرحسين موسوي نسبت به دهه 60 تفاوت بسياري كرده است به طوري كه اگر در آن ايام در خدمت امام و پاسدار ارزش‌هاي انقلاب بود امروز نمايشگر و بازيچه دشمن شده است.

رسايي تصريح كرد: حوادث بعد از انتخابات ماهيت افرادي چون كروبي و موسوي را نشان داد و ملت را نسبت به مسايل كشور و اتفاقات خيانتكار برخي افراد و گروه‌ها آشنا كرد.

عضو فراكسيون اكثريت مجلس هشتم با بيان اين كه نماد سبز در كشورمان هميشه مورد احترام و ارزش بوده است، گفت: ما با احترام به گروه سبز مقدس معتقديم نبايد از چنين نمادهايي سوءاستفاده شود چرا كه قداست چنين نشانه‌ها و نمادها بين مردم بيشتر از آن است كه با چنين حركات انقلابي مخدوش شود.

وي اظهار داشت: در روز قدس و 13 آبان عده‌اي با جسارت و اهانت به ارزش‌هاي انقلاب نظير امام (ره)، رهبر معظم انقلاب سعي كردند در شعارهاي اصيل انحرافي به وجود آورند اما نه تنها موفق به اين كار نشدند بلكه خود در بين مردم به انحراف كشيده شده و ماهيت پليد آنها آشكار شد.

وي در پاسخ به سئوالي در مورد پيگيري شكايت نمايندگان مجلس از ميرحسين موسوي گفت: موضوع شكايت از موسوي بر قوت خود باقي است و پرونده با مستندات كامل به دادستان تهران ارجاع شده و به زودي اقدامات لازم نيز در اين زمينه انجام خواهد شد.

رسايي در پايان اظهار داشت: آنهايي كه امروز فتوي و سخنانشان در راديو‌هاي بيگانه نظير صداي مجاهد، بي.بي.سي، صداي آمريكا و سلطنت‌طلبان پخش مي‌شود بايد منتظر عواقب چنين اقدامات خود در آينده نزديك باشند.

نوشته شده در چهارشنبه هجدهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

سردار رجب‌زاده در گفت‌وگو با ايلنا خبر داد:

دستگيري 165 مرد و 39 زن در تجمعات روز گذشته تهران

 

  فرمانده انتظامي تهران بزرگ در رابطه با اخباري مبني بر درگيري نيروهاي پليس و بسيج در چهارراه وليعصر تاكيد كرد كه بسيج روز گذشته هيچ ماموريتي نداشته است.

 فرمانده انتظامي تهران بزرگ از دستگيري 165 مرد و 39 زن در تجمعات روز گذشته تهران خبر داد.

سردار رجب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه در تجمعات روز گذشته 16 آذر، بسيج هيچ ماموريتي نداشته گفت: ماموران پليس روز گذشته 165 مرد و 39 زن را طي تجمعات خياباني تهران دستگير كردند.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ در رابطه با اخباري مبني بر درگيري نيروهاي پليس و بسيج در چهارراه وليعصر تاكيد كرد: بسيج روز گذشته هيچ ماموريتي نداشته است.

نوشته شده در چهارشنبه هجدهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

ويژه نامه عيد سعيد غدير خم

امروز دین را بر شما تكمیل كردم

 

عید غدیر، عید الله اكبر و عید آل محمد و ارزشمندترین و والاترین عید اسلامى‏است. هیچ روزى در طول سال، فرخنده ‏تر و مبارك‏ تر از این روز مقدس نزد شیعیان اهل‏ بیت نیست.

   

عید غدیر، عید الله اكبر و عید آل محمد و ارزشمندترین و والاترین عید اسلامى‏است. هیچ روزى در طول سال، فرخنده ‏تر و مبارك‏ تر از این روز مقدس نزد شیعیان اهل‏ بیت نیست. امام صادق سلام الله ‏علیه مى‏فرماید:

«ان یوم غدیر خم بین الفطر و الاضحى و الجمعه كالقمر بین الكواكب...»؛ روزعید غدیر خم در میان سه عید فطر و قربان و جمعه، مانند درخشندگى ماه در میان ‏ستارگان است. چه تعبیر ظریفى امام دارد كه عید غدیر را تشبیه به ماه كرده است و دیگر اعیاد را به ستاره؛ زیرا در این روز بزرگ بود كه خداوند اعلام كرد: امروز دین را بر شما تكمیل كردم و نعمتم را بر شما به اتمام رساندم «الیوم اكملت‏ لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینا»؛ نعمت ‏بزرگ اسلام كه از هر نعمتى ارزنده ‏تر و گرانبهاتر است، كامل نمى‏شود و محقق نمى‏گردد جز با ولایت على‏علیه السلام « و ما نودى بشى‏ء مثل ما نودى بالولایه‏».


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه چهاردهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

تيم كشتي گاز اردبيل همچنان بلاتكليف است

در حالي كه هفته اول رقابتهاي ليگ كشتي فرنگي كشورمان با برگزاري دو ديدار طي هفته گذشته برگزار شد، تيم گاز اردبيل همچنان در كش و قوس جذب اسپانسر و كسب شانس حضور در اين پيكارهاست.

 به گزارش روز شنبه ايرنا؟ تيم كشتي گاز اردبيل كه از همان بدو اعلام حضورش در ليگ كشتي فرنگي حاشيه‌هاي فراواني را بوجود آورد، همچنان با شرايطي مبهم دست و پنجه نرم مي‌كند.

 اين تيم آذري كه هفته اول رقابتهاي ليگ را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت هنوز نتوانسته اسپانسر مورد نظر خود را پيدا كند و فرنگي كاران اين تيم در آستانه برگزاري هفته دوم رقابتهاي ليگ، هنوز نمي‌دانند كه سرانجام بايد كشتي بگيرند يا خير!


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه چهاردهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

 

الهي ...

الهي! هر شادي كه بي توست اندهان است؛ هر منزل كه نه در راه

 

 توست زندان است؛ هر دل كه نه در طلب توست ويران است؛ يك نفس

 

 با تو به دو گيتي ارزان است؛ يك ديدار از آن تو به از صدهزار جان

 

 رايگان است: صد جان نكند آن چه كند بوي وصالت

 

نوشته شده در شنبه چهاردهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال

پیروزی سایپا برابر ذوب آهن

برد پرگل فولاد و دومین سه امتیاز ابومسلم

هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با شکست ذوب آهن و پیروزی تیم‌های قعر جدولی فولادخوزستان و ابومسلم خراسان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14 امروز(جمعه) با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های سایپا کرج، مقاومت سپاسی شیراز، ابومسلم خراسان، فولادخوزستان و تراکتورسازی تبریز مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دیدار ملوان بندرانزلی - شاهین بوشهر هم با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

فولادخوزستان که در زمره تیم‌های قعر جدولی است، امروز در ورزشگاه خانگی خود جشنواره‌ای از گل به راه انداخت و با 4 گل راه آهن شهرری را درهم کوبید. این پیروزی پرگل هم باعث نشد تا فولاد از رده هفدهم جدول تکان بخورد و با 14 امتیاز کماکان در جمع فانوس بدستان جدول باقی ماند.

ابومسلم دیگر تیم پیروز دیدارهای امروز بود. این تیم در ورزشگاه ثامن الائمه با 2 گل استقلال اهواز را بدرقه کرد تا برای رهایی از انتهای جدول امیدوار شود. استقلال اهواز خوش شانس بود که تیم‌های پایین دستی‌اش به نتیجه لازم نرسیدند تا همچنان با 24 امتیاز تیم نهم جدول رده بندی باشد. این دومین برد ابومسلم در لیگ نهم بود.

امروز همچنین تیم مقاومت سپاسی در ورزشگاه حافظیه با یک گل پیکان قزوین را شکست داد و با 30 امتیاز جای این تیم را در رده سوم جدول گرفت.

تراکتورسازی بازهم در خانه پیروز شد. این بار صبای قم قربانی جشن آذری‌ها در ورزشگاه یادگار امام (ره) بود که باعث شد تیم کمالوند تا رده هفتم جدول بالا بیاید. 

مهمترین اتفاق دیدارهای امروز شکست ذوب آهن اصفهان بود که بازی یک برصفر برده مقابل سایپا را در نهایت با شکست 2 بریک عوض کرد. این نتیجه سایپا را 23 امتیازی کرد و به رده یازدهم جدول فرستاد و مدعیان بالای جدول را امیدوار که اختلاف امتیازات خود با ذوب آهن را کمتر از قبل کنند.

نتایج دیدارهای آغازین روز دوم از هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
* مقاومت شهید سپاسی شیراز یک - پیکان قزوین صفر
گل: امین متوسل زاده (74)

* ابومسلم خراسان 2 - استقلال اهواز صفر
گل‌ها: داود دانش دوست (44) و رضا ناصحی (66)

* ملوان بندرانزلی صفر - شاهین بوشهر صفر

* تراکتورسازی تبریز 3 - صبای قم یک
گل‌ها: فرهاد خیرخواه (2)، محمد حسن ابراهیمی (70) و امیر محبی (88) برای تراکتورسازی و محمد نوری (75) برای صبای قم
اخراج: فرهاد خیرخواه (63 - تراکتورسازی تبریز) و مرتضی اسدی (63 - صبای قم)

* سایپا کرج 2 - ذوب‌آهن اصفهان یک
گل‌ها: کریم انصاریفرد (52) و مهدی خیری (82) برای سایپا و قاسم حدادی فر (39) برای ذوب آهن

* فولاد خوزستان 4 - راه‌آهن شهرری صفر
گل: سیامک سرلک (10 - پنالتی و 47)، غلامرضا رضایی (46 و 77)

نوشته شده در شنبه چهاردهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

فيروز كريمي:

اگر محرومم حكم محروميتم را ابلاغ كنيد

عزيز محمدي در جايگاهي نيست كه من را محروم كند

 

فيروز كريمي با حضور در فدراسيون فوتبال با علي كفاشيان ديدار و درباره برخي مسائل روز فوتبال با او صحبت كرد.

 به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كريمي كه پيش از حضور خود در فدراسيون فوتبال از خبرنگاران خواسته بود در محل فدراسيون فوتبال حضور پيدا كنند پس از حضور دو ساعته‌اش در فدراسيون، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌هاي آنها پاسخ داد.

 كريمي درباره علت حضورش در فدراسيون فوتبال گفت: به فدراسيون آمدم تا با كفاشيان درباره مسائل روز فوتبال صحبت كنم. وي به بنده لطف دارد و بنده را طرف مشاوره خود قرار داد. بحث من و كفاشيان فني بود و پيرامون علت ناكامي فوتبال با هم صحبت كرديم. همچنين من در اين جلسه گزارشي كتبي را پيرامون رخدادهاي اخير فوتبال به وي دادم. او به عنوان پدر خانواده فوتبال بايد نگران آبرويش باشد و بايد به اين موضوع رسيدگي كند و مطمئن هستم كه او اين كار را خواهد كرد.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

 
معمارزاده: از پرسپوليس مي‌روم

دروازه‌بان پرسپوليس گفت: به احتمال بسيار فراوان در پايان فصل از اين تيم مي‌روم تا در آلمان فوتبالم را ادامه دهم.


ميثاق معمارزاده در گفت‌وگو با  فارس، در مورد آخرين وضعيت پرسپوليس پيش از ديدار با مس اظهار داشت: خوشبختانه در شرايط خوبي قرار داريم و بازيكنان و كادر فني مي دانند بازي سختي پيش رو داريم.
وي ادامه داد: پس از باخت مقابل سپاهان متحد شديم كه مس را شكست دهيم تا به خواسته خود كه رسيدن به بالاي جدول است دست پيدا كنيم.
دروازه بان پرسپوليس تاكيد كرد: مس تيم قدرتمندي است و بازيكنان خوبي در اختيار دارد. اميدوارم بتوانم دروازه پرسپوليس را در اين مسابقه بسته نگه دارم؛ البته فكر كنم كار سختي را پيش رو دارم.
معمارزاده در پايان گفت: قبلا از باشگاه مونيخ 1860 آلمان پيشنهاد داشتم اما به دليل مشكلات زانو و مدير برنامه‌اي كه براي اين كار مشخص شده بود از اين كار صرف‌نظر كردم اما به احتمال بسيار فراوان در انتهاي فصل از پرسپوليس جدا مي‌شوم و فوتبال خودم را در آلمان پيگيري خواهم كرد.
ديدار تيم‌هاي پرسپوليس و مس كرمان از هفته هجدهم ليگ برتر ساعت 15 جمعه در ورزشگاه آزادي برگزار مي‌شود.

نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

منبعي آگاه در شوراي اتحاديه اروپا خبر داد:

احتمال ميانجي‌شدن سولانا در مذاكرات اتحاديه اروپا با ايران

 

  

منبعي آگاه اعلام كرد كه «خاویر سولانا» ممکن است به‌عنوان میانجی اتحادیه اروپا در مذاکرات با ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور منصوب شود.

  ایلنا: منبعي آگاه در شوراي اتحاديه اروپا اعلام كرد كه احتمال مي‌رود مسئول سابق سياست خارجي اين اتحاديه به‌عنوان ميانجي مذاكرات اتحاديه اروپا و ايران انتخاب شود.

به گزارش ايلنا به نقل از نووستي، منبعي آگاه اعلام كرد كه «خاویر سولانا» ممکن است به‌عنوان میانجی اتحادیه اروپا در مذاکرات با ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور منصوب شود.

وي تاكيد كرد: «چنین انتصابي غیرممکن نیست.»

سولانا طی 10 سال سمت مسئول رياست خارجي اتحاديه اروپا را برعهده داشت که بر اساس قرارداد لیسبون که اصلاحاتی در نهادهای حکومتی اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند، در عوض آن سمت نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور بین‌الملل و سیاست امنیتی ایجاد شد.

از تاريخ اول دسامبر، «کاترین اشتون» جايگزين سولانا در اتحاديه اروپا شده است.

 

نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

ايران سوخت 20 درصد هسته اي
 
توليد مي‌كند

خبرگزاري فارس: رئيس‌جمهور از تصميم ايران براي تهيه سوخت هسته‌اي با غناي 20 درصد خبر داد.


 محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در ميدان امام اصفهان در جمع مردم اين شهر با اشاره به تلاش غربي‌ها براي اخلال در روند پيشرفت هسته‌اي ايران گفت: ما از آنها سوخت 20 درصد خواستيم كه بر اساس مقررات آژانس مي‌توانند به ما بدهند اما اين كار را انجام ندادند.
وي افزود: ايران به فضل الهي، سوخت 20 درصد خواهد ساخت.

نوشته شده در چهارشنبه یازدهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

واکنش میراث فرهنگی تبریز

 به اعتراض مردم اردبیل

 

 رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ریشه یابی تشیع در نقاط مختلف کشور را از عوامل موثر در گسترش وحدت ملی ارزیابی نمود.

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارنظرهای مختلف نسبت به برگزاری همایش "تبریز، نخستین پایتخت تشیع در جهان اسلام" افزود: نام تشیع در کشور ما با نام سلسله صفویه گره خورده است و از شاه اسماعیل صفوی به این دلیل به نیکی یاد می شود.

 بی شک اردبیل خاستگاه تشیع است

 وی یادآور شد: هیچ کس منکر این مسئله نیست که شهر اردبیل خاستگاه تشیع است و این اندیشه والا در آن محیط تاریخی و معنوی شکل گرفته و توسط خاندان صفویه حفظ شده است.

 دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان با تاکید بر اینکه باید تمام نقاط ایران را پیکری یکتا معرفی نمود، تصریح کرد: در موقعیت تاریخی استقرار سلسله صفویه در ایران، منطقه ای که امروز شامل استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، همدان و قزوین است به شکل منطقه ای واحد و در مجموع به نام آذربایجان شناخته می شد و بحثهای اخیر در مورد تفاوت این مناطق ربطی به وحدت و همدلی میان آنها ندارد و در پیکره ایران بزرگ تمام استانها مانند ید واحدی برای کسب افتخارات بیشتر برای میهن عزیزمان هستند.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه یازدهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

 

 

۵ انگليسي دستگير شده آزاد شدند

 

درياباني جزيره سيري از آزادي 5 انگليسي دستگير شده در ساعتي پيش خبر داد.

به گزارش روابط عمومي كل سپاه، درياباني جزيره سيري اعلام كرد: 5 انگليسي كه در پي ورود غير قانوني يك شناور به آبهاي جمهوري اسلامي ايران در محدوده جزيره سيري دستگير شده بودند، ساعتي پيش آزاد شدند.

اين درياباني با اشاره به اظهارات سرنشينان اين شناور مبني بر ورود اشتباه به محدوده آبهاي سرزميني جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس افزود: با بررسي‌هاي به عمل آمده و بازجويي از 5 سرنشين انگليسي شناور مشخص شد كه ورود غير قانوني آنان به اشتباه صورت پذيرفته است. لذا با اخذ تعهدات لازم تصميم به آزادي بازداشت شدگان گرفته شد.

 

نوشته شده در چهارشنبه یازدهم آذر 1388ساعت توسط سرویس اردبیل فردا| آرشيو نظرات

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:6 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

چهره اش آكنده از اراده بود. وقتي كه پشت خط استارت قرار مي گرفت، به چيزي جز رسيدن به خط پايان فكر نمي كرد. دستهايش را بر زمين ميگذاشت و پايش را محكم به تخته استارت مي چسباند. شكل و شمايل و ژستهايش حريفان را مرعوب مي كرد و استارتش در تاريخ دو صد متر بي نظير بود.
چهره اش آكنده از اراده بود. وقتي كه پشت خط استارت قرار مي گرفت، به چيزي جز رسيدن به خط پايان فكر نمي كرد. دستهايش را بر زمين ميگذاشت و پايش را محكم به تخته استارت مي چسباند. شكل و شمايل و ژستهايش حريفان را مرعوب مي كرد و استارتش در تاريخ دو صد متر بي نظير بود.

بن جانسون كانادايي بدون ترديد در دهه 1980 جذابترين دونده دوهاي سرعت بود. استارت انفجاري همراه با عضلات بي نظير، از او دونده اي ساخته بود كه تاريخ دو و ميداني تا به آن روز نظيرش را نزاده بود. تا پيش از ظهور بن جانسون در عالم دو سرعت، عموم دونده هاي دوهاي سرعت، اندامي كشيده و لاغر داشتند.

كارل لوئيس آمريكايي نمونه كلاسيك يك دونده دوهاي سرعت بود: قد بلند و لاغر. اما بن جانسون به همه دوستداران دو و ميداني ثابت كرد كه مي توان هيكلي ديگرگونه داشت و باز هم قهرمان دو صد متر شد.

                                                                                                        بن جانسون

اندام نيرومند و استارت عجيب بن جانسون، رقباي وي را تحقير مي كرد. زيرا پيش شليگ لوله آغاز، هيچ كس روي پيست همچون او جذاب و ديدني نبود و پس از شليك گلوله نيز، جانسون به علت استارت فوق العاده اش، به گونه اي برق آسا از سايرين پيش مي افتاد و از آن پس مسابقه تبديل مي شد به پروژه تعقيب  بن جانسون از سوي رقبايش.

دهه 1980 دهه استيلاي كارل لوئيس بر دو صد متر بود؛ تا اينكه بن جانسون پا به عرصه نهاد. او در مسابقات جهاني  1983 برنز گرفت در حالي كه لوئيس مدال طلا را از آن خود كرد. در المپيك 84 نيز لوئيس همچنان پيشتاز بود. اما دوران بلوغ جانسون تازه داشت آغازمي شد.

با آغاز درخشش بن جانسون، كارل لوئيس ترجيح داد كه در مسابقات جهاني 1986 شركت نكند؛ هر چند كه لوئيس اين اتهام مطبوعات را رد كرد و گفت كه غيبتش در مسابقات جهاني، ربطي به حضور بن جانسون ندارد.

سرانجام لوئيس و بن جانسون به بلوغ رسيده، در سال 1987 رو در روي هم قرار گرفتند. همه مشتاق ديدن رقابت اين دو نفر بودند و دور فينال، اين فرصت تاريخي را به دوستداران دوصد متر داد.

گلوله كه شليك شد، بن جانسون به شكلي غريب از تخته استارت كنده شد و لوئيس هر چه كرد، نتوانست او را بگيرد. جانسون ركورد دو صد متر را كه تا آن روز 93/9 ثانيه بود، به 83/9 ثانيه بدل كرد. اين ركورد شكني بي سابقه دردوصدمتر، جهان را متقاعد كرد كه بن جانسون مي تواند برترين دونده تاريخ دو صد مترباشد.

سال بعد لوئيس و جانسون در المپيك 1988 سئول در برابر هم قرار گرفتند. بن جانسون در دور مقدماتي و يك چهارم نهايي، با دو استارت شگفت انگيز جهان را به حيرت انداخت. در دور مقدماتي همه رقباي جانسون در 50 متر نخست نزديك به 30 متر عقب افتادند و در دور يك چهارم نهايي نيز دنيس ميچل آمريكايي در 50 متر نخست نزديك به 20 متر از جانسون عقب افتاد.

در فينال همه مي دانستند كه لينفورد كريستي انگليسي و دنيس ميچل بر سر مدال نقره مي جنگند و طلا و نقره بين لوئيس و جانسون تقسيم خواهد شد. اما هيچ كس نمي دانست كه طلا را چه كسي تصاحب خواهد كرد. لوئيس طلاي الميپك قبل را داشت و به رغم استارت ضعيفش، در ده متر پاياني شتاب فوق العاده اي مي گرفت اما بن جانسون سر حال تر به نظر مي رسد و مقتدرتر.

گلوله كه شليك شد، همان اتفاق سال قبل رخ داد. جانسون برق آسا از جا كند و چندين متر پيش رفت در حالي كه لوئيس تازه از تخته استارت جدا مي شد. فاصله آنها بيش از آن بود كه طرفداران لوئيس به پيروزي دونده  محبوبشان اميدوار باشند. لوئيس كه با استارت شكوهمند جانسون تحقير شده بود، تمام تلاشش را كرد تا به دونده خارق العاده كانادايي برسد ولي نه تنها موفق به انجام اين كار نشد بلكه در ده متر پاياني نيز طعم تحقيري ديگر را چشيد.

 بن جانسون كه خيالش از قهرماني راحت شده بود، سرش را به سمت راست به سوي مادرش در جايگاه تماشاگران برگرداند و دست راستش را به نشانه پيروزي بالا آورد. جانسون مطمئن بود كه لوئيس به او نمي رسد.  با اينكه اين كار از سرعت جانسون در ده متر پاياني كاست، ولي او ركورد سال قبل خود رابهبود بخشيد و صد متر را در 79/9 ثانيه دويد.

ركورد جانسون در تاريخ بي نظير بود زيرا تا به آن روز هيچ كس صد متر را زير 92/9 ثانيه ندويده بود ولي بن جانسون ركورد 83/9  ثانيه خود را به 79/9 ثانيه تبديل كرده بود.

از خط پايان كه گذشتند، لوئيس همچون هميشه مودب و بااخلاق عمل كرد. به سمت جانسون رفت با او دست داد ولي برخورد بن جانسون با او، سرد و نامهربانانه بود. در مراسم توزيع مدال ها نيز باز جانسون به گونه اي غيردوستانه با كارل لوئيس برخورد كرد. جانسون مغرور پس از دريافت مدال طلا، حتي گفت: " اين ركورد تا پنجاه سال و شايد تا صد سال آينده هم شكسته نخواهد شد. "

پس از دريافت مدال طلا، جانسون را براي آزمايش دوپينگ فراخواندند. غيبت چندساعته بن جانسون براي آزمايش دادن، خيلي ها را نگران كرد. آيا قهرمان بي نظير دو صد متر، دوپينگي است وهمه آن عضلات شكوهمند و استارت هاي استثنايي و آن ركوردشكني ها دروغي بيش نبوده است؟

 بدبختانه آزمايش دوپينگ بن جانسون مثبت از آب درآمد و شد آنچه نبايد مي شد: اسطوره فروريخت و به گوشه انزوا گريخت. بن جانسون را دو سال محروم كردند و طلايش را پس گرفتند و بر گردن لوئيس انداختند.

جانسون ابتدا با اشك، همه چيز را انكار كرد. هيچ كس در جهان دوست نداشت كه بن جانسون  بي همتا دوپينگي باشد. يكي از مطبوعات كانادا خطاب به او نوشت: " بن! به ما بگو كه طلا را به درستي بدست آورده اي. بگو كه قصه دوپينگ تو دروغي بيش نيست." حتي لينفورد كريستي هم گفت : " من فكر مي كنم جانسون طلا را به حق بدست آورده است.                                                                                                                                                                                                                                                    کارل لوییس                                                                                                      
جو دو و ميداني جهان سنگين تر از آن بود كه بن جانسون بتواند به حقيقت اعتراف كند. اما او پس از مدتي حقيقت را بازگو كرد. بن جانسون به همه گفت كه دوپينگ مي كرده و ركوردهايش محصول مواد نيروزا بوده است. او پس از آن در مدارس كانادا عليه دوپينگ سخنراني مي كرد و كودكان و نوجوانان را به ورزش پاك فرامي خواند.

محروميت جانسون كه تمام شد، به عرصه مسابقات جهاني بازگشت اما او ديگر آن بن جانسون سابق نبود. دويدن بدون مواد نيروزا، آن هم از پي محروميتي دوساله، سخت و دشوار بود.

او در المپيك 1992 بارسلون تا مرحله نيمه نهايي پيش آمد ولي نتوانست  به فينال برسد. بن قول داده بود كه طلاي المپيك92 را به مردم كانادا تقديم كند ولي نتوانست به قول خودش وفا كند.

پس از المپيك  92، بن جانسون كه ديگر بزرگي اش را در دو صد متر از دست داده بود، سخنراني هاي ضد دوپينگش را از ياد برد و دوباره دوپينگ كرد. اما اين بار دست او خيلي زودتر رو شد و پس از اثبات دوپينگش در يك تورنمنت بين المللي، از سوي فدراسيون جهاني دو و ميداني براي هميشه از شركت در مسابقات دو و ميداني محروم شد.

چهره خسته و چروكيده بن جانسون در سالهاي آخر دويدنش در كنار تحقير ناشي از محروميت مادام العمرش، افسانه بن جانسون بزرگ و شكوهمند را براي هميشه بدست فراموشي سپرد.

بن جانسون به گونه اي رقت آور و دردناك به تالار " بدها "ي تاريخ دو و ميداني راه يافت و نام نامي اش تا هميشه تاريخ اين ورزش با فريبكاري و ناكامي گره خورد.    

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:4 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

دوپینگ ژنی، دوپینگ مخفی

دوپینگ ژنی، دوپینگ مخفی

دوپینگ ژنی، دوپینگ مخفیسال‌ها است كه بسیاری از داروهای گیاهی و صنعتی برای افزایش توانایی جسمی و ورزشی استفاده می‌شود اما هر كدام، پس از مدتی به دلیل عوارض جانبی گوناگون كنار گذاشته شده‌اند و هنوز روش موثر و بی‌خطری برای افزایش نیروی بدنی پیدا نشده است. به مصرف این مواد خارجی یا هر نوع ماده طبیعی (در مقادیر غیرطبیعی و به شكل غیرمعمول) از سوی ورزشكار كه مصرف و كاربردشان قادر به افزایش مصنوعی كارایی در رقابت ورزشی می‌شوند‌، دوپینگ گفته می‌شود.
اما قضیه به همین جا ختم نمی‌شود. در سال‌های اخیر با شناسایی ژن‌های مختلف و عملكرد ویژه آنها در انسان همین‌طور پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه ژن درمانی انسان، عرصه تازه‌ای از روش‌های دوپینگ با عنوان دوپینگ ژنی را پدید آورده است كه سبب بالا بردن توان و قدرت جسمی در افراد می‌شود. متاسفانه تشخیص این نوع از دوپینگ نیز به سادگی امكان‌پذیر نیست.
● دوپینگ ژنی
این مسأله نگرانی‌های فراوانی را در مجامع ورزشی به دنبال داشته است. تا به حال سه نوع از دوپینگ ژنی با موفقیت به انجام رسیده است. در نوع اول ژن رمز كننده هورمون اریتروپویتین را به سلول‌های بنیادی خون‌ساز وارد می‌كنند كه به دنبال آن، تولید این هورمون در بدن تسریع می‌شود. در نتیجه، این هورمون با بهبود بخشیدن ساختار گلبول قرمز، اكسیژن رسانی به بافت‌ها و ماهیچه‌های بدن را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
این روش از ژن درمانی در سال ۱۹۹۷ با موفقیت از سوی پژوهشگران دانشگاه شیكاگو برای درمان افراد مبتلا به انواع كم‌خونی ناشی از نقایص‌ حاد كلیوی و یا نشانگان نقص ایمنی اكتسابی انجام شد. نوع دوم این روش مبتنی بر وارد كردن ژن‌های قوی و حجیم كننده ماهیچه‌ها به داخل سلول‌های عضلانی است.
این روش از ژن درمانی نیز در ابتدا برای كمك به درمان بیماران دچار انواع آتروفی‌ ماهیچه‌ای به كار گرفته شد.
● دوپینگ ژنی عضلا‌ت
با مطالعه‌ای كه در دانشگاه پنسیلوانیا در انگلستان روی موش‌های آزمایشگاهی انجام شد، مشخص شد كه با وارد كردن ژن رمزگذار عامل رشد ماهیچه‌ای به داخل سلول‌های عضلانی، ماهیچه‌ها رشد چشم‌گیری پیدا می‌كنند.
بنابراین استفاده از این روند درمانی نیز برای افزایش حجم و قدرت ماهیچه‌ای ورزشكاران (از جمله عضله سرشانه، دو سر و چهار سر ران، فوق ترقوه‌ای و تحت ترقوه‌ای، عضله‌های ساعد و بازو) رواج یافته است. با این روش، عضله‌های دارای تغییرات ژنتیكی پس از انجام فعالیت‌های سنگین، حجم بیشتر، قدرت عضلانی بالاتر و احساس خستگی كمتری خواهند داشت.
● دوپینگ ژنی عروق
در سومین روش، ژن‌های رشد دهنده رگ‌‌های خونی و یا ژن‌های مربوط به فاكتورهای رشد درون رگی اندوتلیال به بدن وارد می‌شوند.
این نوع از درمان نیز در ابتدا به منظور كمك به افراد دارای نقایص سیستم عروقی خونی از جمله افراد مسنی گسترش یافت كه به علت كهولت و نقص سیستم عروق خونی و كاهش خون‌رسانی، بافت‌های آنها دچار تخریب می‌شود.
این روش‌ژن درمانی برای اولین بار از سوی محققان دانشگاه میشیگان برای درمان بیماران مبتلا‌ به تصلب و گرفتگی عروق استفاده شد.
در ورزشكاران نیز با استفاده از این روش، عروق خونی محیطی به صورت فراگیر گسترش می‌یابند در نتیجه خون و مواد مغذی بیشتری به بافت‌ها، ماهیچه‌ها، ریه‌ها و قلب می‌رسد. بنابراین ورزشكار دیرتر دچار خستگی خواهد شد.
برای وارد كردن ژن‌ به درون سلول در دوپینگ ژنی از روش‌های متعددی از جمله: استفاده از ناقل پلاسمیدی، تفنگ ژنی و ویروس‌های غیربیماری‌زا مانند رترو‌ویروس‌ها استفاده می‌شود.
یكی از مسائل مهم در دوپینگ ژنی، انتخاب بافت هدف مناسب است كه باید نیمه عمرطولانی و یا پتانسیل تكثیر زیادی داشته باشد. سلول‌های هدف ایده‌آل، سلول‌های بنیادینی هستند كه تمام سلول‌های سازنده بافت‌های دریافت كننده ژن مورد نظر از آنها منشأ می‌گیرند.
در حال حاضر، مغز انسان تنها بافت واجد تمامی شرایط ممكن است. از طرف دیگر شاید سلول‌های دیواره عروق، هدف مناسب دیگری برای انتقال ژن باشند. همچنین می‌توان فرآورده‌های پروتئینی ژن جهش یافته در سلول‌های دیواره عروق را با تمهیداتی به جریان خون رها كرد.
● تشخیص
برخلاف دوپینگ دارویی یا روش‌های دیگر دوپینگ، تشخیص دوپینگ ژنی در ورزشكاران بسیار دشوار است (به غیر از نوع اول كه تا حدی از روی میزان اریتروپویتین قابل تشخیص است.)
نوع دوم و سوم دوپینگ ژنی را با دانش و اطلاعات فعلی نمی‌توان مشخص كرد، زیرا پروتئین تولید شده در این روش‌های ژن درمانی كاملا مشابه پروتئین طبیعی بدن است و امكان ردیابی آن میسر نیست. اگر از ناقل‌های ویروسی برای انتقال ژن استفاده شده باشد، می‌توان با به كارگیری پادتن خاص علیه پروتئین‌های ویروسی، به احتمال وجود ژن بیگانه و انجام ژن درمانی پی برد.
● عوارض
به طور كلی انجام ژن درمانی با خطرات و عوارض شناخته شده و ناشناخته‌ای همراه است. اگر هدف این كار درمان بیماری‌های ژنتیكی باشد، این خطرات تا حدی قابل قبول است، اما ممكن است در افراد سالم (ورزشكاران) آثار جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.‌
● دوپینگ ژنی در ورزشكاران
با توجه به غیرقانونی بودن ژن درمانی به منظور بالا بردن توان جسمی و عضلانی و با تاكید بر احتمال بروز حوادث جدی، به برخی از خطرات ایجاد شده در پی انجام دوپینگ ژنی در ورزشكاران اشاره می‌شود:
۱) احتمال ایجاد شوك‌های شدید یا خفیف ایمنی یا سمی در پی استفاده از ناقل‌های ژنی و یا حساسیت به روش انتقال ژن
۲) افزایش غیرطبیعی اریتروپویتین در افراد سالم ممكن است سبب بالا رفتن خطر بروز حمله‌های قلبی شود، زیرا افزایش گلبول قرمز سبب تغلیظ خون شده احتمال ایجاد لخته‌های خون در رگ‌ها بیشتر می‌شود.
۳) در كسانی كه از روش دوپینگ نوع دوم برای تقویت‌ ماهیچه‌های خود استفاده می‌كنند، ماهیچه‌ها به طور غیرطبیعی بزرگ شده و تاندون‌ها و استخوان‌ها را احاطه می‌كند كه ممكن است سبب پارگی یا شكستگی آنها شود.
۴) ژن انتقال یافته ممكن است به درون ژن‌های بیمار رسوخ كند و با تحریك ژن‌های تومورساز یا مختل كردن ژن سركوبگر تومور، به ایجاد تومور منجر شود.
۵) غیرفعال سازی توالی‌های رمز كننده می‌تواند یك عملكرد ضروری ژن میزبان را مختل كند.
البته این حالت فاقد اثر چشمگیر است، زیرا چنین جهش‌های كشنده‌ای نادرند و فقط یك سلول را از بین می‌برند.‌
محمد نیكونژاد

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:2 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

تصاویر فوق العاده زیبا از طبیعت شمال - ترابزون میزبان المپیک جوانان اروپا
ISTANBUL cultural and sportive capital of EUROPA

تصاویر فوق العاده زیبا از طبیعت شمال - ترابزون میزبان المپیک جوانان اروپا

- کل منطقه ایالتهای کارادنیز شرقی مرکزی و غربی شامل 18 استان به همین منوال است

-ترکیه نین ریزه و ترابزون شهریندن نئچه رسیم(rizə və trabzon dan neçə resim)

قسمت دوم (ترابزون) استانی از ایالت کارادنیز شرقی و پایتخت آن


مدينة طرابزون هي عاصمة محافظه طرابزون تقع في شمال شرق ترکیا على ساحل البحر الاسود  و يبلغ تعداد سكانها و جمعیتها حوالي 250,949

منظره زیبایی از مسجد اوزون گوءل (دریاچه دراز) و اقامتگاههای توریستی ترابزون

مانستر سوملا داخل کوه با منظره فوق العاده یایلا ها در ترابزون

Trabzon Trebisonda

آیدئر یایلا یکی از ده ها یایلای زیبا در ترابزون

Trabzon Trebisonda

ایاصوفیه کوچک ترابزون

Trabzon Trebisonda

ایکیز دره (دره دوقلو) ترابزون

منظره زیبایی از اوزون گوءل ترابزون

sumela trabzon turkey

Trabzon Trebisonda

شلاله ای در ترابزون

Trabzon Trebisonda

ترابزون قارادنیز شرقی

اوزون گوءل پانوراما ترابزون 

ورزش ترکینگ یا یورویوش (یورش نیز از این کلمه است)


طرابزون در نقشه (هاریتا) - Trabzon capital of east karadeniz on map

موزه قصر آتاترک طرابزون ترکیاطرابزون ترکیا - AB=اتحادیه اروپا نه قاره اروپا

Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları
2011  European Youth Olympic Festival
Evropský olympijský festival mládeže
El Festival Olímpico de la Juventud Europea
Festival olimpico della gioventù europea
Festival olympique de la jeunesse européenne
European Youth Olympic Days 2011 trabzon
Europejski Festiwal Młodzieży 2011 TRABZON
Európsky olympijský festival mládeže
European Youth Olympic Festival
Европски олимпијски фестивал младих
Euroopan nuorten olympiafestivaalit
+  Sat 16 Apr 2011   توسط M.E  |  comments

- کل منطقه ایالتهای کارادنیز شرقی مرکزی و غربی شامل 18 استان به همین منوال است

-ترکیه نین ریزه و ترابزون شهریندن نئچه رسیم(rizə və trabzon dan neçə resim)

قسمت اول (ریزه) استانی از ایالت کارادنیز شرقی به پایتختی ترابزون


rize turkey

rize  turkey

ترابزون آیدئر یایلاسی ترکیا

rize ریزه ترکیا


rize

rize

rize

rize

rize

rize on map

rize trekking

rize cay

یوسوفجوک - ریزه

ریزه ترکیا


+  Sat 16 Apr 2011   توسط M.E  |  comments

عقاب دوسر معروف آذربایجان ترکیه


برای یونیورساد زمستانی ارضروم و المپیک جوانان اروپا در ترابزون تریلیونها سرمایه گذاری شد .

 در این 5 سال ترکیه در راستای هدف 100 سالگی جمهوریت بیلیونها در این ناحیه هزینه کرده و در حال کردن است.

در المپیک جوانان اروپا ترابزون میزبان 6000 ورزشکار و 30 هزار تماشاگر از سایر کشورهای اروپایی است

از جمله تاسیسات ورزشی میتوان به :

بازسازی استادیوم ترابزون اسپور - 30 هزار نفری

استادیوم جدید ترابزون 45000 نفری - u/c

سالن 7500 نفری بسکتبال - u/c 90%prog

سالن 3500 نفری والیبال دانشگاه ترابزون - compelet

سالن آتلتیزم ترابزون 8000 نفری u/c 95% prog

سالن فوق مدرن شنای المپیک با امکان باز و بسته شدن سقف 3000 نفری

ساخت سالن هندبال 2000 نفری

تشویق گروه خصوصی سازی با حزف مالیا برای ساخت 5 هتل 5 ستاره

ساخت دهکده ورزشی برای 6000 ورزشکار

ساخت 10 کورت تنیس

ساخت استادیوم ارضزوم 25 هزلر نفری

ساخت سالن هاکی 3600 نفری

ساخت سالن هاکی 1600 نفری

ساخت سالن پاتن یخی(بوز پتنی) 3500 نفری

2 برج پرتاب اسکی - سومین برج مرتفع جهان

ساخت 20 تاسیس ورزش زمستانی

و ....

تصاویری از قارادنیز شرقی به مرکزیت ترابزون 

اوزون گول - ترابزون-با تاسیسات توریستی فراوان

آیدر یایلاسی - قارادنیز شرقی ترابزون

اثر تاریخی سوملا - ترابزون

اثر تاریخی سوملا - ترابزون

اثر تاریخی سوملا - ترابزون

شهر ریزه از قارادنیز شرقی

شلاله ای در ترابزون

شلاله ای در ترابزون

ظ 


مثالی از پلهای رایج در ترابزون

ایکیز(دوقلو) دره-ترابزون

ایاصوفیه کوچک ترابزون

چنگ کوی - ترابزون

سوملا ترابزون

ترابزون قارادنیز شرقی

اردو

شهر اردو از قارادنیز شرقی


ترابزون قارادنیز شزقی

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 21:55 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

ISTANBUL MEGAPOLITAN
تبليغات X
ISTANBUL MEGAPOLITAN ISTANBUL cultural and sportive capital of EUROPA تیمهای ورزشی دنیا یواش یواش دوره جدید کمپ ها را در ترکیه آغاز می کنند. بلو - آبانت گوءلو قبلا در پستهای گذشته خبر حضور نزدیک 1500 تیم ورزشی فوتبال در آنتالیا را دادیم. امسال در زمستان نه فقط تیمهایی از لیگهای مختلف هلند،آلمان،لهستان و اسپانیا،روسیه و جمهوری های ترکی ، کشورهای اسکاندیناوی ... که اکثرا همه ساله حداقل 10-20 تیم از لیگهای مختلف این کشورها در زمستان و تابستان ترکیه را بدلیل آب و هوا و امکانات و میزبانی و تاسیسات خوب برای کمپ انتخاب می کردند بلکه از چین ،ژاپن و کره جنوبی تا برزیل و آرژانتین و حتی کشورهای فقیر آفریقایی نیز شهرهای ترکیه را انتخاب کرده بودند. علاوه بر این امسال شاهد تیمهای ملی خیلی از کشورها مثل برخی کشورهای حاضر در جام ملتهای آسیا نیز بودیم. اما دوره جدید کمپ در ترکیه چند روز پیش با ورود تیمهایی از جمهوریهای ترکی و تیم ملی سوریه شروع شد. اما این بار تیم فوتبال اینتر باکو برخلاف سال گذشته برای کمپ 2-3 هفته ای شهر کوچک و خوش آب و هوای اسپارتا که یک شهر کشاورزی و باغبانی است رو برای کمپ انتخاب کرد. همچنین تیم ملی سوریه برای اردو و بازی تدارکاتی با تیم های محلی ترکیه وارد بندر اسکندرون در شهر زیبای هاتای(آنتاکیا) شد. تیم ملی سوریه که 3 روز پیش وارد هاتای شد تا 28 ژوئن در اسکندرون کمپ دارد. البته در همین شهر نزدیک 15 هزار سوریه ای از کشورشان فرار و الان در این شهر درحال انتظار هستند حتی چند روز بعد آنجولینا جولی وارد هاتای می شود تا با این افراد دیدن کند که انتظار می رود تمام هتلهای منطقه پر شود. یه خبر دیگر از تیم ملی سوریه اینکه سوریه ایها به مصطفی دنیزلی پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی سوریه را داده اند و به گزارش مجلات سوری دنیزلی پاسخ مثبت داده و چند روز بعد وارد سوریه می شود(Cham Press سوریه). شهرهای مهم با تجهیزات کمپ عالی بخصوص در تابستان برای کمپ شامل شهرهایی مثل بلو ، اولوداغبورسا ، آنکارا ، آنتالیا ، اسپارتا ، استانبول و... می باشد. بخصوص اینکه خیلی از تیمهای مطرح ترکیه در فاصله بین آنکارا و استانبول که در تابستان شهرهای خوش آب و هوایی وجود دارد برای کلوبهای خود تاسیسات ورزشی می سازند. شهرهای اگه و آک دنیز هم که جای خود را دارد. شهرهای مذکور رو روی نقشه ترکیه میتونید ببینید در یکی دو سال اخیر تیم های مختلفی مثل تراکتورسازی ،پیروزی ، استقلال ، سپاهان ، پیکان ، ابومسلم ، ذوب آهن و...هم از ایران در این شهرها اردو واشته اند.شهرهای بلو بورسا و ترابزون بهشت عربها محصوب میشه و هر زمان برید خانمهایی که نقاب زدن و تو جنگلها اسب سواری میکنند رو میبینید. ضمنا امسال بهترین هتل اسپا و سلامتی دنیا از این منطقه یعنی از نزدیک آداپازاری انتخاب شد که 1-2 ساعتی با فرودگاه سبیحای استانبول فاصله دارد چون از ایران پرواز بورسا و کوجاائلی نداریم وگرنه کمتر از نیم ساعت می شد. فستیوال اسکی و اسنوبرد دوروک کایا در کوههای کوراوغلوی استان بلو زمستان امسال 1500 تیم فوتبال در آنتالیا کمپ دارند. 
+  Sat 25 Jun 2011   توسط M.E  |  comments استانبول میزبان فاینال فور تورکیش ایرلانز یورولیگ در سال 2012 شد پایتخت ورزشی اروپا میزبان فاینال فور تورکیش ایرلانز یورولیگ در سال 2012 شد  استانبول پایتخت ورزشی اروپا در سال 2012 رسما میزبان فاینال فور مسابقات بزرگ بسکتبال تورکیش ایرلانز یورولیگ در سال 2012 شد . از کاندیدهای قوی این میزبانی لندن و استانبول بودند. استانبول در سالهای قبل نیز میزبان این مسابقات بوده اما آخرین بار به سال 1992 برمی گردد. استانبول قبلا میزبان مسابقات قهرمانی بسکتبال جهان 2010 که ترکیه نایب قهرمان شده بود ، فاینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا ، فینال جام یوفا ، فاینال فور مسابقات لیگ قهرمانان والیبال زنان اروپا 2011 که دو تیم از دنیای ترک به فینال رسیدند ، فاینال فور مسابقات لیگ قهرمانان والیبال مردان اروپا ، فاینال فور یورولیگ و... بوده است. نفر سمت راست ابراهیم کوتلوآی بازیکن سابق تیم های فنرباغچه، افس پیلسن استانبول، پاناتینایکوس ، آئکه آتن ، سیاتل سوپرسونیکس ، پاناتینایکوس، اولکر اسطنبول ، فنرباغچه ، پائوک یونان، دانشگاه تکنیک استانبول ائرسان الیاس اوا بازیکن 24 ساله تیم ملی ترکیه و تیم  باشگاهی میل واکی بوکس  آمریکا ،  از ترکهای ازبکستان است که خانواده اش در زمان شوروی سابق از اوکراین به جمهوری ترک ازبکستان تبعید شده بود اما پس از استقلال جمهوری های ترک و برداشته شدن تبعید خانواده اش به جمهوری حودمختار کریم برگشت و در سال 2003 ملیت ترکیه گرفتند و الیاس اوا متولد اسکی شهیر ترکیه است. برای دیدن تصویری دیگر از ارسان کلیک کنید همچنین از برخی میزبانیهای ترکیه در سال 2011 - 2012 که قطعی شده می توان به موارد زیر اشاره کرد: یونیورسیاد زمستانی دانشجویان جهان 2011 مسابقات المپیک جوانان اروپا ترابزون 2011 مسابقات قهرمانی کوه پیمایی اروپا بورسا 2011 مسابقات قهرمانی شنای جهان 2012 مسابقات قهرمانی وزنه برداری اروپا 2012 مسابقات ورزشی مدیترانه 2013 مرسین استانبول پایتخت ورزشی اروپا انتخاب شد واکیف بانک گونش سیگورتای استانبول قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. 1. دوره المپیاد ورزشی کودکان دنیای آنکارا تیمهای دو کشور از دنیای ترک در فینال جام قهرمانی باشگاههای والیبال اروپا تیم بسکتبال با ویلچر بشیکتاش استانبول قهرمان اروپا شد.سرزمین غار اصحاب کهف میزبان بازیهای مدیترانه شد وزیر ورزش و جوانان ترکیه : بزرگترین خیال ما مسابقات ورزشی دونیای ترک میباشد آذربایجان قهرمان جودوی انفرادی مردان اروپا ، ترکیه سوم جودوی تیمی زنان اروپا تور بزرگ دوچرخه سواری ترکیه ( تور ترکیه)   +  Mon 9 May 2011   توسط M.E  |  comments شرکت هواپیمایی ترکیه استانبول قهرمان لیگ قهرمانان فوتبال اروپا! شرکت هواپیمایی ترکیه استانبول قهرمان لیگ قهرمانان فوتبال اروپا! شرکت هواپیمایی تورکیش ایرلانز اسطنبول که اسپانسور اصلی تیم های منچستریونایتد انگلستان و بارسلونای اسپانیا است خوشحالی خود را از صعود این تیم ها به فینال لیگ قهرمانان اروپا بیان داشت و برخی روزنامه های اکونومی اروپا قهرمان اصلی را شرکت هواپیمایی ترکیه دانسته و از سیاست های این شرکت تمجید کردند. قابل ذکر است شرکت تورکیش ایرلانز اسپانسور اصلی تیم های منچستریونایتد ، بارسلونا ، آژاکس آمستردام هلند ، شاختار دونتسک اکراین ، تیم بسکتبال ماروسی یونان ، لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا (تورکیش ایرلانز یورولیگ ) ,... است ، همچنین بسکتبالیست مشهور آمریکایی و ستاره ان.بی.ائی کوبی برایانت و ستاره تنیس کارولین وزنیاکی و... مبلغین شرکت هواپیمایی تورکیش ایرلانز میباشند. لیست فرودگاه های کشورهای اسلامی براساس ترافیک مسافرژست تورکیش ایرلانز به فستیوال استانبول شاپینگ فست اولین هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین ترکیه آنکا در اوایل 2012 انبوه سازی و صادر میشود پروازهای تهران ترکیه اطلس جت شروع شد. هتل فرودگاهی ازمیر "ارتی ایرپورت هتل" افتتاح شد . با افتتاح ترمینال و پیست جدید فرودگاه سبیحا ظرفیت آن تا 30 میلبون رسید. ترمینال جدید پروازهای داخلی آنتالیا با هزینه 130 میلیارد تومان افتتاح شد . نقشه فرودگاههای کشور ترکیه شرکت هواپیمایی ترکیه صاحب جوانترین فلو در اروپا – خط استانبول – اربیل عراق شرکت ارتباطات و فناوری ترکسل 5 امین شرکت بزرگ اروپا و 10 امین شرکت بزرگ گلوبال جهان +  Mon 9 May 2011   توسط M.E  |  comments آذربایجان قهرمان جودوی انفرادی مردان اروپا ، ترکیه سوم جودوی تیمی زنان اروپا دیشب مسابقات جودوی قهرمانی زنان و مردان اروپا در دو رده تیمی و انفرادی در سالن 12 هزار نفری ابدی ایپکچی اسطنبول پایان یافت. این مسابقات  که دو تیم ترک در آن حضور داشتند قهرمان مطلق نداشت و سطح رقابتها خیلی بالا بود. در رده انفرادی در مردان آذربایجان و مجارستان با یک طلا و یک نقره اول شدند و 5 تیم مختلف هرکدام یک مدال طلا گرفتند. در رده انفرادی در خانمها فرانسه با 3 طلا و 2 نقره و 3 برنز قهرمان شد و تیم هلند با یک طلا و یک نقره دوم شد. در مجموع زنان و مردان جمهوری ترک آذربایجان پنجم اروپا شد. Rank Nation Gold Silver Bronze Total 1  France 4 2 3 9 2  Russia 1 2 5 8 3  Hungary 1 2 0 3 3  Portugal 1 2 0 3 5  Azerbaijan 1 1 0 2 5  Netherlands 1 1 0 2 7  Austria 1 0 1 2 7  Romania 1 0 1 2 9  Bosnia and Herzegovina 1 0 0 1 9  Greece 1 0 0 1 9  Ukraine 1 0 0 1 12  Georgia 0 2 2 4 13  Spain 0 1 1 2 14  Moldova 0 1 0 1 15  Slovenia 0 0 3 3 16  Germany 0 0 2 2 16  Italy 0 0 2 2 16  United Kingdom 0 0 2 2 19  Czech Republic 0 0 1 1 19  Estonia 0 0 1 1 19  Latvia 0 0 1 1 19  Poland 0 0 1 1 19  Sweden 0 0 1 1 19  Turkey 0 0 1 1 قهرمانی جودوی تیمی اروپا 1  France 2  Germany 3  Turkey واکیف بانک گونش سیگورتای استانبول قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.تیمهای دو کشور از دنیای ترک در فینال جام قهرمانی باشگاههای والیبال اروپا تیم والیبال فنرباغچه استانبول میزبان فاینال فور جام قهرمانان اروپا شد سرزمین غار اصحاب کهف میزبان بازیهای مدیترانه شد 1. دوره المپیاد ورزشی کودکان دنیای آنکاراتصاویری فوقالعاده زیبا از ترابزون میزبان المپیک جوانان اروپا 2011 استانبول پایتخت ورزشی اروپا انتخاب شد وزیر ورزش و جوانان ترکیه : بزرگترین خیال ما مسابقات ورزشی دونیای ترک میباشد تیم بسکتبال با ویلچر بشیکتاش استانبول قهرمان اروپا شد. +  Mon 25 Apr 2011   توسط M.E  |  comments تور بزرگ دوچرخه سواری ترکیه ( تور ترکیه) تور دوچرخه سواری بزرگ ترکیه که امسال 47. دوره آن برگزار خواهد شد از سال 1963 و با اسم تور بین المللی  ایالت مرمره که پایتخت آن اسطنبول است شروع شد در سال 1968 اسم تور دوچرخه ترکیه را گرفت. 47. دوره آن امسال 26 آپریل الی 1 می و در مساحت 1387 کیلومتر در مسیر شهرهای زیبا و خوش آب و هوای ترکیه و مدیترانه (آق دنیز) و در 8 مرحله خاهد بود مراحل آن شامل : سباق طواف ترکیا أو دورة ترکیا أو دورة ترکیا الدولية للدراجات - مسار دورة ترکیا عام 2011 کوش آداسی آیدین – تورگوت رییس 181 کیلومتر مارماریس – پاموک کاله 209 کیلومتر فتحیه – فینیکه 194 کیلومتر سیده انطالیا – ماناوگات آنتالیا 160 کیلومتر Garmin-CervéloUSAOmega Pharma-Lottoبلژیک Lampre-ISDایتالیا Liquigas-CannondaleایتالیاSaxo Bank SunGardدانمارک Pro Team Astanaجمهوری ترک قزاقستانCofidis, Le Crédit en ligneفرانسهFDJفرانسهColnago-CSF Inoxایرلند جنوبیAndroni GiocattoliایتالیاVeranda's Willems-AccentبلژیکManisaspor Cycling Team ترکیهKonya - Torku Seker Spor - ViveloترکیهFarnese Vini - Neri SottoliانگلستانTeam NetappآلمانTeam SpiderTech powered by C10کاناداDe Rosa-Ceramica FlaminaایرلندCaja RuralاسپانیاSkill ShimanoهلندTeam Type 1 - Sanofi AventisآمریکاAndalucia Caja Granadaاسپانیا در سالهای اخیر نیز علاوه بر تیمهایی از لیست بالا تیمهایی از بارلوورلد آفریقای جنوبی ، آی اس دی نری ایتالیا ، تیم دوچرخه سواری کاپریس گالیای اسپانیا ، تیم فوتون اسپانیا ، تیم اس جی سی برزیل ، تی اچ آر از آمریکا ، ال آی کیو از ایتالیا ، وورال برگ اتریش ، سی سی سی از هلند و... شرکت کرده بودند. http://www.tourofturkey.org/2011/بلک آنتالیا بهشت گلف بازان ، 125 هزار گلف باز در بئلئکمنطقه " کوپرولو کانیون" ماناوگات از آنتالیا میزبان 50 هزار اروپایی ترکینگ کار بودزمستان امسال 1500 تیم فوتبال در آنتالیا کمپ دارند. بهترین دستیناسیون گلف جهان در سال 2008 در ماه مارت با 100.782 بازی گلف رکور شکست.هلندیها جایزه با کیفیت ترین دستیناسیون توریزم اتحادیه اروپا را به ترکیه دادند. +  Mon 18 Apr 2011   توسط M.E  |  comments وزنه برداران زن و مرد ترکیه نایب قهرمان اروپا نورجان تایلان شکننده 3 رکورد المپیک و بهترین وزنه بردار وزن 48 کیلوگرم در رنکینگ جهانی متولد آنکارا پایتخت ترکیه وزنه برداری قهرمانی اروپا با قهرمانی میزبان روسیه و نایب قهرمانی ترکیه در شهر قازان پایتخت جمهوری ترک تاتارستان روسیه چند دقیقه پیش پایان یافت. در این مسابقات روسیه با 19 طلا و 11 سیلور و 2 برنز و مجموع 32 مدال به عنوان قهرمانی رسید. ترکیه با 12 مدال طلا و 5 سیلور و 7 برنز و مجموع 24 مدال دوم شد. در این مسابقات بلاروس با مجموع 5 مدال سوم شد. همچنین ترکیه با 6 طلا و 3 سیلور و 7 برنز در بخش زنان بعد از روسیه نایب قهرمان اروپا شد. خانمها نورجان تایلان بهترین وزنه بردار وزن 48 کیلوگرم جهان و آیلین داش دلن 6 مدال ترکیه را در وزنهای 48 و 53 کسب کردند. نوردان قاراگوءز و سیبل شیمشک و امهان اوچار مدالهای نقره و برنز زنان را کسب کردند. در بخش مردان سئمیح یاغجی ، گوکهان قیلیج ، بنیامین سئزر ، مئته بینای و هورشید آتاق مدالهای ترکیه را در بخش مردان کسب کردند. ترکیه هالترجیلری دونیا ایکینجیسی آوروپا هالتر شامپیوناسی نئچه دقیقه اوءنجه قازان اوءزرک تاتارستان جمهوریتینین باش کندیده سونا چاتتی. بو یاریشلاردا روسیا 32 مداللا بیرینجی و ترکیه 24 مداللا هم قادینلار و هم ائرکک لرده ایکینجی الدو. ترکیه نین قادینلار بوءلومونده مداللارین نورجان تایلان ، آیلین داش دلن ،نوردان قاراگوءز و سیبل شیمشک قازاندیلار. واکیف بانک گونش سیگورتای استانبول قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. تور بزرگ دوچرخه سواری ترکیه ( تور ترکیه) سرزمین غار اصحاب کهف میزبان بازیهای مدیترانه شد تصاویر فوق العاده زیبا از طبیعت شمال - ترابزون میزبان المپیک جوانان اروپا تیمهای دو کشور از دنیای ترک در فینال جام قهرمانی باشگاههای والیبال اروپا تیم والیبال فنرباغچه استانبول میزبان فاینال فور جام قهرمانان اروپا شد  +  Mon 18 Apr 2011   توسط M.E  |  comments تیم بسکتبال زنان فنرباغچه یکی از غولهای اروپا قهرمان ترکیه شد. تیم بسکتبال فنرباغچه دقایقی پیش در وقتهای اضافه با شکست گالاتاسارای در دربی استانبول قهرمان ترکیه شد. تیم بسکتبال فنرباغچه امسال در تورکیش ایرلانز یورولیگ که با 12 پیروزی و بدون شکست در مرحله گروهی به عنوان تنها تیم شکست نخورده به جمع 8 تیم برتر اروپا راه یافته بود برای رسیدن به فاینال فور برابر اسپارتای روسیه یک فینال زودرس برگذار کرده بود ولی متاسفانه شکست خورده بود که اسپارتا  به همراه تیم پرفومریاسبه به فینال رسید. تیم فنرباغچه شکست اسپارتا را باشکست تیم قدرتمند گالاتاسارای که به جمع 16 تیم برتر اروپا نیز رسیده بود تلافی و به همراه گالاتاسارای یکی از دو نماینده مستقیم ترکیه در یورولیگ خواهد بود. تمام نتایج بازیهای فنرباغچه در لیگ ترکیه: Oct. 24, 2010 Round 1 (Regular Season ) TED Kayseri-Fenerbahce 61-60 OT Oct. 31, 2010 Round 2 (Regular Season ) Fenerbahce-Tarsus Bld 98-82 Nov. 7, 2010 Round 3 (Regular Season ) Samsun-Fenerbahce 69-87 Nov. 13, 2010 Round 4 (Regular Season ) Fenerbahce-Istanbul Univ. 87-71 Nov. 21, 2010 Round 5 (Regular Season ) Ceyhan Bld-Fenerbahce 62-84 Nov. 28, 2010 Round 6 (Regular Season ) Fenerbahce-Galatasaray 74-68 Dec. 4, 2010 Round 7 (Regular Season ) Alanya BLD-Fenerbahce 76-95 Dec. 11, 2010 Round 8 (Regular Season ) Fenerbahce-Mersin 83-46 Dec. 18, 2010 Round 9 (Regular Season ) Burhaniye Bld-Fenerbahce 61-85 Jan. 2, 2011 Round 10 (Regular Season ) Fenerbahce-Besiktas 86-59 Jan. 5, 2011 Round 11 (Regular Season ) Botas-Fenerbahce 83-89 Jan. 9, 2011 Round 12 (Regular Season ) Fenerbahce-TED Kayseri 89-62 Jan. 22, 2011 Round 13 (Regular Season ) Tarsus Bld-Fenerbahce 67-88 Jan. 26, 2011 Round 14 (Regular Season ) Fenerbahce-Samsun 85-67 Jan. 29, 2011 Round 15 (Regular Season ) Istanbul Univ.-Fenerbahce 81-93 Feb. 7, 2011 Round 16 (Regular Season ) Fenerbahce-Ceyhan Bld 91-70 Feb. 12, 2011 Round 17 (Regular Season ) Galatasaray-Fenerbahce 76-66 Feb. 16, 2011 Round 18 (Regular Season ) Fenerbahce-Alanya BLD 128-64 Feb. 18, 2011 Round 19 (Regular Season ) Mersin-Fenerbahce 57-80 Feb. 28, 2011 Round 20 (Regular Season ) Fenerbahce-Burhaniye Bld 100-62 Mar. 5, 2011 Round 21 (Regular Season ) Besiktas-Fenerbahce 76-79 OT Mar. 19, 2011 Round 22 (Regular Season ) Fenerbahce-Botas 104-80 Mar. 26, 2011 Round 1 (Quarter-Finals ) Fenerbahce-Samsun 75-66 Mar. 29, 2011 Round 2 (Quarter-Finals ) Samsun-Fenerbahce 82-89 OT Apr. 3, 2011 Round 1 (Semi-Finals ) Fenerbahce-Botas 84-77 Apr. 6, 2011 Round 2 (Semi-Finals ) Botas-Fenerbahce 70-95 Apr. 10, 2011 Round 1 (Finals ) Galatasaray-Fenerbahce 74-77 Apr. 12, 2011 Round 2 (Finals ) Galatasaray-Fenerbahce 84-69 Apr. 15, 2011 Round 3 (Finals ) Fenerbahce-Galatasaray 80-68 Apr. 17, 2011 Round 4 (Finals ) Fenerbahce-Galatasaray   91-86 بازیهای فنرباغچه در مرحله گروهی و 1/8 و 1/4 لیگ قهرمانان اروپا = تورکیش ایرلانز یورولیگ Oct. 28, 2010 Round 1 (Qualifying Round ) Rivas Ecopolis-Fenerbahce 82-91 Nov. 3, 2010 Round 2 (Qualifying Round ) Fenerbahce-Gospic 109-92 Nov. 10, 2010 Round 3 (Qualifying Round ) Fenerbahce-MKB Eurol. 89-72 Nov. 17, 2010 Round 4 (Qualifying Round ) Fenerbahce-Lotos Gdynia 107-84 Nov. 24, 2010 Round 5 (Qualifying Round ) UMMC-Fenerbahce 67-73 Dec. 1, 2010 Round 6 (Qualifying Round ) Fenerbahce-Rivas Ecopolis 79-77 Dec. 8, 2010 Round 7 (Qualifying Round ) Gospic-Fenerbahce 60-92 Dec. 15, 2010 Round 8 (Qualifying Round ) MKB Eurol.-Fenerbahce 81-92 Jan. 13, 2011 Round 9 (Qualifying Round ) Lotos Gdynia-Fenerbahce 64-77 Jan. 19, 2011 Round 10 (Qualifying Round ) Fenerbahce-UMMC 82-75 Feb. 1, 2011 Round 1 (1/8 Finals ) Fenerbahce-Galatasaray 77-58 Feb. 4, 2011 Round 2 (1/8 Finals ) Galatasaray-Fenerbahce 51-73 Feb. 22, 2011 Round 1 (Quarter-Finals ) Fenerbahce-Spartak V MR 78-86 Feb. 25, 2011 Round 2 (Quarter-Finals ) Spartak V MR-Fenerbahce 74-56 واکیف بانک گونش سیگورتای استانبول قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. تور بزرگ دوچرخه سواری ترکیه ( تور ترکیه) سرزمین غار اصحاب کهف میزبان بازیهای مدیترانه شد تصاویر فوق العاده زیبا از طبیعت شمال - ترابزون میزبان المپیک جوانان اروپاتیمهای دو کشور از دنیای ترک در فینال جام قهرمانی باشگاههای والیبال اروپا تیم والیبال فنرباغچه استانبول میزبان فاینال فور جام قهرمانان اروپا شد وزنه برداران زن و مرد ترکیه نایب قهرمان اروپا +  Sun 17 Apr 2011   توسط M.E  |  comments واکیف بانک گونش سیگورتای استانبول قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. واکیف بانک گونش سیگورتای استانبول با 12 برد و بدون باخت قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. istanbul VGSTT EUROPEAN CHAMPION فاینال فور لیگ قهرمانان والیبال اروپا که به مبزبانی تیم والیبال فنرباغچه آجی بادام ملقب به ساری ملک لر برگذار می شد با قهرمانی تیم واکیف بانک گونش سیگورتای استانبول و مقام دومی یک تیم ترک دیگر یعنی رابیتای باکو پایان یافت در بازی فینال واکیف بانک 3-0 تیم رابیتای باکو را شکست داده و به قهرمانی اروپا رسید. در دیگر بازی تیم فنرباغچه قهرمان جهان و نایب قهرمان اروپا در سال 2010 به مصاف تیم پئسارو رفت و توانست این تیم را 3-1 شکت داده و مقام سوم را بدست آورد بدین ترتیب مقامهای اول تا سوم لیگ قهرمانان اروپا به دو کشور مسلمان و ترک رسید. برای دیدن پوستر تیم قهرمان اروپا واکیف بانک گونش سیگورتا کلیک کنید در این مسابقات در یک چهارم نهایی دیگر تیم قدرتمند اجزانه باشی به تیم اسطنبولی واکیف گونش سیگورتا باخته و حذف شده بود. VakıfBank Güneş TTelekom 3–0 Rabita Baku Fenerbahçe Acıbadem 3–1 Scavolini Pesaro برای دیدن تمام نتایج کلیک کنید: تیمهای دو کشور از دنیای ترک در فینال جام قهرمانی باشگاههای والیبال اروپا +  Tue 22 Mar 2011   توسط M.E  |  comments تیمهای دو کشور از دنیای ترک در فینال جام قهرمانی باشگاههای والیبال اروپا تیمهای دو کشور مسلمان از دنیای ترک در فینال جام قهرمانی باشگاههای والیبال اروپا اسطنبول تیم فنرباغچه ملقب به ساری ملک لر=فرشتگان زرد اسطنبول امروز مرحله نیمه نهایی والیبال قهرمانی باشگاههای اروپا در استانبول برگزار شد در بازی اول تیم رابیتای باکو با حمایت 10 هزار تماشاگر آذربایجانی و ترکیه ای تیم اسکاوولینی پئسارو را شکست داد و راهی فینال شد حمایت استانبولیها از تیم باکو در حد رویایی بود و یکصدا تا آخر بازی صدای باکو در سالن پیچیده میشد و در طرف دیگر بعد از دقایقی دو تیم فنرباغچه آجی بادام قهرمان جهان در سال 2010 با تیم قدرتمند واکیف گونش تورک تلکم روبرو خواهد شد و یک تیم ترک دیگر راهی فینال می شود تا برگزار کننده فینال جام باشگاههای اروپا دو تیم ترک و مسلمان باشند شانس فنرباغچه نایب فهرمان اروپا و قهرمان جهان بیشتر است که البته قهرمان سابق اروپا را نیز در هم کوبیدند اما از سوی دیگر واکیف گونش تیم قدرتمند اجزانه باشی و تیمهایی از فرانسه و روسیه را درهم کوبید .  Crvena zvezda 2–3 VakıfBank Güneş TTelekom VakıfBank Güneş TTelekom 3–1 Muszynianka Muszyna VakıfBank Güneş TTelekom 3–0 Zarechie Odintsovo Zarechie Odintsovo 2–3 VakıfBank Güneş TTelekom Muszynianka Muszyna 1–3 VakıfBank Güneş TTelekom VakıfBank Güneş TTelekom 3–0 Crvena zvezda Fenerbahçe Acıbadem 3–0 Volley Bergamo ZOK Split 0–3 Fenerbahçe Acıbadem Dynamo Moscow 3–0 Fenerbahçe Acıbadem Fenerbahçe Acıbadem 3–0 Dynamo Moscow Fenerbahçe Acıbadem 3–0 ZOK Split Volley Bergamo 0–3 Fenerbahçe Acıbadem Eczacıbaşı Vitra 3–1 Voléro Zürich Eczacıbaşı Vitra 3–0 ASPTT Mulhouse ASPTT Mulhouse 0–3 Eczacıbaşı Vitra Eczacıbaşı Vitra 3–0 Aguere La Laguna RC Cannes 0–3 Eczacıbaşı Vitra Bielsko-Biała 1–3 VakıfBank Güneş TTelekom Eczacıbaşı Vitra 3–0 RC Cannes VakıfBank Güneş TTelekom 3–1 Bielsko-Biała Eczacıbaşı Vitra 2–6 VakıfBank Güneş TTelekom اینجا بود که تیم من حذف شد اما حداقل به یک تیم ترکیه ای از بازی این تیم به اندازه پگاه ارومیه خوشم می اومد پگاه رو تو یه روز بستند ساده تر از آب خوردن اونم پگاه با محمود رو... تیم واکیف بانک گونش سیگورتای اسطنبول که در اولین دربی تیم یاران بهترین بازیکن جهان نسلیهان یعنی اجزانه باشی استانبول را شکست داده بود این بار نیز 1 دقیقه پیش در دربی دوم فنرباغچه آجی بادام اسطنبول را شکست داد وراهی فینال و رقیب رابیتای باکو شد. Bracket   Semifinals Final 2011-03-19 – Istanbul   Fenerbahçe Acıbadem       VakıfBank Güneş TTelekom       2011-03-20 – Istanbul      SF 1 Winner رابیتا باکو    SF 2 Winner گونش سیگورتا اسطنبول 3rd place 2011-03-19 – Istanbul 2011-03-20 – Istanbul   Rabita Baku    SF 1 Loser فنرباغچه آجی بادام اسطنبول   Scavolini Pesaro      SF 2 Loser سکاوولینیپئسارو دقایقی قبل تیم فنرباغچه آجی بادام ملقب به ساری ملک لر اسطنبول در بازی رده بندی لیگ قهرمانان اروپپا تیم اسکاوولینی ایتالیا را شکت داد و به مقام سوم لیگ قهرمانان اروپا دست یافت در بازی فینال نیز دو تیم از دو کشور ترک یعنی رابیطای باکو با گونش سیگورتای اسطنیول در مقابل هم قرار گرفتند برای قهرمانی فنرباغچه در جهان : تیم والیبال فنرباغچه استانبول میزبان فاینال فور جام قهرمانان اروپا شد +  Sun 20 Mar 2011   توسط M.E  |  comments در ماه اول سال 2011 ، دیماه مهمان خارجی ترکیه 20.46 درصد افزایش نشان داد در ماه اول سال 2011 ، دیماه مهمان خارجی ترکیه 20.46 درصد افزایش نشان داد در ماه اول سال 2011 ، دیماه مهمان خارجی ترکیه 20.46 درصد افزایش نشان داد . آلمان با 117.894 نفر رکورد دار است. گرجستان با 97 هزار نفر دوم  است . مهمانان بعدی به ترتیب از کشورهای بلغارستان، روسیه کشورهای عربی، ایران، سوریه،آذربایجان ، انگلستان، یونانستان، فرانسه ، آمریکا ، چین ،هلند و برزیل و ...بودند این رقم با توجه به کشورها ماهانه متفاوت میشود . ıstanbul در دیماه سال 2010 و 2011 و درصد افزایش دیماه Ocak    809.974 975.723    20,46 در دیگر ماههای سال 2010 تعداد توریست مهمان: Şubat            953.848            Mart          1.414.616                                    Nisan         1.844.628           Mayıs         3.247.492           Haziran       3.600.024           Temmuz        4.458.275           Ağustos      3.919.180           Eylül         3.686.319           Ekim         2.940.095           Kasım       1.491.005           Aralık        1.265.903          Toplam      29.632.204کل زیارت کنندگان خارجی ترکیه با هر هدفی نزدیک 34 میلیون بود در سال 2010وزارت توریزم روزنامه توریزم  توریستهای ژاپن استانبول و کاپادوکیاتوریستهای چینی فتحیه موغلااز نظر خرید هم با توجه به قانون TAX FREE مسافران مهمان فرصت را غنیمت دانسته از مراکز خرید و فروش مشهور ترکیه در اروپا و جهان خرید میکنند طبق داده های گلوبال بلو لبنان و برزیل بیشترین افزایش درصدی را در دیماه امسال داشتند ...میزان افزایش خرید با توجه به قانون مالیات آزاد:LOBNAN 222%BRAZIL 110%CHINA 80%IRAN 77%RUSSIA 52%AZERBAYJAN 52%GORJESTAN 37%MESR 30%megreb 27%ALMAN 17%ENGELESTAN 12%KUVEYT 7%IMARAT 6%FRANSA 5%.......KAZAKISTAN -4%TUNES -5%... توریستهای عرب استانبول - از آنتالیا نذاشتم دیگه UK and china turists از نظر ارزش خرید و مقدار پول هزینه شده به هر نفر در دیماه اول امسال شامل خود ترکیه هم میشود با توجه به TAX FREE:AZERBAIJAN 1124RUSSIA 1109TORKİYE 999BREZIL 798CHINA 788USA 787KUVEYT 775NORTH TURK Cyprus REPUBLIC 747GERMENY 666FRANSE 648LOBNAN 638KAZAKISTAN 561 MESR 452GURCESTAN 384IRAN 366MEGREB 356TUNES 295...امسال علاوه بر قانون TAX FREE طی فستیوال 40 روزه استانبول شاپینگ فست فروشگاههای بزرگ استانبول مثل استینیه 30 درصد هم تخفیف دارند فستیوال اس اف آی استانبول از 18 مارس (بهمن) تا 26 آپریل (فروردین ) خواهد بود . خانم مرکل ایاصوفیه آقای اردوغان و اباما - قصر دولماباحچه       +  Mon 28 Feb 2011   توسط M.E  |  comments در سال 2010 استانبول در بخش هتل 240 میلیارد سرمایه خارجی جذب کرد.   به گزارش کانال اقتصادی بلومبرگ  استانبول ، شهری که از سوی سازمانها و مجلات معتبر بین المللی به عنوان بهترین دستیناسیون 2010 نشان داده میشد در سال 2010 مرکز سرمایه گذاری توریزم  بود. در سال 2010 در بخش هتل استانبول نزدیک در سال 2010 هتلها 82 % پر شد . در استانبول طبق گزارش تورگوت گور رییس سازمان توریزم مارمارا در سال 2010 ظرفیت هتلهای استانبول که برگه وزارت دارند به 110 هزار رسید . در سال 2011 حدود 25 هتل 5 و 4 ستاره در استانبول افتتاح خواهد شد. استانبول شهرهای پاریس ، لندن و رم را پشت سر گذاشت رییس توروب آقای تیمور باییندر گفت اما باید دقت کرد هتلها مناسب مکان باشد وگرنه 5یا 4 ستاره بودن مهم نیست متاسفانه در استانبول همه دنبال ساخت هتل لوکس هستند و این فیزیبیلیته را بهم میزند. در استانبول رشد 16 درصدی داشتیم +  Thu 10 Feb 2011   توسط M.E  |  comments صادرات استانبول یا 73 بیلیون بیش از نصف کل صادران ایران شد! صادرات استانبول  73 بیلیون  شد! در سال 2010 صادرات استانبول به 73 بیلیون دلار رسید . این رقم بیش از نصف صادرات کشورمان در سال 2010 یعنی 101 بیلیون دلار شد.بیشترین صادرات به کشورهای آلمان 10% فرانسه 7.1 % انگلیس 5.9% و ایتالیا 5.8% بود. وستل و بکو بزرگترین تولیدکننده تلویزیون اروپا و 3 امین تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی اروپاست . همچنین تنها کشوری که به ژاپن تلویریون صادر میکند ترکیه است. اتوبوس صادراتی ساخت ترکیه در المان اکسپر لپ تاب ساخت ترکیه ترکیه جزء 9 کشور تولید کننده تراموای-شهر بورسا ساخت و تعمیر  هواپیمای جنگنده اف 16 ملقب به اف تورک ، همچنین ساخت  اف 18 از سال 2012 در کجاعلی و بورسا شروع میشود (تحت لیسانس آمریکا)همچنین ترکیه علاوه بر مونتاژ موبایلهای آیفون و مدل نوکیا ای موبایل تریدنت و ائوکور ساخت ترکیه نیز وجود دارد. همچنین : شهرداری مگاپول استانبول بیشترین سهم را از مالیاتها گرفت به گزارش خبرگزاری دوغان شهرداری  81 استان سهم خود را از مالیاتهای جمع آوری شده گرفت بنابر گزارش 10 شهرداری تاپ پنین است: Istanbul megapol : 3.489.000.000.000 tuman Ankara  metropol :    790.600.000.000 tuman Izmir  metropol    :    678 .000.000.000 tuman kocaeli  metropol :     328.670.000.000 tuman bursa  metropol   :     183 .000.000.000 tuman Adana metropol  :      106 .400.000.000 tuman mersin metropol  :        89.000.000.000 tuman antalya metropol :        87.000.000.000 tuman gaziantep metropol :    81.000.000.000 tuman konya metropol :         78.000.000.000 tuman +  Wed 9 Feb 2011   توسط M.E  |  comments استانبول پارک استانبول میزبان مراحلی از مسابقات جهانی موتورسواری و اتوموبیل سواری 2011 استانبول پارک استانبول میزبان مراحلی از مسابقات جهانی موتورسواری و اتوموبیل سواری 2011خواهد بود. امسال صوفی اوغلو قهرمان 3 دوره سوپراسپورت-جی پی نیز در استانبول روی پیست خواهد رفت. استانبول پارک با ظرفیت 150/000 نفر در شیله استانبول واقع است. +  Wed 9 Feb 2011   توسط M.E  |  comments برخی از میزبانیهای ورزشی ترکیه در 2010 و 2011 واقعا چرا ترکیه میتواند این همه میزبانی بگیرد؟ این فقط بخشی از میزبانیهای 2010 و 2011 است البته برخی از میزبانیهای مهم سالهای قبل هم ذکر شده است. مسابقات منطقه ای یا گرامیداشت شبیه دهه فجر در ایران ذکر نشده است حتی یونیورسیاد دنیای ترک در آنکارا 2010 و فستیوال ورزشی کودکان دنیای ترک 2010 در آنکارا و مسابقات ورزشی بالکان در ادیرنه نیز ذکر نشده است و... تقویم ورزشی جهان - میزبانیهایش در جهان میزبانیهای ترکیه در اروپا در 2010 و 2011: حتما نظرتون دو در مورد سوالم بنویسید متشکر +  Wed 9 Feb 2011   توسط M.E  |  comments ساخت سالن +15 هزار نفری دو و میدانی استانبول ادامه دارد سالن سینان اردم استانبول ساخت سالن آتلتیزم +15 هزار نفری  استانبول با تمام سرعت به پیش مبرود و به مسابقات قابل ذکر است استانبول پتیتخت ورزشی اروپا در سال 2012 میباشد. به ما سالن 22000 نفری سینان اردم معرفی شده بود اما بعدا این سالن 16 هزار نفری و مناسب بسکتبال ساخته شد. ما میخواهیم این مسابقات در پایتخت فرهنگی و ورزشی اروپا باشد بنابراین استانبول باید سالن جدید را هرچه زودتر برساند . +  Wed 9 Feb 2011   توسط M.E  |  comments تیم والیبال فنرباغچه استانبول میزبان فاینال فور جام قهرمانان اروپا شد فنرباغچه  آجی بادام ملقب به ساری ملکلر(فرشتگان زرد) سال 2010 در فینال اسیلیس اساسکو برزیل را 3-0 برده و قهرمان دنیا شده بود . فنرباغچه در این رقابتها تمام حریفانش را 3-0 برده و بیرق فنر را در دوحه قطر بالا برده بود. برگاما تیم ایتالیا سوم شد. همچنین فترباغچه آجی بادام نایب قهرمان جام قهرمانان اروپا است. فنرباغچه آجی بادام 2011 آوروپا قادینلار والیبال شامپیوناسینین دوردلو فبنالینا ائو صاحیبلیغی یاپاجاق. ساری ملک لر گچن ایل دونیا شامپیونو اولدو آیریجا آوروپا ایکینجیلیغی وار. +  Wed 9 Feb 2011   توسط M.E  |  comments وزیر ورزش و جوانان ترکیه : بزرگترین خیال ما مسابقات ورزشی دونیای ترک میباشد امسال اولین دوره یونیورسیاد دنیای ترک با حضور برخی کشورهای ترک زبان در برخی رشته ها انجام گرفت اما در سالهای آینده این مسابقات با حضور تمام کشورهای ترک زبان صورت خواهد گرفت  و نزدیک 300 میلیون ترک را جذب خواهد کرد. آق گول با اشاره به بازیهای کشورهای انگلیسی زبان (کامن ولت) که دوره اخیرش در هندوسنان اجرا شد گفت فرمت بازیها همانگونه خواهد بود. دراولین دوره بدلیل ناهماهنگیها و جدی نگرفتن ، ازبکستان  در هیچ یک از 5 رشته شرکت نکرد تیمهای شرکت کننده نیز تیمهای جوان خود را آورده بودند. اما رییس ورزش ازبکستان قول داد در دومین دوره شرکت کند . ضمنا تاجیکستان نیز خواهان حضور در مسابقات ورزشی دونیای ترک میباشد که  به همین منظور کمیته ای تشکیل خواهد شد تا حضور کشورهایی که دارای ترک های زیاد میباشند و نیز حضور جمهوریهای خودمختار ترک زبان و اقلیم ترکستان عراق و افغانستان را بررسی کند. همچنین آق گول گفت تمام تاسیسات برای المپیک جوانان اروپا در ترابزون میرسد و بهترین میزبانی را خواهیم داشت. +  Wed 9 Feb 2011   توسط M.E  |  comments لیدر شدن افس پیلسن ترکیه به بازی استانبول ماند. چند لحظه پیش بازی تیم محبوبم افس پیلسن در بازی با رئال مادرید با یک بدشانسی نتوانست در وقت عادی رئال رو در مادرید شکست بده کار به وقت اضافه کشید اما در وقت اضافه هم با یک پرتاپ رئالیها در 2 ثانبه آخر مالسف 86 89 باختیم و حالا برای لیدر شدن باید رئال رو در استانبول با 4 اختلاف ببریم البته افس پیلسن پرافتخارترین تیم ترک در خانه هیچ زمان نباخته و انشاالله با شکست رئال در سالن 17 هزارنفری سینان اردم افس لیدر میشیم . نتایج افس پیلسن استانبول در تاپ 16 لیگ قهرمانان اروپا: Team Pld W L PF PA Diff Tie-break 1. Real Madrid 3 3 0 245 212 +33 2. Efes Pilsen Istanbul 3 2 1 225 223 +2 3. Montepaschi Siena 3 1 2 192 196 −4 4. Partizan Belgrade 3 0 3 192 223 −31 +  Fri 4 Feb 2011   توسط M.E  |  comments تیم زنان بسکتبال فنرباغچه استانبول در لیگ قهرمانان اروپا با 11 پیروزی متوالی رکور زد تیم زنان بسکتبال فنرباغچه استانبول در لیگ قهرمانان اروپا با 11 پیروزی متوالی رکور زد از جمله شکست تیمهای گالاتاسرای استانبول ،ریواس اکوپولیس و... Euroleague Games/Schedule (2010-2011)   Fenerbahce Games/Schedule   Oct. 28, Round 1  ) Rivas Ecopolis-Fenerbahce 82-91 Nov. 3, Round 2  ) Fenerbahce-Gospic 109-92 Nov. 10, Round 3  ) Fenerbahce-MKB Eurol. 89-72 Nov. 17, Round 4  ) Fenerbahce-Lotos Gdynia 107-84 Nov. 24, Round 5  ) UMMC-Fenerbahce 67-73 Dec. 1, Round 6  ) Fenerbahce-Rivas Ecopolis 79-77 Dec. 8, Round 7  ) Gospic-Fenerbahce 60-92 Dec. 15, Round 8  ) MKB Eurol.-Fenerbahce 81-92 Jan. 13, Round 9  ) Lotos Gdynia-Fenerbahce 64-77 Jan. 19, Round 10  ) Fenerbahce-UMMC 82-75 Feb. 1, Round 1 (1/8 Finals ) Fenerbahce-Galatasaray 77-58 Feb. 4, Round 2 (1/8 Finals ) Galatasaray-Fenerbahce    +  Fri 4 Feb 2011   توسط M.E  |  comments حاکمیت تیم بسکتبال فنرباغچه استانبول در لیگ قهرمانان اروپا تیم بسکتبال فنرباغچه استانبول در لیگ قهرمانان اروپا - یورو لیگ با شکست تیمهای والنسیا،المپیاکوس و زالگیریس در تاپ 16 بدون شکست به راه خود ادامه میدهد. Euroleague Games/Schedule (2010-2011)   Fener.Ulker Games/Schedule   Oct. 20, Round 1  ) Fener.Ulker-Lietuvos Rytas 86-69 Oct. 28, Round 2 ( ) Cibona-Fener.Ulker 68-73 Nov. 4, Round 3 ( ) Regal Barca-Fener.Ulker 61-69 Nov. 10, Round 4 ( ) Fener.Ulker-Montepaschi 81-68 Nov. 17, Round 5 ( ) Cholet-Fener.Ulker 82-78 Nov. 24, Round 6 ( ) Lietuvos Rytas-Fener.Ulker 75-81 Dec. 1, Round 7 ( ) Fener.Ulker-Cibona 100-70 Dec. 9, Round 8 ( ) Fener.Ulker-Regal Barca 69-75 Dec. 16, Round 9 ( ) Montepaschi-Fener.Ulker 94-65 Dec. 23, Round 10 ( ) Fener.Ulker-Cholet 93-61 Jan. 20, Round 1 (Top 16 ) Olympiakos-Fener.Ulker 70-84 Jan. 27, Round 2 (Top 16 ) Fener.Ulker-Valencia 75-73 Feb. 2, Round 3 (Top 16 ) Fener.Ulker-Zalgiris 80-72 Feb. 16, Round 4 (Top 16 ) Zalgiris-Fener.Ulker    Feb. 24, Round 5 (Top 16 ) Fener.Ulker-Olympiakos    Mar. 3, Round 6 (Top 16 ) Valencia-Fener.Ulker   +  Fri 4 Feb 2011   توسط M.E  |  comments سالن 7000 نفره برهان فلک استانبول که اختصاصی والیبال زنان میباشد افتتاح شد سالن 7000 نفره برهان فلک استانبول که اختصاصی والیبال زنان میباشد در اوسکودار منطقه تاریخی استانبول افتتاح شد. در این سالن تیم والیبال زنان زیتین اوا و گالاتاسرای مدیکال پارک بازی خواهند کرد. بورهان فلک ایدمان سالنو استانبولون اسکودار محله سینده آچیلدی. بو سالنون توتومو 7000 کیشیلیقدیر و ترکیه والیبال فدراسیونو طرفیندن استانبولون قادین والیبال تاکیملارینا اوءزل قئییریلیب.سون. +  Wed 2 Feb 2011   توسط M.E  |  comments استانبول پایتخت ورزشی اروپا انتخاب شد استانبول، آوروپانین لاپ بیوک کندی، 2012 آوروپا ایدمان باش کندی سچیلدی. بوندان اونجه ده 2 سفر آوروپانین لاپ یاخجی شهری سچیلمیشتیر(آوروپا پرایز جاییزه سین آلمیشدیر)  بونلارا آرتی 2010 دا نوسترا پرایز ،آوروپا پرایز ،آوروپا کولتور باشکندینده استانبول قازانمیشدیر. استانبول ماراتنودا بو ایل رکور قیردی و 120 مین هاوا یاغیشلی اولماسینا رامن قاتیلدی. زیمنا  2009 دا استانبولون  صادراتی ایرانین بوتون صادراتینین ده یرینین یاریسیندان چوخویدو(72 تریلیون دلار).                 استانبول پایتخت ورزشی اروپا انتخاب شد فنرباغچه  بسکتبال سالنو - سونا یاخینلاشیر  آچیلیش 2011 توتوم 12500 گالاتاسرای تورک تلکم آسلان تپه 56،564   توتوم لو آچیلیش 2010 استانبول آتلتیزم سالنو 2012 دونیا آتلتیزم ایچین توتوم  آچیلیش 2011 15000 بورهان فلک والیبال سالنو 2010 آچیلدی توتوم 7،500 +  Thu 27 Jan 2011   توسط M.E  |  comments استادیوم جدید گالاتاسرای 5 ستاره - 5 اولدوزلو   استادیوم جدید گالاتاسرای - آسلانلارین ینی استادیومو گالاتاسرایین ینی استادیومو 2011/ استادیوم جدید گالاتاسرای 2011 گالاتاسرایین ینی استادیومو 2011/ استادیوم جدید گالاتاسرای 2011استادیوم جدید گالاتاسرایظرفیت/توتوم 52650+  3950لوجا = 56000 source: این استادیوم الیته و 5 ستاره یوفا است +  Wed 26 Jan 2011   توسط M.E  |  comments دو بدن یک روح ، آذربایجان و ترکیهİKİ VÜCUD BİR RUH TÜRKİYE AZERBAYCANسلام . من اهل ارومیه و از ترکای ایران هستم و ساکن آنتالیا .در اینجا بیشتر با استانبول و آنتالیا آشنا خواهید شد مطالب خودم رو در لینکهای روزانه میتونید ببینید. و تمام مطالبم با حساسیت خاصی طبق قوانین کشورمان ایران است.سلام . من اورمیه لی یم و ایندی آنتالیادا یاشاییرامبو بلوقدا استانبول و آنتالیا ایلا داها آرتیق تانیش اولاجاقسیزیازیلاریمی گونلوک باغلانتیلار بؤلومونده گؤره بیلرسینیز و بوتون یازیلاریم ایرانین یاسالارینا اویور homeپE-mailblog archive Table of Contents Daly Links شاهد نکاح عروسی پسر وزیر توریزم ترکیه، وزیر توریزم آذربایجان شد.معرفی برخی هتلهای آنتالیا (4)معرفی برخی هتلهای آنتالیا (1)معرفی برخی هتلهای آنتالیا (2)استادیوم تمساح آرنا +ویدئوبزرگترین آکواریوم تماتیک جهان با حضور اردوغان شنبه افتتاح می شودتصاویر : چاناک کاله یا چاناق قلعه و منطقه اگهآنتالیا در تعداد توریست زمستانی رکورد شکستیئنی کیتابلار، یئنی سئوگیلر!هتل ترمال بالچووا و هتل های ترمال ترکیههتل ریکسوس سان گیت از سوی" هالی دی چک "مکمل ترین و بهترین هتل بلدیبی آنتالیا شد.تصاویر جالب تیم ملی بانوان ایرانهتل های علی بی چهار جایزه بین المللی دیگر گرفتکرواسی ترکیه را " مکان سال" 2011-2012 اعلام کرد.افزایش بی نظیر در تعداد توریست بلژیکیحضور دییگو فرلان ، جوزه آنتنیو ریس و توماس اوجفالوسی در گالاتای استانبول قطعی شدتیمهای ورزشی دنیا یواش یواش دوره جدید کمپ ها را در ترکیه آغاز می کنند.یک رکور جدید از آنتالیاکریستیانو رونالدو بازیکن رئال مادرید برای تعطیل یک هفته ای در بدرومقطار فوق سریع السیر آنکارا قونیه افتتاح شد.صادرات 20 ميليارد دلاري خودروهاي ساخت تركيهنقشه استانهای ترکیه (ترکیه ائللرینین هاریتاسی)ترکیه و کشاورزی (2)سدهای ترکیه (2010)10 هزار دکتر در سی امین کنگره آکادمی آلرژی و ایمونولوژی اروپا در جزیره استانبولآیالاما - یازینسال ادبی نئت درگی سی ایشه باشلادیسرنوشت ترسناک مردم ارومیهArabistanda yeni fatva : bügünden erkek olan yerlerde kadının çalışması ve okuması yasakدهمین فوآر بین المللی صنایع دفاعی در استانبولنوری شاهین و حمید آلتین توپ در رئال مادرید ، سه بازیکن ترک در رئالDaly links Archievepast writes 6/29/2011 - 7/5/20116/22/2011 - 6/28/20116/12/2011 - 6/21/20115/26/2011 - 6/11/20115/12/2011 - 5/21/20114/25/2011 - 5/11/20114/28/2011 - 5/4/20114/21/2011 - 4/27/20114/11/2011 - 4/20/20113/25/2011 - 4/10/20113/28/2011 - 4/3/20113/21/2011 - 3/27/20113/13/2011 - 3/20/20112/24/2011 - 3/12/20112/27/2011 - 3/5/20112/20/2011 - 2/26/20112/11/2011 - 2/19/20111/25/2011 - 2/10/20111/28/2011 - 2/3/20111/21/2011 - 1/27/201111/29/2010 - 12/5/2010Contents Archieve مگا پروژه های استانبولمگاپروژه های آنکاراپروژه های بزرگ استانبولمناطق توریستی استانبولپروژه های توریستی استانبولاخبار شهر استانبولمراکز خرید و فروش استانبولورزش(ایدمان) در استانبولبرجهای استانبولحمل و نقل استانبولگالری تصویر استانبولدانشگاههای برتر استانبولجمعیت استانبول و ترکیهپروژه های تمام شدهمنطق توریستی مارمارااخبار ورزشیپروژه های آنکارامناطق توریستی آنکارامناطق توریستی آنتالیامناطق توریستی موغلامنطق توریستی ازمیر وآیدینگالری نقشه های ترکیهترکیه در یک نگاهدانشگاههای برتر ازمیردانشگاههای برتر آنکاراگالری تصویر از ناحیه اگهگالری تصویرآق دنیز-مدیترانهگالری تصویر ناحیه مارماراگالری تصویر ناحیه کارادنیزگالری تصویر آنادولوی مرکزیگالری تصویر آنادولوی شرقیگوناگون از آنادولوی مرکزیگوناگون از ناحیه اگه و ازمیرگوناگون از ناحیه کارادنیزگوناگون از ناحیه آق دنیز-مدیترانهگوناگون از آنادولوی شرقیگوناگون از ناحیه مارمارامگا پروژه های متروپول ازمیرحمل و نقل ریلی در ترکیهحمل و نقل هوایی در ترکیهحمل و نقل جاده ای در ترکیهحمل و نقل دریایی در ترکیهتصاویری از نئوشهیر و کایسریتصاویر آنکارا باشکندتصاویر آدانا و مرسینموزه های استانبولموزه های آنکاراموزه های آنتالیا و آق دنیزموزه های قاضی آنتپموزه های ازمیر متروپولیتان و اگهموزه موزاییک هاتایگروه زبانهای تورکیجکشاورزی در ترکیه بعلاوه سدهای ترکیه 2010پروژه های مسکونی تمام شدهپروژه های اداری-تجارتی تمام شدهپروژه های حمل و نقلی تمام شدهپروژه های آنتالیامگاپروژه های ازمیرفوآرها و نمایشگاهها در استانبولفوآرها و نمایشگاهها در آنکارافوآرها و نمایشگاهها در ازمیرفوآرها در آنتالیا و مدیترانهفستیوال ها در استانبولفستیوال ها در ازمیرفستیوال ها در آنتالیافستیوال ها در آنکارافوآرها و نمایشگاهها در بورسافوآرها و نمایشگاهها در آدانافستیوال ها در آداناکنگره و سمینارها در استانبولکنگره و سمینارها در آنکاراکنگره و سمینارها در ازمیرکنگره و سمینارها در بورساکنگره و سمینارها در آنتالیاکنگره و سمینارها در آداناکنگره و سمینارها در قونیهکنگره و سمینارها در قاضی انتپکنگره و سمینارها در سامسونمناطق توریستی کایسری و نئوشهیرموزه باز گورمه - کایسری و نئوشهیرموزه آرکئولوژی استانبولموزه توپ قاپی استانبولموزه کاریه استانبولمرکز نمایش پستانداران استانبولمرکز آکواریوم استانبولمرکز کمپلکس آکواریوم استانبولموزه کشتیهای مغروق استانبولموزه باریش مانچو استانبولموزه ترک پانوراما استانبولمینیاتورک استانبولموزه ایاصوفیه استانبولدوی ماراتن استانبولکلیسای سنت آنتوآن استانبولکلیساهای استانبولمساجد استانبولقصرهای استانبولباقلوای استانبولیدونر و پیزای استانبولیمراکز اسکی ترکیهسایت معرفی هتلهای ترکیههتلهای آنتالیااستانبول م.سلطان احمداستانبول در مجلات و مدیای جهانآنتالیا در مجلات و مدیای جهانموزه هنری پرا استانبولموزه یخ استانبولموزه مدرن استانبولتور بسفر استانبول با قایققصر دولماباغچهجزایر پرنس استانبولهتلهای کاپادوکیا و گورمهقصر یئره باتان-باسیلیکا سیسترناخبار اقتصادی استانبولاخبار توریستی ترکیهقونیه و آثاری از امپراطوری هیتیتهاچاناق قلعه و اسب ترویپلاژهای کیلیوس استانبولپلاژهای آنتالیا فتحیه مارماریستور بالون در کاپادوکیاهتلهای استانبول در بلاگ مندیوار استانبول (walls of Constantinople)مسجد شاکرین استانبولهتلهای ازمیر در بلاگ منهتلهای آنکارافستیوال ها در دنیزلی،آیدین،موغلاقصر بئیلر بئیی و قصر کوچوک سومسجد کوجاتپه آنکاراگالری تصویر استانبول 2کلیسای آیاتریادا استانبولکلیسا موزه پاماکاریستوس استانبولکلیسای پانتاکرادور یا مسجد زئیرکبازار کاپالی چارشی اسطنبولتور دوچرخه سواری ترکیهبرج گالاتا اسطنبولالمپیک ورزشی کودکان آنکارالیست های مقایسه ایلیست فستیوالها در ترکیهتصاویر قرن 21مراکز و هتل های ترمال ترکیهپیوندها ISTANBUL INFORMATIONاستانبول . کام (انگلیسی)استانبول هتلهای بئی اغلو(19)استانبول هتلها با قیمت در هتل.کاماستانبول هتلهای سلطان احمد (152)استانبول هتل های 5 ستارهاستانبول رستورانهای بین المللی استانبول حیات شبانهمرکز خرید و فروش میگروس آنتالیاآژانس مسافرتی پیمانهتلهای آنتالیا - تورباکسهتلهای کمر - تورباکسهتلهای بلک- تورباکسهتلهای سیده - تورباکسهتلهای آلانیا- تورباکسهتلهای لوکس آنتالیا کمرهتلهای لوکس آنتالیا سئریکهتلهای آنتالیا ماناوگاتهتلهای آنتالیا کوملوجاهتلهای آنتالیا سیدههتلهای آنتالیا آلانیاهتلهای لوکس آنتالیا بلکهتلهای آنتالیا بلکهتلهای آنتالیا کاشهتلهای آنتالیا فینیکههتلهای آنتالیا قاضی پاشاهتلهای لوکس چشمههتلهای لوکس ازمیر سلجوقهتلهای لوکس آیدین سوکههتلهای اولو دنیز موغلا هتلهای لوکس مارماریس هتلهای لوکس بدروم هتلهای لوکس کوش آداسی هتلهای لوکس میلاس هتلهای موغلا دالیان هتلهای لوکس دالامان هتلهای لوکس موغلا کوی جئییز هتلهای لوکس موغلا داتچا هتلهای لوکس کاپادوکیاهتلهای کاپادوکیاهتل های اورگوپسایت آنتالیا به 4 زبانکوش آداسی . بیز (انگلیسی)آلانیا-آنتالیا سایت انگلیسیفتحیه - موغلا -انگلیسیجدول سوپرلیگ ترکیه EuroTurkistanIdman سایت گزی آنتالیاسایت توریزم آکتوئلاخبار املاک استانبولسایت تخصصی آ.و.م وبلاگ ترکیه - توریستی یورد کتاب ائوی(yurd)الوشوم دوشون اولکر اوجقارآیالامااوچلوکدویسال بالاجا خوخانسایت شرکت هوایی ترکیه سایت یورواسپورتکلوب فنرباغچه کلوب گالاتاسرای بسکتبال افس پیلسن کلوب بشیکتاش تیم والیبال زنان واکیف گونش تیم والیبال زنان اجزاجی باشی کلوب مگاپول استانبول اتحادیه شهرداران دنیای ترکانستیتو تومر ایران - نماینده رسمی دانشگاه قاضی آنکارا   RSS  POWERED BYBLOGFA.COM !-- Begin Motigo Webstats counter code -->  

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 21:48 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

ه اول > ویژه

چاپ خبر


8/1/1388 , 23:58

قسمت نخست- رهدار
 گزارش تصویری لور از جشنواره های فرهنگی نوروز 88 در خوزستان

دومین جشنواره شعر لری بنه وار در روستای رهدار شوشتر در سرآغاز امسال نیز شاهد عیددیدنی شاعران و علاقمندانی از 8 استان لرنشین بود.

 

در این شادینه ادبی که در دوم فروردین ماه هر سال برگزار می شود سخنسرایانی از استانهای همدان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس از به ارائه آثار و تبریک نوروز باستانی پرداختند.

دوربین خبرنگاران اعزامی نشریه اینترنتی لور کوشیده است گوشه هائی از این حرکت ارزنده فرهنگی را روایت کند.

 

عکسها: هوشنگ پرتو، عیسی قائدرحمتی

 

 

 تا عسل زون لری وست به ره / شکر وه هیجار اروه ورپنه

 

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 21:17 PM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

3اشتباه در پرورش اندام

اشتباه در پرورش اندام

 

اشتباه اول: ثابت نگهداشتن برنامه ورزشی
در حقیقت، اگر شما یک برنامه ورزشی را بارها و بارها انجام بدهید، ماهیچه های شما به سادگی با آن خو می گیرند(خود را با آن حرکت ها تطبیق می دهند)، در این صورت پیشرفت شما کند خواهد شد زیرا در هر بار تمرین فقط تعداد محدود و مشخصی از رشته های ماهیچه ای شما تحریک شده و فعالیت می کنند. در صورتی که اگر شما عضلات خود را متناوبا تحت حرکات و فعالیتهای با زوایای مختلف قرار بدهید، شمار بسیار زیادتری از رشته های عضلانی شما به فعالیت واداشته شده و نتیجه بسیار بهتری از نظر تناسب و قدرت به دست خواهید آورد.

رفع اشتباه:
برای هر گروه از عضلات، ۲ یا ۳ تمرین اضافی دیگر یاد بگیرید،  این حرکات اضافی در زوایای مختلف و با وسایل متفاوت انجام بشوند.(اگر برای یاد گرفتن دستور این حرکات ، دسترسی به مربی ندارید ، کتابها و فیلم های آموزشی زیادی در این مورد وجود دارند.) به عنوان مثال، اگر شما به طور معمول عادت دارید که حرکت پرس سینه دمبل را  روی یک نیمکت افقی انجام بدهید، این حرکت را روی سطح شیب دار هم امتحان کنید. اگر معمولا از ماشین پرس سینه استفاده می کنید، پرس سینه دمبل یا پرس نیمکت با یک هالتر را هم امتحان کنید. فهرست حرکت های خود را گسترش بدهید به طوری که قادر باشید کل حرکتهای خود را هر ۶ تا ۸ هفته عوض کنید.

دومین اشتباه: انجام حرکات به صورت پشت سر هم و خیلی سریع
حقیقت این است که اگر تمرکز شما فقط بر روی انجام سریع تعداد حرکت مشخص شده  برای تقویت عضلات باشد، شما به جای قدرت ماهیچه ها در واقع از اندازه حرکت(مومنتوم) ایجاد شده در حرکت قبلی برای انجام حرکت بعدی استفاده می کنید.

در نتیجه، شما برای پرورش عضله، تحرک یکسانی را به کار نبرده و کالری زیادی را نخواهید سوزاند. همچنین انجام زیاده از حد  سریع حرکات ورزشی سبب می شود که بیشتر در معرض آسیب هایی مانند پارگی عضله و  رباط قرار بگیرید.

 

رفع اشتباه:
برای انجام هربار حرکت ۶ ثانیه زمان بگذارید: ۲ ثانیه برای بالابردن وزنه و ۴ ثانیه برای پایین آوردن آن. ( ازآنجا که در هنگام پایین آوردن وزنه، نیروی جاذبه به شما کمک می کند بنابراین برای تقویت بیشتر باید در این فاز سرعت را کمتر کنید.) متخصصین ما توافق دارند که آهسته کردن حرکت مهمترین و تنها تغییر مهمی است که شما می توانید  برای دستیابی به نتایج بهتر از تمرینات قدرتی خود بدهید.

سومین اشتباه: ورزش سخت و خیلی زیاد.
در واقع اگر بین تمرینهای قدرتی و ورزشهای بهبود کار قلب و عرق  به اندازه کافی استراحت نکنید،  پیشرفت شما متوقف خواهد شد و حتی ممکن است قسمتی از تناسب اندام به دست آمده را از دست بدهید. همچنین احتمال دارد شما کاملا از ورزش زده بشوید.

رفع اشتباه:
برای تازه و شاداب نگهداشتن عضلات و ماهیچه ها و همچنین ادامه سطح انگیزشی خود، تمرینات جایگزین کوتاهتر و آسانتر(مثلا ۲۰ دقیقه) را جایگزین تمرینات سخت تر و طولانی تر( ۴۰ تا ۶۰ دقیقه) کنید. بیشتر از دوبار در هفته، با نهایت توان ورزش نکنید.  این نکته در ذهنتان باشد که هرچه شدیدتر ورزش کنید، بدن شما زمان بیشتری برای ریکاوری نیاز دارد.
یک ایده خوب این است که دو روز ورزش سخت داشته باشید و یک روز در هفته اصلا ورزش نکنید. در زمینه تقویت عضله، بین جلسات کار بر روی یک دسته از ماهیچه هایتان حداقل ۱ روز فاصله بیندازید.

منبع :سیمرغ
 
چطور بود؟

برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 2:25 AM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

وب سایت باشگاه بدنسازی آزادگان بیرجند

اشنایی با بدنسازی و انجام حرکات صحیح در تمرینات و راهنمایی ورزشکاران باشگاه

عضلات ساعد

+ نوشته شده در  شنبه 1390/03/14ساعت 10:53  توسط مهدی - ر  |  آرشیو نظرات

عضلات ساعد

+ نوشته شده در  شنبه 1390/03/14ساعت 10:49  توسط مهدی - ر  |  آرشیو نظرات

ساعد


http://www.leehayward.com/pics/dbwristcurl.jpg

forearms arms exercises photos+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/03/02ساعت 19:23  توسط مهدی - ر  |  آرشیو نظرات

تمرین ساعدحرکت ساعد هالتر جلو بازو مچ برعکس

brachialis supinators
این ورزش بر عضلات وعضلات ساعد شما

استفاده از وزن سبک تر و نگه داشتن جنبش آهسته و کنترل شده است. برای تنوع می توانید انواع مختلف barbells (یعنی ez حلقه نوار) به کار عضلات در زوایای مختلف استفاده کنید. شما همچنین می توانید این تمرین را با یک نوار متصل به قرقره کابل کم انجام دهید.

حرکت ساعد هالتر

این ورزش عضلات فلکسور ساعد.


شما ممکن است بخواهید به جای انگشت شست خود را در یک طرف میله به عنوان انگشت شما. برخی از افراد که که این کمک می کند تا برای منزوی کردن تاندون فلکسور ساعد بهتر است. به جای انجام این ورزش بر مسند تخت شما می توانید آن را در موقعیت نشسته انجام دهید و بقیه ساعد خود را در ران خود و اجازه دهید هالتر بیش از زانو قطع کنید.


حرکت ساعد با دمبل

این حرکت شبیه هالتر با ساعد ,این مورد کار عضلات فلکسور ساعد.

شما ممکن است بخواهید به جای انگشت شست خود را در یک طرف میله به عنوان انگشت شما. برخی از افراد که که این کمک می کند تا برای منزوی کردن تاندون فلکسور ساعد بهتر است. شما همچنین می توانید این تمرین با یک دست در یک زمان انجام دهد.

حرکت ساعد با میله EZ

این ورزش کار عضلات اکستانسور ساعد.به جای انجام این ورزش بر مسند تخت شما می توانید آن را در موقعیت نشسته انجام دهید و بقیه ساعد خود را در ران خود و اجازه دهید هالتر بیش از زانو قطع کنید.


حرکت ساعد با دمبل مچ برعکس

این تمرین شبیه به هالتر معکوس . این مورد کار عضلات اکستانسور ساعد.
به جای این حرکت آن را در موقعیت نشسته انجام دهید و بقیه ساعد خود را بر روی ران خود بگذارید دمبل بیش از زانو قطع کنید

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 2:24 AM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

بي شك هر چه زنجير هاي وابستگي به تعلقات خودي ،ماديات و

 

هواها و هوس ها كمتر باشد ،قدرت پرواز بيش تر خواهد بود

 

 

 و اين رمزسعادت و رازخوشبختي حقيقي در گذر زندگي است .

+ نوشته شده توسط رضوان انتشاری در یازدهم اسفند 1385 و ساعت 0:11 | نظر بدهید
میتو کندری

میتوکندری:

میتو کندری ها اندامک های سیتوپلاسمی کاملا مشخص می باشند که نقش های متفاوتی در سوخت و ساز یاخته دارند این اندامک ها را منبع انرژی یاخته گویند و تخصص آنها در ساختن نوعی انرژی شیمیایی به نام ATP است . نقش غشاء میتوکندری فسفریل دار کردن اکسایشی (oxidative phosphorilasion) است و به عنوان محل انتقال الکترون در تنفس یاخته ا ی به کار می رود.در میتوکندری ها انزیم های فراوانی برای اکسایش ترکیبات مختلف وجود دارد.وجود میتوکندری ها اولین بار در سال 1890 توسط دانشمند آلمانی به نام ریچارد آلتمن(Richard Altman) گزارش شد. و بیوبلاست(bioblast) نام گرفت.درسال 1897 بندا(benda) اجزای اصلی آن را توصیف کرد و نام میتو کندریون(mitochondrion) به آن داد.و از سال 1897 به بعد میتوکندری ها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفت و سرانجام به این نتیجه رسیدند که واکنش های طبیعی یاخته مانند اکسایش و احیاء به وسیله  میتوکندری ها صورت می گیرد.

محل و تعداد میتوکندری ها : در پروکاریوت میتوکندر وجود ندارد اما در یاخته های یوکاریوت یافت می شود نمی شود.این ارگانل با رنگامیزی E و H قابل رویت نبوده ولی می توان آن را با رنگ آمیزی ژانوس سبز B و یا سیانول مشاهده کرد.این رنگ واکنش ویژه ای با انزیم های تنفسی نشان می دهد.تعداد و اندازه میتوکندری ها در هر سلول بستگی به میزان فسفوریلاسیون اکسیداتیو در آن سلول دارد مثلا هر هپاتوسیت حاوی بیش از هزار میتوکندری است و گلبول قرمز بالغ فاقد این ارگانل است.میتوکندری حاوی دو غشاء است و فاصله بین  دو غشاء 10 تا 20 نانومتر است. غشاء خارجی صاف و بدون چین خوردگی است ولی غشاء داخلی چین خوردگی های پلیسه مانندی به نام کریستا دارد.این غشاء حاوی ذرات بسیار ریزی موسوم به زیرواحد های غشاء داخلی و ATP آز است.غشاء خارجی حاوی پروتئینی است که کانال های بین غشائی ایجاد نموده و نسبت به ذرات ریز از جمله آب و یون ها نفوذ پذیر است.در حالی که غشاء داخلی حاوی پروتئین بیشتری بوده و خاصیت نفوذ پذیری را نداشته لذا انتقال از میان این غشاه< نیاز به مکانیسم های انتقال فعال دارد.

ماتریکس میتوکندری گرانول های متراکمی به قطر 30تا 50 نانومتر دارد.تمایل این گرانول ها به اسمیوم بیانگر این نکته است که جزء اصلی ساختمان آنها از لیپید بوده و آنالیز بیو شیمیایی نشان می دهد که حاوی فسفو لیپو پروتئین هستند.ماتریکس همچنین حاوی DNA ،mRNA ، tRNA و rRNA است.DNA میتوکندری شبیه به DNA باکتری و حلقوی است.این DNA حدود 15000 نوکلئوتید داشته و ظرفیت کد سازی محدودی دارد. ریبوزوم های میتوکندری از لحاظ بعضی توانایی ها همانند ریبوزوم های پروکاریوتی هستند.آنها شباهت هایی با ریبوزوم های یوکاریوتی نیز دارند اما ساختار دقیق آنها با ریبوزوم های پروکاریوتی و یوکاریوتی متفاوت است.

میتوکندری ها از نظر انزیم های مختلف غنی هستند و به همین دلیل نقش های گوناگون دارند.حدود 70 آنزیم و کوآنزیم در میتوکندری ها وجود دارد.اساسی ترین نقش های میتوکندری عبارتند از فسفوریلاسیون اکسایشی،چرخه کربس،اکسایش اسید های چرب ،انتقال الکترون و انتقال یون.

 

¤ نوشته شده در ساعت 12:3 توسط مصطفي جعفري(نئوبیولوژی)
+ نوشته شده توسط رضوان انتشاری در نهم اسفند 1385 و ساعت 23:30 | نظر بدهید
مکانیسم مولکولی انقباض

در ساختمان بافتي تارچه هاي ماهيچه اي در هر ساركومر دو نوع ميوفيلامان (ميوفيلامنت) قطور و نازك وجود دارد. تركيب شدن و جا به جا شدن پروتئين هايي كه در اين ميوفيلامان ها وجود دارند ، اساس مولكولي انقباض ماهيچه اي و كوتاه شدن ساركومرها را تشكيل مي دهند. هر يك از ميوفيلامان هاي قطور كه در بخش مياني ساركومر قرار دارند از صدها مولكول پروتئيني به نام ميوزين ساخته شده اند. هر مولكول ميوزين شبيه ميله ي نازكي با يك سر كروي است كه با زاويه ي خاصي به صورت يك پل عرضي به يك ميوفيلامان نازك مي چسبد. ميوفيلامان هاي نازك داراي سه نوع پروتئين اند:پروتئين اصلي آن ها اكتين نام دارد كه مولكول هاي آن كروي و كوچك بوده ، به صورت يك زنجيره ي دوتايي قرار گرفته اند. دو پروتئين ديگر تروپوميوزين((Tropomyosin و تروپونين(Troponin) نام دارند. تروپوميوزين به صورت مولكول هاي دراز و رشته اي است و هر يك از اين مولكول ها روي چند مولكول اكتين را مي پوشاند. مولكول هاي تروپونين كه در طول رشته هاي تروپوميوزين چسبيده اند ، با يون هاي كلسيم ميل تركيبي شديد دارند و اتصال آن ها با يون هاي كلسيم باعث شروع مكانيسم مولكولي انقباض مي شود.

در حال استراحت ماهيچه ، مجموعه ي مولكول هاي تروپوميوزين و تروپونين از تركيب مولكول هاي اكتين و ميوزين جلوگيري مي كنند. اگر كلسيم بر تروپونين اثر كند ، تغييري در آرايش مولكول ها پديد مي آيد كه باعث اتصال و انفصال متناوب پل هاي عرضي مولكول هاي ميوزين به مولكول هاي اكتين و لغزاندن ميوفيلامان هاي نازك بر روي ميوفيلامان هاي قطور مي شود. به اين ترتيب كه سرهاي فعال مولكول هاي ميوزين با زاويه ي معيني به مولكول هاي اكتين چسبيده و آن ها را مانند يك چرخ دندانه دار جابه جا مي كنند.اين تغييرات باعث كوتاه شدن ساركومرها و نزديك شدن خطوط Z  به يكديگر و در نتيجه كوتاه شدن طول ماهيچه مي شود. در هنگام انقباض ماهيچه پل هاي عرضي ميوفيلامان هاي قطور پس از اتصال به ميوفيلامان هاي نازك و حركت دادن آن ها از ميوفيلامان هاي نازك جدا شده و دوباره در نقطه ي دورتري به آن متصل مي شوند. انرژي لازم براي اين جابه جايي از مصرف ATP به وسيله ي سر فعال ميوزين حاصل مي شود.                                                 

                                                                       

زيست شناسي گناباد

 

زيست شناسي گناباد

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1385ساعت 7:1  توسط رضا بختیاری (زیست شناسی گناباد) 
+ نوشته شده توسط رضوان انتشاری در نهم اسفند 1385 و ساعت 23:25 | نظر بدهید
نمونه سوالات المپیاد زیست شناسی

1          با توجه به شكل مقابل بخش مشخص‌شده چه نام دارد و وظيفه آن چيست؟

الف) طناب‌هاي وتري ـ كمك به بسته‌شدن دريچه‌ دو لختي       

ب) عضلات پاپيلر ـ كمك به بسته‌شدن دريچه‌ دو لختي               

ج) طناب‌هاي وتري ـ باعث كشيده شدن لت‌هاي دريچه‌ها به‌طرف

بطن‌ها مي‌شود.

د) عضلات پاپيلر ـ باعث كشيده‌شدن لت‌هاي دريچه‌ها به‌طرف

بطن‌ها مي‌شود. 

2          با توجه به منحني انقباض بطن‌ها در شكل زير، مشخص كنيد در چه قسمت‌هايي از اين منحني به ترتيب،

باز شدن دريچه‌هاي ميترال و سه‌لختي، و بسته‌شدن دريچه‌هاي سيني را خواهيم داشت؟ (جواب‌ها به ترتيب از راست به چپ)

الف) D-E                ب) B-A                

ج) E-C                      د) D-B       

3          كداميك از رگ‌هاي زير، به قوس آئورت نزديك‌تر است؟

الف) سياهرگ ششي                    ب) سرخرگ ششي                                

ج) بزرگ سياهرگ زبرين             د) بزرگ سياهرگ زيرين       

4          با توجه به منحني الكتروكارديوگرام (ECG)، مشخص نمائيد شروع مرحله رپلاريزاسيون (استراحت) دهليزها در كدام بخش منحني ثبت مي‌شود؟

الف) موج P                         ب) خطوط PQ و ST             

ج) كمپلكس موج QRS      د) موج T           

5          سلول‌هاي پيگماندار (حاوي رنگدانه ملانين)، در كدام لايه‌ي چشم مشاهده مي‌شود؟

الف) فقط مشيميه                        ب) مشيميه ـ شبكيه                     

 ج) مشيميه ـ صلبيه                        د) فقط شبكيه            

6          مايع زلاليه از رگ‌هاي خوني كدام بخش چشم ترشح مي‌شود؟

الف) قرنيه            ب) عنبيه               ج) جسم مژگاني             د) صلبيه      

7          ماهيت سلول‌هاي شنوايي مژه‌دار موجود در گوش داخلي چيست؟

الف) نوعي سلول بافت پيوندي                  ب) نوعي سلول‌ بافت پوششي   

 ج) نوعي سلول عصبي                               د) نوعي سلول ماهيچه‌اي         

8          در خون كداميك از رگ‌هاي زير، مواد دفعي كم‌تري وجود دارد؟

الف) سرخرگ كليوي               ب) سياهرگ كليوي 

ج) شبكه اول مويرگي                 د)سرخرگ آوران     

9          كداميك از سلول‌هاي زير، قدرت سنتز ليپيد بيشتري دارد؟

الف) نورون (سلول عصبي)                  ب) ليپوسيت (سلول چربي)      

ج) هپاتوسيت (سلول كبدي)                  د) ميوسيت (سلول ماهيچه‌اي)         

10         كداميك از اندام‌هاي ذكر شده، هر دو در يك طرف ديافراگم بدن قرار دارند؟

الف) تيموس ـ كبد                      ب) طحال ـ آپانديس              

 ج) شش ـ كيسه صفرا               د) تيموس ـ لوزالمعده         

11         ماهيچه خياطه در مجاور كداميك از ماهيچه‌هاي زير است؟

الف) چهار سر                  ب) سه سر                ج) دو سر                   د) راست       

12         استخوان بازو از بالا با كدام استخوان مفصل شده است؟

الف) ترقوه                        ب) شانه                  ج) كتف                    د) دنده‌ها         

13         با توجه به توضيحات زير، مشخص كنيد، كدام بخش مغز توصيف شده است؟

     اين بخش فاقد سلول عصبي است وليكن حاوي تعداد زيادي سلول‌هاي نوروگليا و سلول‌هاي ترشحي است. شكل آن شبيه دانه‌ي گندم است. تا قبل از بلوغ به حداكثر رشد خود مي‌رسد، از آن تركيبي به نام سروتونين آزاد مي‌شود. نور در ميزان ترشحات آن مؤثر است.

الف) هيپوفيز     ب) اپي‌فيز        ج) هيپوتالاموس      د) تالاموس         

14         در گردش خون مادر و جنين، خون كدام‌ دو رگ از نظر ميزان گازهاي تنفسي شباهت بيش‌تري به‌هم دارند؟

الف) سياهرگ ششي ـ سرخرگ بند ناف  

ب) بزرگ سياهرگ زبرين ـ سياهرگ بندناف       

ج) سرخرگ آئورت ـ سياهرگ بندناف        

د) سرخرگ ششي ـ سياهرگ بند ناف        

15         نسبت مولكول‌هاي DNA موجود در يك سلول بعد از سيتوكينز II با مولكول‌هاي DNA مرحله پروفاز I همان سلول چقدر است؟

الف)     يك دوم                    ب)   يك چهارم                      ج)    يك ششم                        د)   يك هشتم

16         كداميك از تركيبات زير در سياهرگ باب‌ (سياهرگي كه از دستگاه گوارش به كبد مي‌رود) مشاهده نمي‌شود؟

الف) گلوكز ـ پتاسيم                         ب) فنيل آلانين ـ ويتامين B1      

ج) فروكتوز ـ كلسيم                             د) اسيد چرب ـ ويتامين E       

17         در يك گياه چهارساله كدام بخش به كامبيوم نزديك‌تر است؟

الف) آبكش سال اول                  ب) چوب سال اول             

 ج) آبكش سال چهارم                  د) چوب سال سوم          

18         ترتيب زير مربوط به لو‌له‌ي گوارش كدام جاندار مي‌باشد؟

دهان  حلق  مري  چينه‌دان  مري  معده  سنگ‌دان  روده  مخرج

الف) ملخ                 ب) كبوتر                ج) كرم خاكي                    د) قورباغه           

19         آخرين انشعابات ناي در پروانه Biston betularia به كجا ختم مي‌شود؟

الف) كيسه هوائي                                               ب) مايع بين سلولي                 

ج) غشاي پلاسمايي سلول‌ها                                   د) درون سيتوپلاسم     

20         فرض كنيد يك نمونه با طول يك ميلي متر را با ميكروسكوپي كه داراي عدسي چشمي 20× مي‌باشد، 8 سانتي متر مي‌بينيم. تعيين كنيد نمونه چند برابر بزرگ شده است و با كدام عدسي شيئي آن را مشاهده كرده‌ايم؟ (جواب‌ها به ترتيب از راست به چپ)

الف) 80- 4                  ب) 800- 40             ج) 40- 4                   د) 800- 4  

21         زردپي آشيل مربوط به كدام ماهيچه است؟

الف) چهار سر                             ب) توام         

ج) مورب خارجي                        د) خياطه            

22         در سازمان انتقال خون، براي تشخيص گروه خوني فردي، سه قطره از خون آن فرد را روي لام‌هاي مخصوص قرار داده و بر روي يكي از آنها آنتي كور A ، روي ديگري آنتي‌كور B و بر روي سومي آنتي‌كور D اضافه نمودند، پس از چند لحظه، فقط با آنتي‌كور A رسوب ايجادشد، گروه خوني فرد كدام است؟

الف) B+                

 ب) A+                

ج) A-                  

د) B-    

23         نمودار زير تأثير دما را بر ميزان فتوسنتز در شدت نور كم نشان مي‌دهد، در شدت نور زياد چه تغييري در منحني ايجاد مي شود؟

 

24         شخصي به دليل فقدان كيسه صفرا داراي رژيم فاقد چربي است، احتمال بروز كدام عارضه در او بيش‌تر است؟

الف) لاغري مفرط                        ب) خرابي پوست                

ج) كاهش انرژي بدن                    د) پايين آمدن درجه حرارت بدن       

25         به منظور جدا كردن دو نميكره مخ در تشريح مغز گوسفند، كدام روش را انتخاب مي‌كنيد؟

الف) ايجاد برش كم‌عمق در جسم پينه‌اي و سپس برش عرضي در مثلث مغزي         

ب) ايجاد برش كم‌عمق در جسم پينه‌اي و سپس برش طولي در مثلث مغزي        

ج) ايجاد برش كم‌عمق در جسم پينه‌اي و سپس برش طولي در پل مغزي             

د) برش طولي در مثلث مغزي و سپس ايجاد برش كم‌عمق در جسم پينه‌اي       

26         در هنگام كار با ميكروسكوپ به ترتيب از راست به چپ، توالي صحيح انجام كار كدام است؟

الف) تنظيم پيچ بزرگ ـ تنظيم پيچ كوچك ـ قرار دادن عدسي شيئي با كمترين بزرگ‌نمايي در مسير نوري

ب) تنظيم پيچ كوچك ـ تنظيم پيچ بزرگ ـ قرار دادن عدسي شيئي با بيش‌ترين بزرگ‌نمايي در مسير نوري

ج) قرار دادن عدسي شيئي با بيش‌ترين بزرگ‌نمايي در مسير نوري ـ تنظيم پيچ كوچك ـ تنظيم پيچ بزرگ

د) قرار دادن عدسي شيئي با كوچك‌ترين بزرگ‌نمايي در مسير نوري ـ تنظيم پيچ بزرگ ـ تنظيم پيچ كوچك     

27         كدام گزينه در مورد ديواره‌ي سرخرگ‌ها و سياهرگ‌ها صحيح است؟

الف) ديواره‌ي سرخرگ ضخيم‌تر و داراي خاصيت ارتجاعي بيش‌تر از سياهرگ است.               

ب) ديواره‌ي سياهرگ ضخيم‌تر و داراي خاصيت ارتجاعي بيش‌تر از سرخرگ است.             

ج) ديواره‌ي سرخرگ ضخيم‌تر و ديواره‌ي سياهرگ داراي خاصيت ارتجاعي بيش‌تر است.               

  د) ديواره‌ي سياهرگ ضخيم‌تر و ديواره‌ي سرخرگ داراي خاصيت ارتجاعي بيش‌تر است.   

28         تالاموس، بطن 4 و درخت زندگي به ترتيب از راست به چپ در كدام بخش‌هاي مغز قرار دارند؟

الف) مخچه ـ مخچه ـ مخ                         ب) مخچه ـ بصل‌النخاع ـ مخ              

ج) مخ ـ بصل‌النخاع ـ مخچه                      د) بصل‌النخاع ـ مخ ـ مخچه  

29         دانشمندان در بررسي حلقه‌هاي ساليانه يك درخت يكصد ساله جنگلي دريافتند، حلقه‌هاي مربوط به سال‌هاي 31 تا 39 نسبت به ساير حلقه‌ها فشرده‌تر و اندازه‌ي سلول‌ها كوچكتر است. اين موضوع كدام واقعيت را در مورد دهه‌ي چهارم عمر گياه نشان مي‌دهد؟

الف) وجود دوره‌ي خشك سالي                ب) كاهش Co2 هوا در جنگل               

ج) وجود دوره‌ي بي‌غذايي خاك                 د) آتش‌سوزي در جنگل       

30         پژوهش‌گري از سطح كشت شده‌ي يك مزرعه سويا نمونه برداري زير را به وسيله‌ي چارچوب انجام داده است و تعداد بوته‌هاي سويا در هر مربع را به‌صورت زير يادداشت كرده است (اندازه‌ي چارچوب يك متر مربع). اگر مزرعه نمونه برداري شده يك و نيم هكتار باشد، تعداد كل بوته‌هاي سوياي موجود در اين مزرعه را محاسبه نماييد.

 130- 140- 180- 170- 100- 160- 120- 200

الف) 104 × 5/7        ب) 105 × 5/1         ج) 106 × 25/2           د) 106 × 5/1

31         بعد از خارج كردن مغز از جمجمه، معمولاً كدام پرده‌ي مننژ بر روي مغز باقي مي‌ماند؟

الف) نرم شامه         ب) سخت شامه            ج) عنكبوتيه            د) سخت شامه و عنكبوتيه    

32         مشخصات ظاهري DNA حاصل از پياز كدام است؟

الف) ضخيم و سفيد رنگ      ب) چسبناك و رنگي     ج) شفاف و رنگي    د) چسبناك و بي‌رنگ    

33         وضعيت استقرار آوندهاي چوب و آبكش در كدام اندام‌هاي زير مشابه است؟

الف) ريشه و ساقه         ب) ريشه و برگ          ج) ساقه و دمبرگ            د) ريشه و دمبرگ       

34         كدام اجزاي سلولي زير در بشره‌ي پياز در زير ميكروسكوپ مشاهده نمي‌شود؟

الف) هسته                ب) ديواره‌ي سلولي                ج) واكوئل                   د) كلروپلاست       

35         سلول گياهي مقابل متعلق به كدام بافت است؟

الف) اسكلرانشيم           ب) كلانشيم            ج) مريستم            د) هادي

           

36         يك جهانگرد تعدادي دانه سيب را در فصل پاييز از مناطق معتدله شمالي به مناطق استوايي منتقل و در فصل بهار در مزرعه‌اي كاشت. دانه‌هاي سيب، سبز نشدند، علت چيست؟

الف) پوست دانه‌ها ضخيم بوده و براي رويش، حداقل نياز به گذراندن دو فصل رويشي دارند.

ب) پس از كاشت دانه‌ها، به آن‌ها آب داده نشده، بنابراين رويش نكرده‌اند.              

ج) دانه‌‌ها دوره‌ي شكستن خفتگي را طي نكرده اند.                 

د) گياه سيب فقط از طريق قلمه‌زدن تكثير مي‌شود.   

37         كدام يك از سلول‌هاي زير مي‌تواند، سلول سرخس باشد؟ (مثبت = دارد، منفي= ندارد)

نام سلول           ديواره     تاژك       واكوئل    كلروپلاست         سانتريول

A          +          +          +          +          +

B          -           +          +          +          -

C          -           -           +          +          +

D          +          +          -           -           -

الف) A                   ب) B                       ج) C                         د) D

38         با توجه به شكل‌هاي زير كدام يك به مغز دوزيستان شباهت بيش‌تري دارد؟

 

الف) 1                     ب) 2                        ج) 3                           د) 4        

39         اگر برگ‌هاي گياه تره را در آب نمك بگذاريم، كدام حالت زير اتفاق مي‌افتد؟

الف) اكسيژن زيادي از دست مي‌دهد.

ب) CO2 زيادي از دست مي‌دهد.

ج) نمك نقشي در انتقال مواد ندارد.

د) از خروج بخار آب جلوگيري مي‌شود.         

40         حرف " F " را در زير ميكروسكوپ قرار مي‌دهيم ، تصوير آن چگونه مشاهده مي‌شود؟

الف)                         ب)                              ج)                            د)

 

۱. با افزودن سرکه يا آبليمو به سفيده تخم مرغ خام چه تغييری در آن بوجود می آيد؟

۱) تغييری ايجاد نمی کند.             ۲) پروتئين آن کاملا منعقد می شود

۳) پروتئين آن غير محلول می شود.       ۴) حلاليت پروتئين زياد می شود.

 ۲. راه تشخيص چشم راست در چشم گاو کدام است؟

۱) غده اشکی در پلک بالايی در سمت داخل چشم قرار دارد.

۲) باقيمانده پلک سوم در قسمت خارج چشم قرار دارد.

۳) عصب بينايی در قسمت و به سمت داخل تمايل دارد.

۴) قاعده تخم مرغی قرنيه چشم به سمت خارج چشم است.

۳. کدام مورد درباره ی غضروف نای و نايژه و نايژک صحيح است؟

۱) نای غضروف کامل ـ نايژه غضروف نيم دايره ـ نايژک غضروف منقطع دارد.

۲) نای غضروف کامل ـ نايژه غضروف منقطع ـ نايژک پيوسته غضروف است.

۳) نای غضروف نيم دايره ـ نايژه غضروف منقطع ـ‌نايژک بدون غضروف است.

۴) نای غضروف نيم دايره ـ‌نايژه و نايژک غضروف منقطع دارند.

۴. تصوير نهايی قابل مشاهده در ميکروسکوپ نوری به چه صورتی ديده می شود؟

۱) معکوس و حقيقی    ۲)معکوس و مجازی

۳) مستقيم و مجازی   ۴) مستقيم و حقيقی

۵. کدام يک از جملات زير صحيح می باشد:

۱) حد تفکيک و قدرت جداسازی ميکروسکوپ نوری از ميکروسکوپ الکترونی بيشتر است.

۲) قدرت جداسازی ميکروسکوپ الکترونی کم تر از ميکروسکوپ نوری است.

۳) حد تفکيک ميکروسکوپ الکترونی کم تر از ميکروسکوپ نوری است.

۴) حد تفکيک و قدرت جداسازی ميکروسکوپ الکترونی کم تر از نوری است.

۶. غده هيپوفيز بر روی کدام يک از استخوان های جمجمه قرار دارد؟

۱) پس سری    ۲) پروانه ای

۳) پرويزنی     ۴) آهيانه

۷. در ساختمان داخلی بدن انسان طحال نسبت به کدام يک فاصله بيشتری دارد؟

۱)‌کيسه صفرا         ۲) پانکراس          ۳) آپانديس     ۴) معده

۸. با در نظر گرفتن ساختمان چشم برای تشکيل تصوير نور به ترتيب کدام مسير را طی می کند؟

۱) قرنيه زجاجيه مردمک عدسی زلاليه شبکيه ۲) قرنيه زلاليه مردمک عدسی زجاجيه شبکيه

۳) قرنيه زجاجيه عدسی مردمک لاليه شبکيه۴) قرنيه زلاليه عدسی مردمک زجاجيه شبکيه

۹. سلول خونی که در شکل مقابل می بينيد چه نام دارد؟

۱) لنفوسيت        ۲) مونوسيت           ۳) بازوفيل           ۴) ائوزينوفيل

۱۰. مورد استفاده رنگ برم تيمول بلو در آزمايشکاه زيست شناسی چيست؟

۱)رنگ آميزی بافت های سخت گياهی۲) تشخيص کربن دی اکسيد

۳) رنگ آميزی بافت های نرم گياهی ۴) تشخيص اکسيژن

۱۱. در زير ميکروسکوپ در يک مقطع ميکروسکوپی گياهی استوانه مرکزی بزرگ ضخامت پوست ناچيز آوند های چوبی و آبکش منطبق بر هم مشاهده ميگردد. اين مقطع متعلق به کدام بخش گياه است؟

۱) ريشه      ۲)ساقه        ۳) برگ        ۴) رگبرگ

۱۲. کدام جمله در مورد شبکه کوروييد مغز شبکه مشيميه غلط است؟

۱) در همه بطن های مغز مشاهده می شود.

۲) مايع مغزی نخاعی را پس از گردش در بطن ها به سياهرگ های مغزی تخليه می کند.

۳) يک شبکه مويرگی می باشد که از مويرگ های نرم شامه منشا گرفته است.

۴) مايع مغزی نخاعی را ترشح می کد.

۱۳. با شکافتن بطن راست به ترتيب کدام بخش ها را می بينيد؟

۱) دريچه سينی ششی دريچه سه لختی رابط عرضی ۲) دريچه سينی ششی رابط عرضی دريچه سه لختی

۳) دريچه سه لختی دريچه سينی رابط عرضی۴) رابط عرضی دريچه سينی دريچه سه لختی

14. کدام جمله در مورد چشم غلط است؟ هنگام تشریح چشم....

 

الف) سطح داخلی صلبیه تیره رنگ و سطح خارجی آن را سفید می بینیم.

ب) اتصال شبکیه و مشیمیه به یک دیگر نسبتا محکم است.

ج) تارهای نگهدارنده عدسی قابل رویت می باشند.

د) جسم مژگانی به صورت حلقه در اطراف عنبیه محکم است.

15   . در تشریح کلیه پس از برش طولی بخشی از قسمت مرکزی که در مجاور قسمت قشری قرار دارد قرمز دیده می شود. در صورتی که بخش نزدیک به لنگچه این طور نیست. چرا؟ به علت وجود ..... در آن بخش.

الف) شبکه اول مویری ب) شبکه دوم مویرگی

ج)سرخرگ بین لوبی بیش تر د) سرخرگ های قوسی

16. کار رشته های ارتجاعی که به لبه های لت های دریچه های دریچه دولختی و سه لختی قلب متصل اند چیست؟

الف) بستن دریچه ها ب) بازکردن دریچه ها

ج) جلوگیری از بیرون ردگی دریچه ها به سمت دهلیز ها

د) جلوگیری از فرورفتگی دریچه ها به سمت بطن ها

17. در طبقه بندی کروموزوم ها کدام عوامل در نظر گرفته می شود؟

1. محل سانترومر        2. اندازه کروموزوم     3. نوع ژن های کروموزوم        4. طول بازو های کروموزوم         5. میزان فعالیت هر کروموزوم        6. همه موارد

الف) 1 ، 5 ، 6

ب) 2 ،  5  ، 4 

ج) 1 ،  2 ،  4

د) 6

18. هنگام نزدیک شدن استخوان ساعد به استخوان بازو به ترتیب کدام ماهیچه منقبض و کدام ماهیچه در حال استراحت است؟

الف) دوسر سه سر ب) سه سر دو سر

ج) سه سر چهارسر د) چهار سر سه سر

19. شخصی ابتدا یک دم عمیق انجام داده سپس سعی می کند تا آنچه که می تواند هوای داخل شش های خود را در یک بادکنک وارد نماید. هوایی که وارد بادکنک می شود نشان دهنده کدام حجم تنفسی است؟

الف) هوای ذخیره دمی ب) هوای ذخبره باردمی

ج) ظرفیت حیاتی د) ظرفیت کل ششی

20. در آزمایش تشخیص گروه خونی خون فرد فقط با آنتی کور D آگلوتینه می شود. گروه خونی آن فرد کدام است؟

الف)AB+ ب)O+ ج)AB- د)O-

21. در کدام یک از موارد زیر در مغز (احتمالا مغز باید حذف شود چون در آن صورت سوال غلط می شود) ماده سفید ماده خاکستری را در بر گرفته است؟

الف) بصل النخاع و نخاع ب) مخ و مخچه

ج) مخ و بصل النخاع د) مخچه و ساقه مغز

22. اگر تصویر نمونه ی 50 میکرومتری در زیر میکروسکوپ نوری با عدسی چشمی 10X برابر 2 سانتی متر باشد بزرگ نمایی عدسی شیئی چقدر است؟

الف)4 ب)10 ج) 40 د)100

23.کدامیک از اندام های زیر در سمت راست شکم قرار دارد؟

الف) روده کور و طحال ب) پیلور و آپاندیس ج) راست روده و طحال د) کبد و قولون پایین رو

24. کدام ماهچه در مجاورت ماهیچه دلتایی قرار دارد؟

الف) جناغی ترقوه ای پستانی ب) راست شکمی ج) پشتی بزرگ د) ذوزنقه ای

25. تعداد استخوان های کدام بخش از دست و پا متفاوت است؟

الف)کف ب) انگشتان ج) مچ د) ساعد و ساق

26. جهت قوس آئورت و نوک قلب به ترتیب کدام سمت بدن است؟

الف) چپ راست ب) راست راست ج) راست چپ د) چپ چپ

27. از بررسی ساختار مربوط به گوش کدام یک از استخوان های گوش میانی به ترتیب به گوش درونی و پرده صماخ متصل هستند؟

الف) رکابی چکشی ب) چکشی رکابی ج) سندانی چکشی د) رکابی سندانی

28. از راه های عملی برای مشاهده توام بافت پارانشیم و کلانشیم است:

الف) تهیه و مشاهده برش ها عرضی از ساقه گیاهان خانواده نعناع

ب) تهیه و مشاهده برش های طولی از ساقه گیاهانی که قدری مسن تر باشند

ج) هر یک از این دو بافت روش علمی جداگانه داشته و همراه هم مشاهده نمی شوند

د) تهیه و مشاهده برش های عرضی ساقه گیاهان نهانزادان آوندی بهتر است

29. بهترین و کامل ترین روش برای دیدن بافت ماهیچه ای مخطط عبارت است از:

الف) استفاده از گوشت معمولی گذاشتن در اسید قوی تهیه برش طولی و مشاهده

ب) قطعات گوشت در اسید استیک قوی ریشه ریشه کردن طولی رنگ آمیزی و مشاهده

ج) قطعات گوشت در اسید استیک ضعیف ریشه ریشه کردن طولی رنگ آمیزی و مشاهده

د) بافت ماهیچه ای در نیترات نقره تهیه نمونه نازک طولی رنگ آمیزی و شماهده

30. در بشره تره در زیر میکروسکوپ کدام مورد دیده نمی شود؟

الف) سلول اپیدرم ب) نگهبان روزنه ج) پارانشیم نرده ای د) هسته

31. برای دیدن هسته کدام سلول قبل از رنگ آمیزی باید آن را در حلال آلی جوشاند

الف) گلبول قرمز ب) مخمر ج) سلول های بشره پیاز د) سلول های خزه

 

منبع : سايت آموزش و پرورش اصفهان

 

 

1-كدام يك از اجزاي ميكروسكوپي در تشكيل تصوير نقش عمده اي ندارد؟

1-منبع نور        2-ابژكتيو         3-لوله ميكروسكوپ       4-اوكولر
2-براي شروع كار با ميكروسكوپ ، بهتر است از كدام عدسي شيئ استفاده نمائيم؟

1-4                2-10                  3-40                        4-100
3-مشاهده كروموپلاستها در كدام يك به راحتي انجام ميگردد؟

1-بشره تره      2-دانه گندم         3-سيب زميني            4-ريشه هويج

4-چنانچه درآزمايش گروه خوني ، آنتي كرهاي D(ضدRH)وAرسوب داده باشد، گره خوني فرد كدام است؟

1-A-               2-A+               3-+B                         4-B- 

5-براي مشاهده تو‍‍‍أم بافت پارانشيم وكلانشيم ، كدام را پيشنهاد مي كنيد؟

1-مشاهده برش عرضي ساقه نعناع                

 2- مشاهده برش عرضي ساقه گياهان مسن

3-مشاهده برش طولي گياهان دولپه                

4-ممكن است اين دوبافت باهم ديده نشوند.

6-وجود 5 قوس آئورتي كه مري را دور مي زنند از اختصاصات كدام جانور است ؟

1-قورباغه         2-كرم خاكي          3-كبوتر              4-ملخ

7-در تشريح مغز چنانچه در امتدادجسم كرمينه اي برش داده شده ودونيمكره از هم جدا شوند،  بلافاصله در زير آن كداميك مشاهده مي شود؟

1-بطن3                            2-برجستگي هاي چهار كانه    

 3-پل مغزي                       4-بطن4

8-كدام يك كف بطن هاي جانبي را تشكيل مي دهد؟

1-جسم پينه اي                2-پايكهاي مغزي      

3-رابط 3گوش                4-تالاموس

9-كدام يك از بخشهاي زير در سطح پشتي مغز قابل مشاهده است؟

1-كرمينه                        2-كياسماي بينايي     

3-پايك هاي مغزي           4-برجستگي حلقوي

10-كدام يك از ويژگيهاي گياهان دو لپه مي باشد ؟

1-رگبرگهاي موازي                        2- ريشه راست     

3-اجزاي گل 3يا مضربي از آن   4-برگ سوزني شكل

11-در برش ميكروسكوپي ريشه ، كدام يك مشاهده نمي گردد ؟

1-پوست بيشترين بخش ريشه را تشكيل مي دهد.
2-دسته جات آوندي چوب و آبكش بصورت يك در ميان مي باشند.
3-آوندهاي چوبي قطورتر به سمت خارج قرار دارن‍‍‍د.
4-آندوردرم ، داراي نوار كاسپاري است .

12-درآزمايش مربوط به جستجوي آميلاز در ميكروبهاي خاك،‌احتمال وجود
 آميلاز در كدام نقطه بيشتر است ؟
1-A                     2-B               

3-C                     4-D

13-ديواره سلولهاي پارانشيمي در رنگ آميزي مضاعف به چه رنگي ديده مي شوند ؟
1-قرمز          2-سبز           3-بنفش           4-آبي

14-دي اكسيدكربن موجود در هواي بازدمي محلول برم تيمول را به چه رنگي درمي آورد ؟
1-سبز          2-زرد             3-قرمز             4-آبي

15- در اپيدرم تره ، چند نوع سلول ديده مي شود ؟

1-1              2-2               3-3                 4-4
16-كدام يك از گزينه هاي زير،نشان دهنده فعاليت عضله مستقيم داخلي چشم است؟
1-چشم راست را در جهت عقربه هاي ساعت مي گرداند.
2-كره  چشم را به طرف خارج مي گرداند .
3-چشم راست را مخالف مورب بالايي مي گرداند .
4-كره چشم را به طرف بيني مي گرداند.
17-با برش سرخرگ ششي وديواره بطن راست ، كدام دريچه را مشاهده خواهيد كرد؟
1-دو لختي     2-سه لختي      3-ميترال         4-سيني   
18-در كدام يك از بافتها ، ديواره سلولي در اثر رنگ آميزي با بلو دو متيلن و كارمن زاجي به ترتيب آبي و قرمز مي شود؟
1-فيبر سلولزي-اسكلرانشيم                     

 2- اسكلرانشيم- فيبر سلولزي

3-پارانشيم-فيبر چوبي                               

 4-كلانشيم- فيبر چوبي
19-كدام اندام در كبوتر وجود ندارد ؟
1-معده        2-روده كوچك       3-روده بزرگ          4-كلواك
20-شكل مقابل براي بررسي تأثير نور بر شدت فتوسنتز طراحي شده است.گزينه غلط كدام است؟
1-با نزديك شدن لامپ به ظرف ، تعداد حبابهاي متصاعد شده افزايش مي يابد.
 2-از بيكربنات كلسيم براي بالا بردن تراكم CO 2در آب استفاده مي شود.

3-بايستي  لوله قيف زير آب باشد.
4-با افزايش فتو سنتز، مقدار آب در لوله افزايش مي يابد .
21-سلولهاي ماهيچه اي با تعدادي هسته در كدام ناحيه مشاهده مي شود؟
1-پيلور      2-ديواره مثانه        3-حلق        4-ابتداي راست روده
22-  در ارتباط با استخراج DNA از سلول هاي پياز كدام صحيح است؟

1-الكل باعث تخريب ديواره سلولي مي شود.        2-الكل باعث جدا كردنRNAاز DNA مي شود .
 4- الكل سرد سبب رسوب پروتئين مي شود.  3-الكل سرد سبب رسوب DNA مي شود.         

23-كداميك از قسمت های قلب داراي ديواره قطورتري مي باشد ؟
1-بطن چپ     2-دهليز چپ    3-دهليز راست      4-بطن راست

24-غضروف نايژه داراي كدام ويژگي مي باشد ؟
1-ضخيم وغير قابل انعطاف         2-ضخيم وانعطاف پذير
3-نازك وانعطاف پذير                  4- نازك وغير قابل انعطاف
25-كداميك از گزينه هاي زير درباره عدسي چشمي صحيح است ؟
1-مقعرالطرفين-نيمه شفاف                           

 2-محدب الطرفين- نيمه شفاف
3- مقعرالطرفين- شفاف                                 

 4- محدب الطرفين- شفاف

سوالات تشريحي

1-روش تهيه بافت ماهيچه مخطط ومشاهده آن در زير ميكروسكوپ را شرح دهيد.

2-ويژگيهاي سرخرگهاوسياهرگهاي قلب را با يكديگر مقايسه كنيد.

3-در برش طولي كليه ، قسمتهاي مختلفي را كه مشاهده مي كنيد نام ببريد.

4-آزمايشي طراحي كنيد كه نشان دهنده عمل تنفس در گياهان خشكي باشد.

5-روش تهيه بافت استخواني ومشاهده ي سيستم هاورس در زير ميكروسكوپ را توضيح دهيد.

منبع: وبلاگ آزمون زيست شناسي

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اردیبهشت 1385ساعت 20:6  توسط رضا بختیاری 
+ نوشته شده توسط رضوان انتشاری در نهم اسفند 1385 و ساعت 23:24 | یک نظر
بکر زایی
 توليد مثل تنها از طريق تخمك و بدون دخالت اسپرم 


  پژوهشگران ژاپني به تازگي موفق شده اند براي نخستين بار يك موش آزمايشگاهي را بدون نياز به اسپرم موش نر و تنها با استفاده از تخمكهاي دو موش ماده به دنيا آورند.اين روش كه اصطلاحا بكر زايي ناميده مي شود قبلا نيز در ميان گياهان حشرات، خزندگان، دوزيستان، برخي ماهيها و نيز پرندگان مشاهده شده است اما اين اولين بار است كه دانشمندان توانسته اند اين گونه توليدمثل را در ميان پستانداران عملي كنند.پارتنوژنوزيس Parthenogennosis يا ويرژين برس VIRGIn BIRTH در بيولوژي نوعي توليد مثل است كه در آن تخمك مي تواند موجودي همانند خود را بوجود آورد.بحث بكر زايي يا پارتنوژنوزيس در بسياري از حيوانات سطح پائين، مانند نرم تنان، خزندگان، حشرات و ماهيها به طور طبيعي انجام مي شود.در بسياري از حشرات مانند زنبورعسل و مورچه، تخمك غيرلقاح يافته به سمت توليد جنس نر و تخمك لقاح يافته به سمت توليد جنس ماده پيش مي رود.دانشمندان اين پديده را حدود دو قرن پيش شناخته اند ولي اولين بارتوژنر مصنوعي از 15 سال پيش انجام شده و تا به امروز نيز در بسياري از حيوانات سطح پائين مورد آزمايش و حتي بهره برداري قرار گرفته است. معمولا به واسطه مواد شيميايي و يا تحريكات مكانيكي مي توان امكان تقسيم خودبخودي را بر روي تخمك غيرلقاح يافته انجام داد.اگر چه تاكنون در ارتباط با پستانداران هيچ تولدي را گزارش نكرده اند ولي بعد از بحث كلونينگ به عنوان شروع اين قضيه، موضوع حذف هسته سلول مطرح شد و طي آن به طور مثال يك سلول حيوان را جايگزين هسته تخمك و اسپرمي كردند كه مي خواهد با آن لقاح پيدا كند.در اين روش يك سلول با تحريكاتي از قبيل شروع تقسيمات اوليه جنين، به سمت تشكيل جنين و توليد يك حيوان همانند خود حركت مي كند.اين اقدام تا به حال غيرممكن بود و بدون دخالت اسپرم و تخمك امكان بارور كردن يك سلول وجود نداشت ولي كلونينگ براي اولين بار اين عمل را محقق كرد با اين تفاوت كه در كلونينگ يك سلول كاملا لقاح يافته و تمايز يافته مجددا تقسيمات خود را شروع مي كند.در روش پارتنوژنوزي در واقع دو تخمك هستند كه تقسيمات اوليه جنين را انجام مي دهند و دانشمندان كره اي و ژاپني نيز اخيرا به دنبال اين مسئله بودند كه عوامل موثر در تقسيمات اوليه جنين را پيدا كنند.براي انجام اين كار محققان ژن H19را در تقسيمات اوليه جنيني موثر شناختند و غيرفعال شدن يكي از آلل هاي اين ژن موجب مي شد كه ژن ديگري به نام IVF2 مهار شود و اين مهار شدن به منزله شروع تقسيمات اوليه جنيني است لذا دانشمندان در مرحله اول موشي را توليد كرده اند كه آلل ژن H19 را نداشته باشد.به عبارت ساده تر زماني كه اسپرم با تخمك تركيب مي شود اين موضوع موجب مي شود كه InTraction اسپرم و IVF2 مهار و نهايتا تقسيمات آغاز شود.در اين روش اصولا موشي كه آلل H19 را ندارد تخمك آن مورد استفاده قرار مي گيرد و در مقابل نيز از تخمك يك موش طبيعي بهره مي گيرند و هسته موش اول كه احيانا يكي از ژنهاي آن غيرفعال شده است در داخل تخمك سالم گذاشته مي شود و با يك تحريك شيميايي تقسيمات اوليه شروع مي شود در اين مرحله اصطلاحا مي توان گفت كه تخمك مورد نظر گول خورده و آن ژنوم جديد را به جاي ژنوم اسپرم پذيرفته است.با در كنار هم گذاشتن اين دو كروموزوم X در كنار دو تخمك مورد نظر تنها امكان توليد جنس ماده شروع مي شود اين اقدام اولين كاري بوده كه در رابطه با پستانداران تاكنون انجام شده است و تفاوت اصلي آن با كلونينگ اين است كه در كلونينگ حيوان صد در صد و از طريق سلولي كه داخل تخمك گذاشته مي شود ايجاد مي گردد ولي در روش بكرزايي اين امكان ايجاد مي شود كه موجود حاصل از اين دو تخمك، از نظر ژنتيكي و با تغييرات صورت گرفته متفاوت باشد يعني جنينها از نظر ماهيت ژنتيكي با مادر و يا سلولهاي اوليه متفاوت خواهند بود. در واقع بحث كلونينگ يا حيوانات ترانس ژنيك از جمله مواردي است كه امروزه اغلب پژوهشگران دنيا به دنبال آن هستند و در پژوهشكده ابن سينا دانشگاه علوم پزشكي مشهد نيز اين مطالعات در حال انجام است.يكي از موارد مهم و كاربردي اين روشها و خصوصا روشي مانند بكرزايي اين است كه محققان در اين روشها به دنبال يافتن فاكتورها و عوامل موثر در شروع تقسيمات اوليه جنيني هستند.علاوه بر اين در آينده و با استفاده از اين روش حتي در زوجهاي نابارور كه اغلب علت ناباروري آنها تنها مسئله اسپرم، تخمك و يا ماده ژنتيكي نيست بلكه فاقد ژن موثر در تقسيمات اوليه هستند مي توان براي بازسازي ژن مورد نظر كمك گرفت و از DNA و يا ژنوم اين افراد امكان باروري و صاحب فرزند شدن را در آنها بوجود آورد. البته لازم است اين نكته تذكر داده شود كه اگرچه هنوز امكان موفقيت در همه موارد بوجود نيامده است ولي با اين تكنولوژي و در دسترس قرار گرفتن آن اين امكان براي انسان فراهم مي شود كه ژن موثر در تقسيمات اوليه جنين را فعال كند.اين اقدامات از نظر علمي امكان پذير است و همانطور كه در مورد حيوانات به نتايجي رسيده ايم در خصوص انسان نيز اين امكان وجود خواهد داشت.بكرزايي در برخي از حيوانات سطح پائين مانند نرم تنان، خزندگان، حشرات و ماهي ها به طور طبيعي انجام مي شوددر بسياري از حشرات مانند زنبورعسل و مورچه، تخمك غيرلقاح يافته به سمت توليد جنس نر و تخمك لقاح يافته به سمت توليد جنس ماده پيش مي رودبا اين تكنولوژي اين امكان براي انسان فراهم مي شود كه ژن موثر در تقسيمات اوليه جنين را فعال كند و همانطور كه اين اقدامات در حيوانات به نتيجه رسيده است، امكان آزمايش و حصول نتيجه مثبت در انسان نيز وجود دارد

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 2:23 AM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

ورزش و تفریح در قاین:گروه ورزشی هومه
ورزش و تفریح در قاین:گروه ورزشی هومه

این دو عکس را در برنامه پیاده روی دیروز دوشنبه 25 بهمن گرفتم .
هدفم نشان دادن قطعه ابر پنبه ای که از پشت کوه سرک می کشید و ماهی که در آسمان آبی خودنمایی می کرد بود . اما به خاطر آفتاب ، صحنه ای رو که داشتم عکس می گرفتم از دوربین گوشیم اصلا دیده نمیشد


نوشته شده در سه شنبه 1389/11/26ساعت 13:21 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
هفته گذشته از شنبه تا سه شنبه در بیرجند به طور فشرده روزی 10 ساعت کلاس داشتم .

برای همین برنامه های ورزشی در این چند روز تعطیل بود .

چهارشنبه با دوستان خواهرم در بیرجند قرار کوه گذاشتیم . شب قبل باران باریده بود و صبح چهارشنبه تقریبا هوا طوفانی بود اما اینها باعث لغو برنامه ما نشد . ساعت 5:30 صبح راه افتادیم و کم کم هوای لطیف و پاک صبحگاهی جانشین طوفان و تگرگ شد . از بند دره به سمت روستای دزگ رفتیم و پس از صرف صبحانه ای مفصل پا در مسیر بازگشت گذاشتیم . در سراشیبی کوه آقای سروریان با صدای خوش خود آواز خواند. روز بسیار خوبی بود در کنار دوستان .

پنجشنبه قاین تا ساعت 1 بعدازظهر اداره بودم . ساعت 2 به اتفاق 10 نفر از دوستان و به سرپرستی آقای محمود موسی زاده به دره مهموئی رفتیم . هوا بارانی بود و از دیواره های کوه آبشارهای کوچکی روان بود

هوا کمی سرد اما بسیار نشاط آور بود بخصوص برای من که از اول هفته سر کلاس درس بودم.

جمعه یک برنامه اکتشافی داشتیم .برای انجام کاری به خضری رفته بودیم که تصمیم گرفتیم غار فارسان واقع در روستای ثغوری را پیدا کنیم با کمک نقشه پیش رفتیم از آنجا که سر دوراهی ها هیچ تابلو و علامتی نبود چندین بار راه را عوضی رفتیم و دوباره برگشتیم تا اینکه آن را پیدا کردیم .

تا پای کوهی که غار در آن واقع است مسیر پیاده روی طولانی وجود داشت و از آنجا که پوریا از کوهنوردی دیروز کمی خسته بود و زیادی نق زد رفتن به غار را به وقت دیگری موکول کردیم .

عکسها در مسیر خضری به روستای علی زنگی گرفته شده است .


نوشته شده در شنبه 1389/11/16ساعت 8:3 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
روز جمعه با ذوق و شوق بسیار آماده حرکت شدیم دو تا از بچه ها دوچرخه نداشتند که برایشان دوچرخه جور کردم . قرار ما ساعت 14:30 دور میدان ابوالمفاخر بود . ساعت 14 با منیر را افتادیم . پوریا و دختر عمویش مریم می خواستند با گروه اسکیت باشند بخاطر همین محمد دوچرخه اش را کول ماشین کرد و پس از این که مریم و پوریا را به میدان مشاهیر که محل برگزاری همایش بود رساند به میدان ابوالمفاخر برگشت و به ما ملحق شد .

تا ساعت 15 ایستادیم تا همه دوستان آمدند و خانمها کاورهای هیات را روی مانتو پوشیدند تا هماهنگ تر به نظر بیاییم.

با هم حرکت کردیم به نزدیکی های میدان رسیده بودیم ......

روی ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 1389/10/12ساعت 9:35 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
جمعه 10 دیماه قرار است یک برنامه عمومی ورزشی با حضور ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی و عموم مردم برگزار شود. این برنامه قرار است که از طریق صدا و سیما پخش شود اما از کدام شبکه یا چه زمانی هنوز اطلاعی ندارم.

امروز در تربیت بدنی شهرستان جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای هیاتهای ورزشی برگزار شد .

قرار شده است که گروههای ورزشی در قالب تیم های خود در این همایش شرکت کنند .

هیات دوچرخه سواری نیز با تمام اعضا در این برنامه شرکت خواهد کرد تا گروههای بیشتری را از این طریق به دوچرخه سواری تشویق نماید .

پس وعده ما جمعه ساعت 14:30 میدان ابوالمفاخر

نوشته شده در چهارشنبه 1389/10/08ساعت 13:34 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |

((این عکس را زمانی که با دوچرخه به قرقری رفته بودیم گرفتم ))

ساعت 3:05 از دور میدان معلم حرکت کردیم . 11 نفر بودیم تنها آقای گروهمان پیمان بود پسر 7 ساله منیر. دو تا از بچه ها با دوچرخه آمده بودند که بیشتر ورزش کنند . اما از آنجا که مسیر شیبهای تندی داشت بیشتر مسیر دوچرخه در دست آمدند.

در ابتدای مسیر بایستی از جلوی غسالخانه رد می شدیم بعضی از بچه ها فکر می کردند که ساختمان شرکتهای راهسازی است اما وقتی فهمیدند که آنجا کجاست بحث مردن و چگونه مردن گرم شده بود .


هوا کمی خنک بود تا زمانی که راه می رفتی زیاد سرمای هوا اثر نداشت اما موقعی که برای صرف چای نشستیم به خودمان تلقین می کردیم که عجب هوای گرمی است !!!

بعد از صرف چای سریع برگشتیم چون می خواستیم قبل از غروب آفتاب به آبادی برسیم .


بعدا اضافه شد : مسیر پیاده روی رفت و برگشت 5 کیلومتر بود.


نوشته شده در پنجشنبه 1389/10/02ساعت 9:10 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
وقتی دوستان گروه پیاده روی عکس های پست قرقری (gorgori) را دیدند باورشون نمی شد که در دو قدمی شان چنین طبیعت زیبایی باشه . منهم بهشون قول دادم که یک برنامه پیاده روی به اون سمت بگذارم .

چهارشنبه اول دی ماه ساعت 3 بعد از ظهر خانومانه به اون سمت می رویم . قرار ما دور میدان معلم انتهای بلوار سیمانشهر است .

نوشته شده در دوشنبه 1389/09/29ساعت 14:9 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |

روز پنج شنبه ساعت 13:45 باخانم بذرگر بعد از گرفتن کیک و آبمیوه برای پذیرایی از شرکت کنندگان همایش و پارچه های نوشته شده به سمت پارک جنگلی حرکت کردیم . آقای عبدالهی رئیس هبات کوهنوردی و خانم مداح هم آمدند . یکی از پارچه ها با متن " با زمین مهربان باشیم . زباله های خود را در طبیعت رها نکنیم " را جلوی ورودی پارک جنگلی و پارچه نوشته شده با متن " کوهستان پاک ، فرصتی برای نفس کشیدن " را در محل شروع همایش نصب کردیم . یکی از چادرهای هیات را نیز برپا کرده و کیسه های زباله و دستکش را در آن قرار دادیم .

لطفا روی ادامه مطلب کلیک فرمایید.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 1389/09/20ساعت 9:47 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
این منطقه حدود 4 کیلومتر از میدان معلم در انتهای بلوار سیمانشهر فاصله داره .
من به همراه محمد همسرم و سمیه دوستم روز یکشنبه به سمت این منطقه رکاب زدیم . اسمش یک کمی خنده داره و منو به یاد قورقور و قورباغه می اندازه اونجا قورباغه نداشت  اما پرندگان کوچک و زیبایی شبیه گنجشک در تعداد زیاد پرواز می کردند و حسابی سروصدا راه انداخته بودند .
سمیه اولین باری بود که اینجا رو می دید.
بهار و تابستان این منطقه زیباتر است اما الانش هم قشنگی پاییزی داشت .
سمیه پیشنهاد داد که یک برنامه پیاده روی و کوهپیمایی هم برای اینجا بگذاریم . پیشنهاد خوبی بود و من هم که همیشه منتظر این جور پیشنهادات . البته محمد تاکید داشت که حتما باید از جنس ذکور هم همراهتون باشه چون منطقه اش یک جورایی وهم آوره .
عکسهایی که محمد گرفته زیبایی منطقه را نشان می دهد .

بقیه عکسها را در ادامه مطلب ببینید

ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 1389/09/16ساعت 10:18 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
روز جهانی کوهستان در خیلی از تقویم هایی که من نگاه کردم جاش خالی بود و ازش اسمی برده نشده بود

اما هیات کوهنوردی شهرستان به مناسبت این روز دو برنامه کوهپیمایی ترتیب داده است

روز پنج شنبه 18 آذر کوهپیمایی و پاکسازی طبیعت ساعت 3 بعدازظهر از پارک جنگلی به قلعه کوه

روز جمعه صعود به کوه مهیار که جزئیات آن هنوز مشخص نشده است .

امروز یکشنبه است و برنامه دوچرخه سواری ما حرکت  از شهرک سیمان میدان معلم به سمت منطقه قرقری خواهد بود .  بیشتر مسیر خاکی و ناهموار است و به یک رودخانه منتهی می شود .

نوشته شده در یکشنبه 1389/09/14ساعت 13:18 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
خودم عاشق این عکسم .

چه ظریف است و در عین حال مقاوم

بقیه عکسها را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه 1389/09/08ساعت 7:19 توسط نرگس شکوفه فر|
رفتیم کویر و برگشتیم اما به خاطر اینکه این چند روز کمی کارهایم بیشتر شده بود فرصت گذاشتن عکسها را نداشتم .

جای همه دوستانی که عاشق کویرند و نتوانستند بیایند خیلی خیلی خالی بود .

همایش خیلی با برنامه و خوب اجرا شد . در کویر از روی رمل و تپه های ماسه ای گذشتیم . نیزارهای زیبایی که در زیر نور خورشید می درخشیدند دیدیم . از روی زمین های سفید پوش از نمک عبور کردیم .

آسمان صاف شب را در کنار آتش به نظاره نشستیم .

دوستان خوبی همراهیمان کردند و با دوستان تازه ای در آنجا آشنا شدیم .

انسانهای با اراده ای چون فرهاد شاد را دیدیم که بایستی از وی درس بیاموزیم .

همین جا یک خسته نباشید میگم به تمام کسانی که ماهها زحمت این همایش بر دوششان بود.

عکس ها را در پست بعدی می گذارم .

هنوز از کویر برنگشته آنقدر دلتنگش شدم که وقتی دوستم با من تماس گرفت و گفت 4 و 5 آذر همت آباد می آیی با جان و دل پذیرفتم .

آخر این هفته کویر همت آباد.

نوشته شده در سه شنبه 1389/09/02ساعت 12:21 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
۲۶ لغایت ۲۸ آبان همایش ملی کویرنوردی است و ما ۱۷ نفر هستیم که از قاین در این برنامه شرکت خواهیم کرد .

سال گذشته من و همسرم به تنهایی شرکت کردیم و حیفمان آمد که دوستانمان را در زیباییها و شکوه روز و شب کویر شریک نکنیم و امسال به صورت گروهی خواهیم رفت .

فردا شب ساعت ۹ یک جلسه هماهنگی خواهیم داشت در قلعه کوه .

تا با برنامه ریزی خوب سفری رویایی و به یاد ماندنی داشته باشیم .

توضیح : عکسها را با جستجو از گوگل برداشت کردم.

نوشته شده در شنبه 1389/08/22ساعت 7:38 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
از وقتی که روزهای یکشنبه و چهارشنبه کلاس دوچرخه سواری گذاشتیم نشد که یک دل سیر سوار دوچرخه بشم  بماند که آن چنان استقبالی هم نشد و هر روز یکی دو نفری آمدند و دوری زدند و هوسشان که سرآمد دیگر خبری ازشان نشد.

یکشنبه و جهارشنیه هفته گذشته که ، تنها مهمان پارک شادی خودم بودم، تصمیم گرفتم این هفته برای دل خودم رکاب بزنم به سمیه و منیر هم پیام دادم و فقط سمیه آمد .

یک شنبه ۱۶آبان ساعت ۳:۳۰ از پشت مسجد جامع راه افتادیم .

تا میدان مشاهیر همه اش سربالایی بود اما برگشتش چه لذت بخش بود تمام مسیر سراشیبی .

دور میدان ابوالمفاخر فائزه با ماشین به ما رسید .

به سمت پارک شادی حرکت کردیم تا او هم دوچرخه اش را بردارد و به ما ملحق شود.

ساعت ۵ با یک عالمه انرژی برگشتیم .

 

 

نوشته شده در دوشنبه 1389/08/17ساعت 13:13 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
سه شنبه ۱۱ آبان ماه ساعت ۹:۳۰ دوباره صعود به قلعه کوه .

بر بام شهر بودیم و نظاره گر روشنایی آن

یک خدابیامرزی به روح ادیسون نثار کردیم. هم این جا و هم آنروز داخل غار که همه چراغ ها را خاموش کرده بودیم .

یادم رفته بود که از شکوه تاریکی بگویم . باید باشی در سکوت و تاریکی تا فریادش را بشنوی .

نوشته شده در پنجشنبه 1389/08/13ساعت 12:0 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
 دوچرخه سواری بانوان در شهرستان قاین روزهای یکشنبه ساعت ۴بعد از ظهر در محل پارک شادی همچنان ادامه دارد.

 علاقه مندان می توانند علاوه بر پارک شادی در برنامه های دوچرخه سواری که در اطراف شهرستان برگزار می شود شرکت نمایند.

دوستان عزیز منتظر دیدار شما هستیم .

 

نوشته شده در سه شنبه 1389/08/11ساعت 9:57 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |

لبخند بزن به دیروزی که خوش بود و به امروزی که زیباست و به فردایی که رویایی خواهد بود

گروه ۲۰ نفره ای بودیم که  جمعه ۷آبان ماه به سمت غار جوجه حرکت کردیم . از این تعداد ۸ نفر با دوچرخه مسیر ۲۷ کیلومتری را رکاب زدیم و بقیه با ماشین آمدند . دوچرخه سوارها ساعت ۶:۳۰ از قاین حرکت کرده و قرار بود ساعت ۷:۳۰ سر جاده فرعی به سمت غار گروهی که با ماشین می آمدند به ما ملحق شوند.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 1389/08/09ساعت 14:5 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
پنج شنبه ۶آبان ماه هوا بس دلپذیر بود .

از مسیر پشت مسجد جامع تا آرامگاه بوذرجمهر را پیاده روی کردیم .

و بسیار لذت بردیم از هوای ابری و بوی بارانی که به مشام می رسید .

این عکس را هم در مسیر گرفتم .

 فصل زعفران است و مردم خورشید طلوع نکرده برای برداشت این گل زیبا به مزارع خود می روند .(البته این زمین پر از گل بود و صبح زود برداشت نشده بود.) سپس دور هم جمع شده و شروع به باز کردن گلها می کنند. آنچه ارزشمند است همان سه رشته قرمز رنگ درون گل است.

 

نوشته شده در شنبه 1389/08/08ساعت 12:25 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
جمعه ۷آبان با دوچرخه به سمت غار جوجه رکاب خواهیم زد . با گروه کوهنوردی هم هماهنگ کرده ایم که پای کوه به هم برسیم و با هم به سمت غار برویم .

علاقه مندان به شرکت در هر گروه می توانند در قسمت نظرات پیام بگذارند تا با ایشان هماهنگ شود.

 

نوشته شده در یکشنبه 1389/08/02ساعت 12:37 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
ماه رمضان بعضی شبها حدود ساعت ۱۰ با گروه کوهنوردی می رفتیم کوههای اطراف . هنوز هم که هوا سرد نشده بعضی شبها می رویم . فرداشب هم برنامه ریزی کردیم واسه کوه  و دور هم جمع شدن .

پیشنهاد جالبی داده بود فاطمه در برنامه قبل که یک نفر  جمله ای  مثبت و زیبا آماده کنه و در پایان برنامه بگه . من هم تصمیم گرفتم اون جمله را اینجا بیارم تا بعد از مدتی گنجینه ای از حرفهای قشنگ داشته باشیم.

"بدون اراده متولد می شویم با حیرت زندگی می کنیم و با حسرت می میریم اما آنچه که هرگز فروغش رنگ فنا نمی پذیرد دوستی های پاک و بی آلایش است."

جمله ای بود که من برای دوستهای همنوردم فرستادم و جمله های خیلی قشنگی در پاسخ دریافت کردم :

"زندگی یعنی بخند هر چند که غمگینی . ببخش هر چند که مسکینی . فراموش کن هر چند که دلگیری .

این گونه باید زیست هر چند که آسان نیست."

 

نوشته شده در شنبه 1389/07/24ساعت 8:2 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
برگرفته از سایت کویرنوردی بشرویه

ثبت  نام  همایش ملی کویر نوردی از روز شنبه 10 مهر 89 آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است ثبت نام فقط اینترنتی بوده وتوسط مسوولین باشگاه یا سرپرست هر تیم یا گروه.صورت می پذیرد. لذا متقاضیان محترم باید جهت ثبت نام به باشگاه یا گروهها یا هیات های ورزشی مراجعه کنند .

نکته مهم اینکه ثبت نام  به صورت انفرادی وخارج از گروه ها انجام نخواهد شد

اعضای هیات دوچرخه سواری شهرستان در این همایش شرکت می کنند.

دوستان علاقمند می توانند با هیات دوچرخه سواری یا تربیت بدنی شهرستان تماس گرفته یا در قسمت نظرات آمادگی خود را اعلام فرمایند.

نوشته شده در سه شنبه 1389/07/13ساعت 9:29 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |

روز دوشنبه 5 مهرماه در یک مسابقه طناب کشی که از طرف تربیت بدنی قاین برگزار می شد شرکت کردیم . تیم 7 نفره ما متشکل از بچه های دوچرخه سوار بود . 8 تیم شرکت کرده بودند . پس از قرعه کشی تیم ما در اولین بازی باتیم  ایروبیک مسابقه می داد . و  بچه های ایروبیک برنده شدند . دور بعدی به تیم فوتسال باختیم و با دو باخت از گردونه مسابقه حذف شدیم. نکته مثبت مسابقه هم این بود که علاقمندان به دوچرخه سواری بعد از مسابقه به من مراجعه و از روز و ساعت برنامه های دوچرخه سواری سوال کردند و 4 عضو جدید به گروه اضافه شد.

به دلیل کمبود وقت ادامه مسابقه روز چهارشنبه ساعت 4 عصر  برگزار می شود .

نوشته شده در چهارشنبه 1389/07/07ساعت 10:27 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |

پنج شنبه شب هماهنگی های لازم برای برنامه دوچرخه سواری انجام شد .

شرکت کنندگان در برنامه 11 نفر بودیم . چون اولین برنامه دوچرخه سواری خانوادگی بود که مسیر نسبتا طولانی را باید طی می کردیم لذا 2 ماشین هم همراه می آمد که هرکس خسته میشد جایش را با راننده عوض می کرد.

شرکت کنندگان عبارت بودند از

منیر ، کوروش و پیمان پاک (پیمان 7 ساله که مسیر کمی را با دوچرخه باباش آمد و بقیه را داخل ماشین بود.)

سمیه و علی عسکری

حمید علوی و راضیه سجادی ( راضیه کل مسیر با ماشین گروه را حمایت می کرد بایستی از صبوری اش تشکر کرد.)

محمد و پوریا تقی زاده و من


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 1389/07/04ساعت 7:52 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |

پنج شنبه ساعت 3:45 از میدان مشاهیر پیاده روی را شروع کردیم . قرار بود از سمت قلعه کوه به پارک جنگلی رفته و از مسیر کنار مزارشهدای گمنام به میدان مشاهیر برگردیم .ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 1389/07/03ساعت 9:29 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |

دیروز در پایان دوره تابستانه کلاسهای دوچرخه سواری مسابقه ای در سه رده سنی زیر 12 سال 15تا 18 سال و بالای 18 سال برگزار شد .

(((عکس از آرشیو)))

.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 1389/07/01ساعت 10:38 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
اول مهر که میشه بازم دلم برای مدرسه و زنگ مدرسه تنگ میشه با اینکه 19 سال از آخرین سالی که رفتم مدرسه میگذره هنوزم روز اول مهر بدجوری دلم هوایی میشه .

روز اول مهر  خودم پوریا رو می رسونم مدرسه و جلوی مدرسه به چهره بچه های مدرسه و شیطنت هاشون نگاه می کنم .

__________

امروز یک مسابقه دوچرخه سواری برای بانوان برگزار می کنیم .

ببینم چند نفر شرکت می کنند .

مسابقه به صورت انفرادی برگزار می شود و چند تا دوچرخه را دیروز سرویس کردند برای مسابقه .

نیازی به آوردن دوچرخه نیست تا نبود امکانات بهانه ای نباشه واسه شرکت نکردن .

برای نفرات برتر جایزه گذاشتیم هر چند خیلی نفیس نیست ولی انگیزه ای باشه برای حضور بیشتر دوستان . 

گزارش کاملتری را بعد از مسابقه خواهم گذاشت .

نوشته شده در چهارشنبه 1389/06/31ساعت 14:46 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |

برای روز چهارشنبه ۳۱ شهریور یک دوره مسابقه دوچرخه سواری بانوان در رده سنی ۱۷و۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار خواهیم کرد.

کلاس های دوچرخه سواری در فصل پاییز در همان محل پارک شادی ادامه خواهد داشت و احتمالا ساعت آن به ۴ تا ۵:۳۰ تغییر کند .

پنج شنبه این هفته ۲۵ شهریور برنامه کوهپیمایی خواهیم داشت .

 

نوشته شده در دوشنبه 1389/06/22ساعت 12:56 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
جمعه دوم مهر به  سمت روستای خشک رکاب می زنیم .

فاصله از قاین 40 کیلومتر است و در حال حاضر 6 نفر هستیم .

تا به حال آنجا نرفتم و  چون یکی از خانم های گروه در آنجا گلخانه دارند و آشنا به مسیر هستند این منطقه را انتخاب کردیم.

پس از اجرای برنامه گزارش و عکس خواهم گذاشت.


نوشته شده در سه شنبه 1389/06/16ساعت 12:55 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
ماه رمضان برنامه پارک شادي تعطيله و شبها ساعت 10 دوچرخه سواري در شهرک سيمان برقرار است .

در ضمن با آقاي عبدالهي رئيس هيات کوهنوردي هم صحبت کردم قرار شد هفته اي دو شب برنامه کوهنوردي بگذارند. و برنامه دقيق را اطلاع دهند

دوستان علاقمند در قاين  مي توانند شرکت کنند .

نوشته شده در چهارشنبه 1389/06/03ساعت 11:32 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |
جمعه ۱۵/۵/۸۹ نیز بار دیگر با گروه مهر قدم در کوه نهادیم .

محل قرار این گروه همیشه بیرجند چهارراه سیلو به سمت چهارراه توحید جلوی درب فرعی اداره راه و ترابری ساعت ۵ صبح می باشد. این بار مسیر حرکت از بند دره به سمت بند عمرشاه بود. این مسیر از میان کوهها رد می شد . مسیر خوب و کمی طولانی بود . در کال غنجاه برای استراحت و صبحانه ایستادیم و بعد از صبحانه ۲ نفر از بچه های گروه آواز خواندند که واقعا صدای قشنگی داشتند .

دوربینم را جا گذاشته بودم برای همین فقط زیبایی محل را در خاطره ام ثبت نمودم .

 

نوشته شده در شنبه 1389/05/16ساعت 9:15 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |

روز پنجشنبه 7مرداد خواهرم سمانه  با اعضای گروه موسیقی اش می خواست به کوه بره که با یک تعارف من و همسرم هم مهمانشان شدیم .

گروه کوهنوردی مهر آخر هر هفته در طبیعت به سر می برد با برنامه های کوه پیمایی یا پیاده روی و این بار ما هم مهمان ایشان بودیم گروهی صمیمی که خیلی سریع با ایشان جوش خوردیم.

قرار ساعت 4:55 صبح بود . سمانه گفته بود  که دوستانش بسیار وقت شناس هستند بطوریکه میشه ساعت را با آنها تنظیم کرد و حقیقتا اینطور بود . با آنها به سر قرار اصلی رفتیم و مدتی منتظر بقیه ماندیم .

مسیر حرکت :

بیرجند خیابان شهید آوینی – روستای اسفهرود – روستای سهل آباد – شیخک

اعضای گروه :

آقایان : مجید فال سلیمان ، محمود عرفی ، سالاری ،مصطفی  سروریان ،مجید  خزائلی و محمد تقی زاده و آقا مجتبی که فامیلشون رو نمی دونم و عکاس بودند.

خانم ها : فرشته نظری ،نرگس چهکندی و خواهرزاده شون ، مرجان سروریان ، سمانه و نرگس شکوفه فر


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 1389/05/09ساعت 9:19 توسط نرگس شکوفه فر| آرشيو نظرات |

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 2:21 AM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

بانک اطلاعات و مقالات ورزشي و علمي
 فواید انجام حرکات پیلاتس
۱- به انعطاف پذیری ستون فقرات کمک می کند.

2- آگاهی بیشتری راجع به بدن مان، به ما می دهد.

3- عضلات را قوی و طول عضلات را زیاد می کند.

4- عضلات شکم را تقویت می کند.

5- فکر و جسم هر دو با هم کار می کنند.

6- استرس را کم می کند و انرژی را افزایش می دهد.

7- شکم را صاف و کمر را باریک می کند.

8- پس از جراحی و یا صدمه دیدن، بهبودی را سرعت می بخشد.

9- حرکات مفاصل را افزایش می دهد.

10- گردش خون را تسهیل می کند.

11- درد مفاصل و درد پشت را آرام می کند.

12- یک ورزش بسیار خوب برای داشتن اندامی مناسب می باشد.

13- با این ورزش، احساس بهتری می کنید.

14- به زنان شیرده کمک می کند تا زودتر به وزن قبل از بارداری شان برسند.

15- یک ورزش ملایم می باشد و به شما روحیه می دهد.

16- با انجام صحیح تنفس ، اکسیژن به بدن می رساند و عضلات شکم را سفت می کند.

پیلاتس به افراد کمک می کند تا بتوانند وضعیت ایستادن و نشستن خود را بهتر کنند.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط صادق رحیم در شنبه 27 فروردین1390  | 2 نظر
  ورزش پيلاتس

 


ورزش پيلاتس چيست :
ورزش پيلاتس از مجموعه تمرينات ورزشي تخصصي تشکيل يافته است .اين تمرينات بدن و مغز را به گونه اي درگير مي کند که قدرت و استقامت تمام اعضاي بدن بالارفته و عميق ترين بخش عضلات بدن را مورد هدف قرار مي دهد . تمرينات پيلاتس با فکر و درايت فرد به آن حرکت خاص برروي عضله مربوطه و چگونگي اجراي آن است . به مرور زمان با اجراي مکرر حرکات ، مغز انسان بدن را بهتر درک مي کند و آنرا توانمندتر و متعادل تر مي سازد .همچنين حرکات پيلاتس عضلات و مفاصلي را مورد هدف قرار مي دهد که در فعاليت هاي روزانه درگير هستند مانند : راه رفتن ،حمل کردن بار ،خم و راست شدن ، با اجراي مکرر تمرينات پيلاتس طرز صحيح انجام حرکات روزانه در بدن ثبت مي شود . پيلاتس حرکات ورزشي را به شکلي آموزش مي دهد که مانع ايجاد صدمات ورزشي گردد .
اهداف ورزش پيلاتس:
پرورش ذهن سالم و هشيار . ساختن جسمي سالم و نيرومند . تحول در زندگي روزمره با هزينه اي ناچيز از طريق کنترولوژي( هماهنگي کامل جسم ، ذهن ، روح ) . دست يابي به اندامي با رشد يک دست و هماهنگ . افزايش قدرت و استقامت عضلاني بطور همزمان . بالابردن توانايي هاي بدن در انجام کارهاي روزمره زندگي در افراد عادي و ورزشکاران حرفه اي . تحريک جريانهاي کند و تنبل خون در بدن و ايجاد ضربان قلب يکنواخت با اجراي منظم  و کامل دم و بازدم و رساندن اکسيژن به تمام بافتهاي عضلاني .
فضاي پيلاتس :
کلاس هاي پيلاتس محدوديت اجرايي ندارند و مي شود در فضاي باز و آزاد نيز برگزار گردد .تمرينات پيلاتس نيز در فضاي معمولي اتاق قابل اجرا مي باشد . هر فرد به مساحتي به طول 20/2 سانتيمتر و عرض 50/1 سانتيمتر براي اجراي حرکات نيازمند است .
لباس پيلاتس :
بهتر است در زمان انجام تمرينات پيلاتس از لباسهاي آزاد و نخي و به شکل بلوز و شلوار استفاده کرد . چون تمرينات پيلاتس بايد روان و راحت انجام گيرد مقتضي است لباسي که در نظر گرفته مي شود چسبان نبوده از الياف نخي باشد . به دليل انقباضات شديد عضلاني در حين حرکات پيلاتس لباس آزاد تضادي با اين انقباضات ايجاد نکرده و به عضلات اين امکان را مي دهد که در گيري خارجي نداشته باشد . تمرين کنندگان نيازي به پوشيدن کفش و جوراب نيز ندارند . زيرا بايد انگشتان پا و بخش تحتاني ( کف پا ) نيز آزادانه حرکت کنند . 

نام اين ورزش در ابتدا توسط ژوزف پيلاتس علم كنترل بدن نام گذاري شده بود كه پس از مرگ وي بدليل احترام و حفظ ياد و خاطره او توسط بازماندگانش به نام پيلاتس متداول شد. انسانها تقريبا در دوران كودكي از نعمت رشد طبيعي و متعارف جسماني برخوردارند اما با شروع دوران بلوغ ، جسم افت كرده و شانه ها خميده مي شوند، عضلات شل و آويزان شده و نيروي حياتي بشدت رو به تحليل مي رود .
روش تمريني پيلاتس متشكل از ورزشهايي است كه تمركز روي پيشرفت انعطاف و قدرت در تمام اندامهاي بدن دارد بدون اينكه عضلات را حجيم كند يا آنها را از بين ببرد.اين روش تمريني از حركات كنترل شده اي تشكيل شده كه  بين بدن و مغز هارموني فيزيكي ايجاد كرده و توانايي بدن افراد را در هر سن بالا مي برد
 از فوايد اين ورزش:
- بالا بردن و تقويت سيستم ايمني بدن
- بالا بردن تمامي قواي بدن در جهت اينكه فكر و ذهن را از افكار منفي آزاد سازد بر خلاف يوگا بدن در حال حركت مي باشد.
- كاهش دهنده دردهاي مهره اي و كمر
- ايجاد كشيدگي در ظاهر اندام
- بوجود آوردنده شكل ظاهري بهتر اندام
- شكم صاف و كمر باريك
- پيشرفت انعطاف و تعادل
- افزايش قابليت تحرك مفاصل
- حجيم كردن فضاي ريه و بالا بردن قابليت تنفس
- تقويت سيستم قلبي عروقي
- بالا بردن دامنه حركتي مفاصل و عضلات
- از بين بردن درصد احتمالي جراحات و آسيب پذيري
علاوه بر اين كساني كه ورزش پيلاتس را انجام مي دهند خواب بهتر عصبانيت كمتر استرس و خستگي كمتر خواهند داشت.از آنجا كه اين روش تمريني در وضعيتهاي ايستاده نشسته و خوابيده بدون طي مسافت و پرش و جهش  انجام مي گيرد آسيبهاي ناشي از صدمات مفصلي را كاهش مي دهد زيرا حركات ورزشي در دامنه هاي حركتي در سه وضعيت فوق با اجراي تنفس هاي عميق و انقباظهاي عضلاني انجام مي گيرد.


نحوه برگزاري مسابقات
برگزاري مسابقات پيلاتس:
گروه بندي شركت كنندگان به دو صورت است:
1- انفرادي       2- تيمي
بصورت گروه هاي سه نفره و پنج نفره مطابق بخشنامه ارسالي از طرف انجمن قابل اجراست.
اجراي مسابقات :
طي چند مرحله بنا به نوع مسابقه در روز مسابقه اجرا مي شود.
در مرحله اول تمامي شركت كنندگان حركات خود را  اجرا مي كنند و در صورت دريافت حد نصاب امتياز مناسب به مرحله بعدي راه پيدا مي كنند .
در مرحله بعدي شركت كنندگاني كه بالاترين نمره را كسب نموده اند حركات خود را مجددا انجام مي دهند (شركت كنندگان مي توانند حركات اختياري در هر مرحله خود را تغيير دهند) و اين روال تا مشخص شدن مرحله نهايي ادامه پيدا مي كند.
ضوابط لباس مسابقه دهنده:
1- نخي و آزاد باشد.
2- بلوز: آستين بلند باشد
زماني كه دستها از طرفين باز شود انتهاي آستين لباس تا مچ و زماني كه دستها در مقابل از آرنج خم شود آستين به اندازه 3 سانتي متربيشتر بالاتر نرود.
بلندي بلوز :به اندازه اي باشد كه كاملا داخل شلوار برود تا در حين اجراي حركات بلوز از داخل شلوار خارج نگردد ضمنا هيچگونه دكمه ، زيپ و يا هرگونه وسايل فلزي در لباس استفاده نشود.
3- شلوار: بلندي شلوار تا مچ پا باشد.
شركت كننده مي بايست لبه شلوار را گتر ( كشي كه به لبه شلوار وصل شود) زده  تا در حين اجراي حركات پاچه شلوار بالا نرود.
4- گشادي لباس:
لباس بايد بصورتي باشد كه اجراي حركات در اندام شخص به شكل مشخصي ديده شود(استفاده از لباسهاي چسبان ممنوع مي باشد).
5- وضعيت موها:
موها افشان نباشد و استفاده از وسايل زينتي روي موي سر ممنوع مي باشد.
6- پوشش پا:
استفاده از هرگونه پوشش پا اعم از جوراب ، كفش و ... ممنوع مي باشد


تبصره:
استفاده از جوراب براي افرادي كه داراي حساسيت مي باشند با ارائه گواهي از پزشك بلامانع است.
تذكرات:
استفاده از انواع زينت آلات اعم از ساعت، انگشتر، دستبند، گردن بند، گوشواره و ... بطور كلي ممنوع مي باشد.
زمان مسابقه:
زمان مسابقه بستگي به نوع مسابقه اعم ازباشگاهي ، استاني، كشوري تعيين مي شود كه با صوت داور زمان و جدول آغاز و پايان مسابقه مشخص مي شود.
مدت زمان مسابقات باشگاهي: 120 ثانيه
مدت زمان مسابقات استاني: 150 ثانيه
مدت زمان مسابقات كشوري: 180 ثانيه
كه بنا به رده سني تغيير پذير است.
شركت كنندگان موظفند در مدت زمان تعيين شده حركات اجباري و اختياري پيلاتس را مطابق با سطوح انجمن پيلاتس انجام دهند.
نوع حركات اجباري با توجه به گروه سني تعيين شده است كه بصورت بخشنامه قبل از هر مسابقه به اطلاع مربيان رسانده مي شود.
گروه سني:
شركت كنندگان مي توانند در 4 گروه سني در مسابقه شركت نمايند:
رده بندي سني براي مسابقات:
1- نوجوانان 14 تا 18 سال                      2- جوانان 19 تا 25 سال
3- ميان سالان 26 تا 40 سال                       4- بزرگسالان 41 سال به بالا
زمين مسابقه:
پوشش زمين مسابقه از تاتامي هاي به ضخامت 5 تا 7 سانتي متر در ابعاد 6*6 مترمربع مي باشد .
محدوده زمين مسابقه با نوار مشخص.


تذكر:
در زمان برگزاري مسابقه ورود افراد متفرقه به اين محدوده ممنوع مي باشد.
وضعيت قرار گيري شركت كنندگان:
شركت كنندگان مي بايست پس از اعلام نام تيم مربوطه ،با نظم به زمين  مسابقه وارد شده و پس از احترام در زاويه 45 درجه نسبت به ميز داور قرار گيرند (كه با نواري مشخص مي شود ) و پس از اسقرار در پوزيشن  آغاز حركت خود منتظر صوت آغاز مسابقه باشند و هنگام پايان مسابقه در حالت احترام قرار گرفته تا داور پس از اعلام نتيجه اجازه خروج را صادر نمايد.
فضاي بين هر شركت كننده بايد مساحتي به طول 220 و عرض 150 سانتي متر باشد .
نحوه اجراي حركات:
حركات شامل دو بخش حركات اجباري و اختياري مي باشد.
حركات اجباري:
شامل سه حركت مطابق با سطوح پيلاتس است كه از طرف كميته داوران و ابلاغ مي شود.
1- حركات قدرتي
2- حركات انعطافي
3- حركات تعادلي
حركات اختياري:
حركات اختياري مي بايستي از  حركات و زير شاخه هاي حركات 4سطح پيلاتس انتخاب شوند .

 

نحوه امتياز دهي:
كل امتيازات مربوط به مسابقات 10نمره مي باشد كه بازاي هر فاكتور (انعطاف، تعادل) 3 نمره تعيين شده است و فاكتور قدرت 4 نمره كه مطابق با دستور العمل اجراي و آئين نامه داوري و مسابقات مي باشد .
مسابقه انفرادي:
امتياز اين نوع مسابقه مطابق با قوانين و مقررات مندرج در آئين نامه  مي باشد.
مسابقه تيمي:
نحوه امتياز دهي به اين نوع مسابقه به اين ترتيب است كه امتياز كار به اجراي ضعيف ترين فرد گروه تعلق مي گيرد.
داوران امتيازات مربوطه را در فرم مربوط به قدرت ، تعادل ، انعطاف مطابق با آئين نامه تعيين شده وارد مي كنند.
ملاكهاي امتياز دهي براي سه فاكتور به صورت زير مي باشد.
1-     اجراي صحيح حركات.
2-     زيبايي حركات
3-     سختي حركات
4-     اجراي حركات اجباري
5-     اجراي منظم و هماهنگ تيميانجمن ورزشي پيلاتس

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 2:19 AM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

تیپینگ

تیپینگ روشی جدیدی از نواربندی در آسیب دیدگی های ورزشی می باشد.

Tape هایی که در تیپینگ استفاده می شوند با روشی خاص و علمی توسط دکتر کنزو (ژاپنی) اختراع شده است.

 مواردی که Kinesiology Tap  استفاده می شود:

1)پیشگیری از اسیب دیدگی

2) نواربندی عضو آسیب دیده برای کمک به بهبود

3) افزایش کارآیی ورزشی( یعنی عضلاتی را که در یک مهارت ورزشی بیشترین کارآیی را دارند را در جهت افزایش کارآیی تیپ می کنند.)

4) کاربرد اساسی آن در حرکات اصلاحی و حرکت درمانی

Tape خواصیت کشسانی دارد و مانند تارهای عضلانی عمل میکند

 

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 2:19 AM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۸۴
درامدی بر جامعه شناسی ورزش
[ عباس تيموري آسفيچي ]
به هنگام مرور متن هاي ورزشي اطلاعات متنوعي مي توان به دست آورد. بخش عمده آن مربوط به اخبار ورزشي است و
 معمولاً در حاشيه اين خبرها و در لابه لاي بحث ها و اظهار نظرها گاه تحليل هاي اندكي پيرامون مسائل رواني مطرح مي شود و در سطح بسيار نازل تر مسائل اجتماعي ورزشكاران و يا مسائل رواني و اجتماعي با تأكيد بر مسائل رواني حاكم بر فضاي ورزشي نيز مشاهده مي شود.
هنگامي كه براي مطالعه مسائل عميق تر قلمرو ورزش به كتابخانه هاي تخصصي دانشكده هاي تربيت بدني و برخي از سازمانهاي مربوط به ورزش مراجعه مي كنيم تقريباً همين نسبت تكرار مي شود. يعني حجم اندكي به مسائل رواني و اجتماعي مي پردازند و البته وزنه منابع روانشناختي همچنان مطلوب تر است. اما در حوزه جامعه شناسي ورزش هيچ گونه تأليفي مشاهده نمي شود. حتي يك عنوان كتاب ترجمه شده نيز در اين زمينه وجود ندارد. از طرف ديگر منابع لاتين با عنوان جامعه شناسي ورزش نيز بسيار معدود است.
اين در حالي است كه فضاي پرتب و تاب و پوياي ورزش در اكثر جوامع در سه دهه اخير انديشمندان را متوجه جامعه شناسي ورزش نموده است.در طي اين دوران شاهد تشكيل انجمن جامعه شناسي ورزش، برگزاري همايش هاي تخصصي و توليدات علمي فراوان در قالب كتاب و مقاله و حتي فصلنامه هاي تخصصي در اين زمينه هستيم. اما در فضاي علمي ايران هنوز ندايي از اين علم به گوش نمي رسد. ورزش و تربيت بدني پديده اي بين رشته اي شامل مديريت، جامعه شناسي، روانشناسي، اقتصاد، سياست، بهداشت و پزشكي است. به سبب فقدان جامع نگري معمولاً تحليل هاي ورزشي يك سويه، تك سبب بين و فاقد ژرف نگري است و يا برنامه ريزي ورزشي ما هنوز به مباني نظري و يا راهبرد مشخصي در امر برنامه ريزي ورزش دست نيافته است.
اما در اين بين ضرورت توجه به جامعه شناسي ورزش چيست؟ ژرژ گورويچ و مارسل موس شاگردان دوركيم جامعه شناسي را بينش كلي درباره پديده هاي اجتماعي مي دانند كه موضوع آن سطوح مختلف ساختها، سازمانها، تحركات و تغييرات آن در ابعاد گوناگون است (وثوقي، ۱۳۷۰). ضرورت توجه به جامعه شناسي ورزش هنگامي حس مي شود كه معمولاً در تحليل مسائل ورزشي تبيين ها اكثراً تك علتي و ساده هستند. البته گاه همين علت ساده نيز خود معلول است كه به جاي علت نشانده شده است. زيرا تبيين ساده معمولاً با مصالحي كه به راحتي دم دست است ساخته مي شود. چون ساده به دست آمده است بهره اي از شناختي علمي جامعه و فرهنگ و رابطه متقابل آنها با ورزش ندارد.
جامعه شناسي ورزش را مي توان مطالعه كنش متقابل مشاركت كنندگان ورزش اعم از ورزشكاران، مربيان و هواداران و سازمان اجتماعي دانست. هدف از اين علم توليد دانشي است كه براي تفسير، فهم و تبيين الگوهاي رفتار انساني و حل مسائل اجتماعي انسان در فعاليت هاي ورزشي مفيد باشد. تبيين جامعه شناختي ورزش نوعي آگاهي است كه به كنش ورزشي با توجه به مسائل عمومي مي نگرد. رفتارهاي پرخاشگرانه و يا انحراف آميز استفاده از داروهاي غيرمجاز و يا ضعف انگيزه و اساساً ناكامي در ميدان هاي ورزشي بخشي مي تواند حاصل عوامل رواني باشد و بخشي پيامد ساختار تيم يا سازمان ورزش باشد. به عبارتي ناشي از تنظيماتي باشد كه سازمان ورزش در جامعه تدارك ديده است. جامعه شناسي ورزش علت هايي را جستجو مي كند كه وراي آگاهي و تجربيات بازيكنان، مربيان و حتي گاه نگرش تك سبب بين كارشناسان ورزشي است.
تحليل جامعه شناختي در منابع و مطبوعات به دليل سختي آن اندك است. زيرا حتي ابتدايي ترين صورت هاي رفتارهاي گروهي بسيار پيچيده است. عناصر وضعيت اجتماعي مانند روندهاي اقتصادي، اجتماعي سياسي و حتي مذهبي و فرهنگي همين طور شناخت اعضاي يك گروه ورزشي نسبت به يكديگر، حقوق و تكاليف و انتظارات نسبت به يكديگر، هماهنگي بين نقش ها، سازگاري، همنوايي، رقابت، تعارض، همكاري و غيره در تحليل جامعه شناختي بايد همزمان شناخته شود.
در جامعه شناسي ورزشي ادبيات غني در مورد گروه ها، انواع آنها و فرايند هاي درون گروهي وجود دارد كه در برخي از حوزه هايي كه از رفتارهاي گروهي گريزي نيست همچون اقتصاد، سياست، از اين ادبيات غني بهره هاي فراوان گرفته شده است. توفيق بسياري از اين فعاليت ها مرهون بينش جامعه شناختي مديران آنان است.
اساساً جامعه شناسي مي تواند براي هر نوع مسئوليت شغلي كمك ارزنده اي عرضه كند. دستيابي به دانش شناخت جامعه و فرايندهاي اجتماعي ورزش مقدمه ايفاي نقش سازندگي در قلمرو ورزش است. جامعه شناسي ورزش با طرح «بينش جامعه  شناختي» در چارچوب ورزش نشان مي دهد توفيقات ورزشي وابسته به خواست مربي و ورزشكار نيست. نيروهاي اجتماعي و فرهنگي و عملكرد تيم ها و گروه هاي ورزشي مؤثرند.
با وجود اين كه جامعه شناسي ورزش يكي از گرايشهاي تربيت بدني است اما در اين زمينه تلاش كافي در دانشكده هاي تربيت بدني و حتي علوم اجتماعي مشاهده نمي شود. در صورتي كه دستاوردهاي آن مي تواند بازدارنده و يا به حركت درآورنده فعاليت هاي ورزشي براساس واقعيات و دانش علمي در قالب نظريات جامعه شناسي ورزش باشد.
مطالعه جامعه شناسي ورزش قادر است خواننده را به وراي شناخت عمومي و عادي از ورزش سوق دهد. نگراني در مورد جنبه انتزاعي و نظري جامعه شناسي ورزش به ويژه براي برنامه ريزان و سياستگذاران طبيعي است. نگراني مذكور آن گاه از بين مي رود كه گرايش هاي متنوع جامعه شناسي ورزش در ابعاد نظريه پردازي و روش هاي تحقيق شناسايي گردد. جامعه شناسي عمومي در جامعه شناسي ورزش به دو شاخه تقسيم مي شود:
 رويكرد فارغ از ارزش
 رويكرد هنجاري
رويكرد اول تنها در جستجوي ارضاي علايق و شناخت نظري است و ورزش را همچون ديگر پديده هاي اجتماعي ميداني براي اصلاح، تأييد يا عدم تأييد قضاياي جامعه شناسي تلقي مي كند اما در مقابل رويكرد هنجاري قرار دارد كه دغدغه اش همچون يك مسئول ارزيابي عملكردهاي سازمان ورزش براي بهبود عملكرد آن است. بنابراين جامعه شناسي ورزش مي تواند در بعد كاركردي، شناختي كاملتر از فرايندهاي ورزشي براي مربيان و مديران سازمانهاي ورزشي در سطح خرد و برنامه ريزان و سياستگذاران ورزش در سطح كلان فراهم سازد.

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 2:18 AM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

بانک اطلاعات و مقالات ورزشي و علمي
 تمرینات مناسب آب درمانی (هيدروتراپي) در استخر
  
 تعريف آب درماني يا هيدروتراپي
 
 __هر گونه معالجه و مداوا به كمك آب را مي توان هيدروتراپي دانست. امروزه هيدروتراپي اغلب به شيوه اي از معالجه گفته مي شود كه در آن اجراي حركات و نرمشهاي خاص در آب مدنظر باشد.
 
 اساس اين نوع معالجه ، سبك شدن بدن هنگام غوطه وري در آب است و به همين دليل بيمار قادر مي گردد مفاصل و اندامهاي خود را با صرف نيروي كمتري به حركت درآورد و در اين حال چون فشار بدن روي مفاصل  كاهش مي يابد در اجراي حركات درد كمتري نيز احساس مي شود. علاوه بر اين آب از چنان خاصيت نشاط انگيز و فرح بخشي برخوردار است كه شوق لازم براي تمرين ، تكرار و اجراي حركات را به بيمار مي بخشد.
 
 هيدروتراپي عمومي :
 
 در اين روش به طور معمول تمام بدن بيمار ( به جز سر و گردن ) در آب قرار مي گيرد.
 
 هيدروتراپي عضوي :
 
 در اين روش فقط عضوي كه دچار عارضه شده است در آب قرار مي گيرد.
 
 نكات مهم در هيدروتراپي :
 
 برای اینکه از هر برنامه ورزشی بیشترین استفاده را ببرید باید برنامه خود را با توجه به نكات زیر تنظیم کنید.
 
 1 - توجه افرادي كه داراي هرنوع مشکل عمده جسمی مانند: دردهای عضلانی يا مفصلي ، آرتروز هستند
 
 بايد با پزشك و مربي خود اين مساله را در ميان بگذارند .
 
 2 - در طول هفته مابين 2 تا 3 جلسه به تمرين بپردازيد .
 
 3 - هر جلسه مابين 50- 60 دقيقه حركات مناسب پيشنهادي را در داخل استخر آب گرم جرا نماييد . برای
 
 بهره مند شدن از مزایای قلبی- عروقی ورزش، در زمانی از ۲۰ تا ۴۵ دقیقه، به ورزشی با شدت متوسط
 
 بپردازید.
 
 4 - توجه داشته باشيد حركات در داخل استخر آب گرم در عمقي که ارتفاع آب تا وسط سينه
 
 شما قرار بگيرد اجرا شود و از رفتن در قسمت عميق استخر خوداري كنيد .
 
 5- حرکات بايد متنوع باشد چرا كه نوع حرکاتی که انجام آن می شود تعیین کننده تاثیر آنها بر بدن افراد
 
 مي باشد . باید به چند نوع حرکت مختلف پرداخت تا عضلات بیشتری را تقویت كرد .
 
 6- تعداد حرکت از ۵ تا ۸ مرتبه تکرار در نظر بگيريد .
 
 7 - در حركاتي كه بايد كشش اجرا شود پيشنهاد مي گردد ۲۰ تا ۳۰ ثانیه كشش را انجام دهيد .
 
 8- اجراي چند حرکت کششي نرم قبل از وارد شدن در داخل آب استخربراي گرم كردن انجام دهيد .
 
 9 - راه رفتن در استخر (اين حرکات در عرض استخر اجرا شود. )
 
 مدت زمان راه رفتن بستگي به توان و حوصله شما دارد، مي توانيد بصورت زمان هاي 10- 7 دقيقه راه برويد،
 
 مقداري استراحت( نصف زمان فعاليت ) نموده و سپس حركات پيشنهاد شده را براساس نياز بدنتان انجام
 
 دهيد .
 
 10 - سرعت حرکت خيلي آرام و کنترل شده باشد.
 
 11 - به یاد داشته باشید که در طی ورزش باید قادر به صحبت کردن باشید، ورزش نباید به حدی شدید باشد
 
 که موجب نفس نفس زدن یا عدم توانایی در صحبت کردن شود. فراموش نکنید که یکنواخت تنفس کنید و
 
 نفس عمیق بکشید.
 
 12- بعد از بيرون آمدن از آب استخر تا مدت زمان 45 دقيقه نبايد در معرض هواي آزاد قرار بگيريد.
 
 حركات پيشنهادي مناسب افراد مبتدي :
 
 1-موقیعت ایستادن پایه
 
 تمام فعالیت ها از موقعیت ایستادن پایه آغاز می گردد.
 
 سینه صاف،پاها موازی کمی جدا از هم، شکم داخل، چانه صاف وروبرو، پشت صاف (نه خیلی خم ونه
 
 خیلی گود) در اين حالت به روي پنجه رفته و سپس به حالت اول برگرديد . ( پنجه و پاشنه )
 
 همه ورزش ها
 
 حركات مناسب عضلات چهار سر ، خم کننده های ران ، همسترینگ و نزدیک کننده های ران ، سرینی
 
 بزرگ
 
 2 - راه رفتن درجا :
 
 با فاصله مناسب و رو به دیوار استخر بایستید و در صورت لزوم دست خود را حائل بدن نمایید. پاها را رو به
 
 جلو- مانند حرکت مارش- به نوبت بالا و پایین ببرید.
 
 
 همه ورزش ها
 3 – راه رفتن در عرض استخر
 
 به صورت عادی در عرض استخر راه بروید، هماهنگی اندام فوقانی وتحتانی درهنگام راه رفتن رعایت
 
 شود(حرکت مخالف دست وپا) انتقال وزن از پاشنه به پنجه انجام شود .
 
 4 - راه رفتن در عرض استخر با گام بلند
 
 حركت شماره 3 با اين تفاوت كه گام هاي خود را بلند برداريد
 
 
 5 - بالابردن پا از پهلو :
 
 در صورت لزوم برای حفظ تعادل دست خود را به لبه استخر بگیرید. پا را از مفصل لگن به سمت بیرون بالا و
 
 پایین ببرید.
 
 همه ورزش ها
 
 6 - کشش پا
 
 در صورت لزوم برای حفظ تعادل دست خود را به لبه استخر بگیرید
 
 پا را از مفصل لگن به سمت عقب بالا بكشيد مدت مورد نياز( 20 تا 30 ثانيه ) مكث كنيد و سپس پایین
 
 ببرید.مراقب باشید پشت خود را قوس ندهید. این حرکت را برای هر دوپا انجام دهيد .
 
 
 همه ورزش ها
 
 همه ورزش ها
 7- کشش ساق پا :
 
 رو به دیوار استخر بایستید و برای حفظ تعادل دست خود را به لبه استخر بگیرید.
 
 یک پا را به سمت عقب برده و کف هر دو پا را بر روی زمین قرار دهید. پاشنه پای عقب را روی زمین نگه دارید
 
 و زانوی پای جلویی را خم کنید و با حرکت مچ پا به سمت جلو متمایل شویدتا هنگامی که کشش را در
 
 ساق پا احساس کنيد مدت مورد نياز( 20 تا 30 ثانيه ) به كشش را ادامه دهيد ، سپس این حرکت را با یا
 
 ديگر انجام دهيد .
 
 همه ورزش ها
 
 8 –خم و راست كردن زانو :
 
 به ديواره استخر تكيه داده سپس پای راست را به آرامی از مفصل ران بالا آورده.در اين حالت زانو را خم
 
 وسپس باز کنید و به حالت اولیه برگردید، این حرکت را با پاي ديگر انجام دهيد .
 
 همه ورزش ها
 
 9 – حركت پاي دوچرخه :
 
 در صورت لزوم برای حفظ تعادل دست خود را به لبه استخربگيريد ،
 
 سپس با يك پا حركت ركاب زدن دوچرخه را انجام دهيد ، این حرکت را با پاي ديگر انجام دهيد .
 
 
 همه ورزش ها
 حركات مناسب دست
 
 براي انجام حركات براي كتفها و بازو بايد كمي زانو خود را خم كنيد كه سرشانه شما در آب قرار گيرد .
 
 توجه داشته باشيد :حتماً در نزديك ديواره استخر باشيد كه اگر تعادل خود را از دست داديد از ديواره كمك
 
 بگيريد .
 
 البته در هنگام حركات پا در حالت ايستاده مي توانيد حركات دست را براي دست آزاد خود استاده كنيد .
 
 1 - هر دود ست را به طرفین بدن کشیده و تا جائی که امکان دارد آنها را بالا ببرید،دست ها را طوری حرکت
 
 دهید که کف دست هابه سمت یکدیگرباشد،سپس دستها را پایین اورید.(دراین هنگام کف دستها به طرف
 
 پایین قرار دارد)
 
 2- حرکت چرخش داخلی و خارجی شانه ها،دور کردن و نزدیک کردن دست ها
 
 3 - حرکت خم کردن و باز کردن انگشت
|+| نوشته شده توسط صادق رحیم در یکشنبه 4 مهر1389  | آرشیو نظرات

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 2:17 AM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

شخصيت شناسي از روي ورزش مورد علاقه
مطالب مرتبط
 • آیا شما عصبی هستید؟
  آیا شما از آن آدم‌هایی هستید که زیر فشارهای زندگی، به هم می‌ریزند و تسلیم می‌شوند یا این‌که با صبر و اعتماد به نفس، در برابر مشکلات زندگی مقاومت می‌کنید و می‌ایستید. این تست را بزنید...
 • بازی شگفت انگیز مغز
  در صورتی که حرکت نقطه متحرک را تعقیب کنید تنهایک رنگ را می بینید، صورتی. حالا لحظاتی به علامت + که در وسط قراردارد خیره شوید. نقطه متحرک را پس از لحظاتی به رنگ سبز خواهید دید...
 • تست سنجش شجاعت
  این یک تست خودشناسی است که شما می توانید با پاسخ دادن به سوالات خود را محک زده وبدانید که چقدر جسارت دارید؟ جسارت به معنای پر رویی و گستاخی نیست وحتی به معنی اعتماد به نفس بالا هم نیست! بلکه جسارت به ...
 • تعداد بازديد :
 • 2117
 • چهارشنبه 29/10/1389
 • تاريخ :

شخصيت شناسي از روي ورزش مورد علاقه

آزموني براي سرگرمي

ورزش

برج فروردين (حمل)

نشان ويژه: بلند همتي و جاه طلبي

عضو تأثيرپذير: سر

حرکت ورزشي ايده آل: حرکات بدنسازي با دستگاه به صورت کاملاً فشرده و حرکات کششي.

فرورديني هاي پر انرژي و هدفمند مي‌توانند در رقابت ها پيروز شوند و نتيجه بگيرند. مثلاً کيک بوکسينگ ورزش محبوب برج حمل است چون از رقابت و به کارگيري استراتژي در آن لذت مي‌برند.

برج ارديبهشت (ثور)

نشان ويژه: استواري و استحکام.

عضو تأثيرپذير: گردن

حرکت ورزشي ايده آل: بدنسازي با دستگاه، حرکات قدرتي ساده و حرکات کششي.

متولدين برج حمل راحت طلب هستند و به همين دليل از روابط پيچيده يا وسايل خيلي مجلل پرهيز مي‌کنند و به جاي آن ترجيح مي‌دهند ساده رفتار کنند و سرشان در کار خودشان باشد.

دو سرعت، دراز- نشست و برخي حرکات ايستاده کششي اين افراد را سرحال مي‌آورد.

معمولاً نخستين جايي که با انجام اين حرکات منقبض مي‌شود و به آن فشار مي‌آيد گردن است پس مراقب باشيد منطقه حساس را فشار ندهيد.

برج خرداد (جوزا)

نشان ويژه: کنجکاوي

عضو تأثيرپذير: شش ها

حرکت ورزشي ايده آل: مديتيشن و حرکات ورزشي که بدن را با روح مرتبط کند.

با ذهني پراکنده و فعال، متولدين جوزا نياز بسيار زيادي به انگيزه و محرک دارند.

پياده روي و گپ زدن با دوستان، طبيعت اجتماعي اين افراد را ارضا مي‌کنند (و باعث عملکرد بهتر شش ها مي‌شود) يا راه رفن روي تريدميل در حال گوش کردن به موسيقي مورد علاقه، تا مغز شلوغ شما را کمي‌آرام کند. البته حواستان باشد حرکات آرام آخر ورزش را فراموش نکنيد، آرام شدن براي شما ضروري است.

برج تير (سرطان)

نشان ويژه: حساسيت

عضو تأثيرپذير: شکم

حرکت ورزشي ايده آل: حرکات سبک، بدنسازي با دستگاه به طور منظم.

سرطان نشاني حساس و سخت گير است که حرکات ورزشي نرم و سبک را ترجيح مي‌دهد. مي‌توانيد بين شنا و دوچرخه ثابت در محيطي آرام يکي را انتخاب کنيد.

سرطان به شکم حکمراني مي‌کند، پس حرکات کششي و قدرتي مربوط به آن را زياد انجام دهيد تا احساس خوبي داشته باشيد.

برج مرداد (اسد)

نشان ويژه: شکوه و جلال

عضو تأثيرپذير: قلب

حرکت ورزشي ايده آل: يوگا قدرتي و هماهنگ کردن آن با هدف کوچک کردن شکم، ران و باسن.

افراد متولد برج اسد ژيمناستيک و بدنسازي دوست دارند، هر چه تعداد آينه ها بيشتر باشد، بهتر است.

اما آنها محيط تميز و سالم را مي‌پسندند پس آنها را در سالن ورزشي يا اتاق بدنسازي را بدبو نمي‌توانيد پيدا کنيد.

يوگاي قدرتي دقيقاً با علاقه وافر اين برج به حرارت، جور در مي‌آيد و اين هماهنگي بدن شما را در بهترين حالت ممکن قرار مي‌دهد.

برج شهريور (سنبله)

نشان ويژه: هوش و فراست

عضو تأثيرپذير: دستگاه گوارش

حرکت ورزشي ايده آل: پياده روي قدرتي و حرکات ناحيه شکم

سنبله سخت گير بسيار وسواسي و مشکل پسند است. متولدين سنبله از سالن هاي ورزشي کثيف متنفرند و بيشتر، ورزش هايي را ترجيح مي‌دهند که در هواي آزاد باشد.

پياده روي هاي سريع و طولاني مدت، سوخت و ساز بدنتان را بالا مي‌برد و قدرت تفکرتان را تقويت مي‌کند.

حرکات ورزشي ناحيه شکم و برخي حرکات يوگا باع مي‌شود سم ها از بدن خارج شوند و دستگاه گوارش تقويت شود.

برج مهر (ميزان)

نشان ويژه: سازگار

عضو تأثيرپذير: کمر

حرکت ورزشي ايده آل: طناب زدن

معمولاً متولدين مهرماه نيازي به کاهش وزن ندارند و بيشتر، وزن شان را متعادل نگاه مي‌دارند.

انجام حرکات ورزشي ناموزون آرامش تان را تهديد مي‌کند. مثل کلاس هاي بدنسازي که هميشه شما موقع اجراي حرکات، قدم هايتان را گم مي‌کنيد و گيج مي‌شويد. این حرکت ها براي کمرتان مفيد است و مناسب حالتان مي‌باشد.

حرکات موزون هم با طبيعت و ذات شما سازگار است.

برج آبان (عقرب)

نشان ويژه: قوي و مشتاق

عضو تأثيرپذير: اندام هاي توليدمثل

حرکت ورزشي ايده آل: مجموعه اي از حرکات ورزشي قدرتي

عقرب ها طالب شور و اشتياق بسيار زيادي هستند يعني هيچ ورزشي را تا عرق شان درنيايد، کامل نمي‌دانند.

تمرينات ورزشي مثل کوهنوردي، يوگا قدرتي و تمرينات دسته جمعي، ميزان اندورمين را همان طور که دوست داريد بالا مي‌برد.

برج آذر (قوس)

نشان ويژه: ماجراجويي

عضو تأثيرپذير: ران

حرکت ورزشي ايده آل: تمرينات روباز، کوهنوردي.

متولدين «قوس» يک ذخيره بسيار بزرگ انرژي دارند و عاشق ورزش هاي روباز هستند.

پياده روي، صخره نوردي، اسکي روي آب و روي برف تماماً ورزش هايي هستند که نيازها و احساسات تان را پاسخ مي‌دهند و باعث ترقي و افزايش حس ورزشکاري تان مي‌شود (البته ران هايتان را هم قوي و کشيده مي‌کند).

اگر شرايط براي ورزش هاي خارج از سالن فراهم نبود مي‌توانيد به سراغ کوهنوردي برويد.

برج دي (جدي)

نشان ويژه: ورزيده و ماهر

عضو تأثيرپذير: زانوها

حرکت ورزشي ايده آل: بالا رفتن از پله، يوگا

متولدين برج جدي دريافته اند که اصرار و ممارست، نتيجه بخش خواهد بود.

دوست داريد در همه زمينه ها فعاليت کنيد، پس بدنسازي با دستگاه مثل دستگاه پله براي تان بسيار مناسب است.

يوگا هم براي افزايش دقت تان بسيار مفيد است.

اين ورزش ها باعث تقويت ماهيچه ها و عضلات دور زانو مي‌شود.

برج بهمن(دلو)

نشان ويژه: خيال پردازي

عضو تأثيرپذير: ساق پا

حرکت ورزشي ايده آل: هر نوع ورزشي خارج از قاعده و تکرار

از دستور دادن به دلوي ها بپرهيزيد چرا که از دستور شنيدن متنفرند. بهتر است همه چيز را به صورت انتخابي به آنها بگوييد. متولدين دلو عجيب و غريب هستند. مثلاً ممکن است به عنوان ورزش، لي لي بروند و واقعاً هم اين کار را مي‌کنند تا اينکه پرش را الگوي ديگران کنند.

پس از آن سراغ کار ديگري مي‌روند.

البته از کلاس هاي ورزشي شلوغ هم به شدت دوري مي‌کنند.

بهتر است قبل از انجام حرکات مربوط به ساق پا، حتماً مچ پا و قسمت هاي ديگر آن را کاملاً گرم کنيد و بيشتر از حد توان تان هم وزنه نزنيد.

برج اسفند(حوت)

نشان ويژه: ايده آليسم

عضو تأثيرپذير: پا

حرکت ورزشي ايده آل: تنفس يک در ميان با سوراخ هاي بيني، شنا و يوگاي سبک و ملايم

قبل از هر چيز متولدين برج حوت نياز به محيط ورزشي آرام و ساکت دارند، بدون ساعت، مربي پر سر و صدا و هرگونه تجهيزات دست و پاگير و مزاحم.

نشان ماهي، عاشق آب است پس بهترين پيشنهاد براي اسفندي ها انواع و اقسام ورزش هاي آبي است.

تنفس يک در ميان و متناوب سوراخ هاي بيني باعث آرام شدن ذهنتان مي‌شود، در حالي که حرکات نشسته يوگا، نرمش و انعطاف پذيري بدنتان را حفظ مي‌کند و پاها را استراحت مي‌دهد

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 2:14 AM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

حرکت‌هاى لگن خاصره

نوشته شده توسط نیک رزم در ۱۲:۳۵ – 12:35 -

لگن خاصره از دو استخوان خاصره و استخوان خاجى تشکیل مى‌شود. مفصل اتصالى دو استخوان خاصره در جلو (مفصل عانه) و همچنین مفصل ساکروایلیاک در استخوان خاجى و خاصره فاقد هرگونه حرکت مى‌باشند. (البته در مورد مفصل عانه قبلاً حرکتى ذکر شده بود). آنچه که امکان حرکت لگن خاصره را فراهم مى‌سازد دو مفصل استخوان‌هاى ران با خاصره و همچنین مفصل بین استخوان خاجى با اولین مهرهٔ کمرى از پایین است که قبلاً گفته شده داراى حرکات کافى است. هم دیسک مفصل استخوان خاجى با اولین مهرهٔ کمرى از پایین نوع مفصل سه محوره عمل مى‌نماید. و هم مفصل کروى‌شکل استخوان ران با استخوان خاجی، و به همین علت قابلیت حرکت لگن حول سه محور حرکتى ممکن مى‌گردد. بنابراین مجموع این سه مفصل (دو مفصل ران و مفصل خاجی) لگن خاصره را به اشکال زیر حرکت مى‌دهد.
۱. چرخش لگن حول محور فرونتال و موازى با سطح ساجیتال که در این حالت مفصل عانه متمایل به پایین شده و سطح خلفى استخوان خاجى که در حالت عادى رو به عقب مى‌باشد متمایل به بالا مى‌شود (شکل C) و عکس حرکت بالا، برگشت لگن به حالت معمولى (شکل A) و ادامهٔ حرکت به‌طورى که مفصل عانه متمایل به بالا شده و بخش خلفى استخوان خاجى به پایین متمایل مى‌شود. (شکل B).
حرکت‌هاى لگن حول محور فرونتال
۲. حرکت چرخش لگن به بالا و پایین حول محور ساجیتال و روى سطح فرونتال، به‌طورى که یکى از استخوان‌هاى خاصره به بالا رفته و دیگرى به پایین مى‌رود.
۳. حرکت چرخش لگن به چپ و راست که این چرخش حول محور ورتیکال و به موازات سطح هوریزنتال انجام مى‌شود و مى‌تواند به چپ و راست چرخش یابد، در این حالت یکى از استخوان‌هاى خاصره متمایل به جلو پیدا مى‌کند، منظور همان طرفى است که چرخش انجام مى‌شود.
حرکت‌هاى لگن حول محور‌هاى حرکتى ورتیکال (راست) و ساجیتال (چپ)
عضلاتى که در حرکت‌هاى فوق دخالت دارند عبارتند از:
۱. در حرکت اول – زمانى که لگن خاصره به پایین چرخش پیدا مى‌کند: فلکسورهاى ران و اکستنسورهاى مفصل مهرهٔ کمر و خاجی.
حرکت عکس حرکت اول – زمانى که لگن خاصره به بالا چرخش مى‌کند: اکستنسورهاى ران و فلکسورهاى مفصل مهرهٔ کمر و خاجی.
۲. زمانى که لگن خاصره حول محور ساجیتال نیمى از آن به بالا مى‌رود (در سمت راست):
فلکسورهاى سمت چپ مفصل خاجى و مهره‌هاى کمرى و عضلات دورکنندهٔ مفصل ران در سمت راست و نزدیک‌کنندهٔ مفصل ران در سمت چپ.
۳. چرخش به سمت راست حول محور ورتیکال، چرخاننده‌هاى مفصل مهره‌هاى کمرى و خاجى به سمت چپ و چرخاننده‌هاى خارجى مفصل چپ ران و چرخانند‌ه‌هاى خارجى مفصل چپ ران و چرخاننده‌هاى داخلى مفصل راست ران.

فرستاده شده در ستون مهره ها | بدون نظر

عضلات ناحیهٔ شکم

نوشته شده توسط نیک رزم در ۱۲:۳۵ – 12:35 -

عضلات شکمى عبارتند از:
راست شکمی
مایل بزرگ
مایل کوچک
عضلهٔ عرضی شکمی

راست شکمى

سطحى‌ترین عضلهٔ ناحیهٔ شکم است. و بین جناغ سینه و استخوان عانه قابل لمس مى‌باشد
سر ثابت: لبهٔ فوقانى عانه.
سر متحرک: غضروف دنده‌اى پنجم، ششم و هفتم دنده‌ها.
عصب‌گیری: اعصاب بین دنده‌اى هفتم تا دوازدهم.
عمل: در هر دو طرف، فلکشن ستون مهره‌ها.
یک طرف فلکشن جانبى ستون مهره‌ها.

مایل بزرگ

در جلو و کنار شکم و در دو طرف عضلهٔ راست بزرگ به‌طور سطحى قرار گرفته است و قابل لمس نمى‌باشد.
سر ثابت: سطح قدامى تاج خاصره.
سر متحرک: هشت دندهٔ پایینی.
عصب‌گیری: عصب لگنى و ریشهٔ سومین عصب کمرى و اعصاب هشتم تا دوازدهم بین دنده‌ای.
عمل: هر دو طرف فلکشن جانبى ستون مهره‌ها.
یک طرف فلکشن جانبى ستون مهره‌ها و چرخش آن به چپ و یا راست.

مایل کوچک

این عضله در زیر مایل بزرگ قرار گرفته است.
سر ثابت: بخش قدامى تاج خاصره‌ای.
سر متحرک: غضروف‌هاى چهار دندهٔ پایینى قفسهٔ سینه و تاندون بین دو عضله راست بزرگ.
عصب‌گیری: عصب لگنى و ریشهٔ سومین عصب کمرى و اعصاب هشتم تا دوازدهم بین دنده‌ای.
عمل: در هر دو طرف فلکشن و در یک طرف فلکشن جانبى ستون مهره‌ها.

عضلهٔ عرضى شکمى

به شکل صفحه‌اى از رشته‌هاى عضلانى است که به‌طور افقى در کنار بدن (پهلوها) قرار گرفته است.
سر ثابت: لبهٔ داخلى تاج خاصره و سطح غضروف‌هاى شش دندهٔ پایینى قفسهٔ سینه.
سر متحرک: نوار وترى جلوى شکم.
عمل: کشش دیوارهٔ شکم به داخل و کمک به بازدم تنفسى

فرستاده شده در ستون مهره ها | بدون نظر

عضلات حرکت‌دهندهٔ عمقى و خلفى ستون مهره‌ها

نوشته شده توسط نیک رزم در ۱۲:۳۵ – 12:35 -

این عضلات در بخش خلفى ستون مهره‌ها به شکل عمقى قرار دارند و هیچ کدام قابل لمس نیستند به چهار دسته تقسیم مى‌شوند که عبارتند از:
عضلات بین‌ خاری
عضلات چند سر
عضلات بین عرضی
چرخش‌دهنده‌های عمقی ستون مهره‌ها

عضلات بین‌ خارى

که با اتصال به مهره‌هاى بالایى و پایینى نگه‌دارنده و تقویت‌کنندهٔ ستون مهره‌ها مى‌باشد . عضلات حرکت‌دهندهٔ عمقى و خلفى ستون‌ مهره‌ها از اعصاب ستون مهره‌اى و بین دنده‌اى و هشتمین عصب گردنى عصب مى‌گیرند.
عضلات حرکت‌دهندهٔ عمقى و خلفى ستون مهره‌ها

عضلات چند سر

این عضلات از استخوان خاجى شروع شده و تا مهره‌هاى پشتى و گردنى ادامه مى‌یابند و بین دو مهره قرار مى‌گیرند و کارشان اکستنشن و چرخش ستون مهره‌ها به چپ و یا راست مى‌باشد.

عضلات بین عرضى

که از زائده‌هاى عرضى مهره‌ها شروع شده و به زائده‌هاى عرضى مهره‌هاى پایینى متصل مى‌شوند و کارشان فلکشن جانبى ستون مهره‌ها مى‌باشد و به دو گروه بیرونى و درونى تقسیم مى‌شوند.

چرخش‌دهنده‌هاى عمقى ستون مهره‌ها

چرخش‌دهنده‌هاى عمقى ستون مهره‌ها که خود به دو دسته تقسیم مى‌شوند:
- چرخاننده‌هاى بلند (Rotator Longus)
چرخاننده‌هاى کوتاه (Rotator Brevis)
انقباض طرفى هر گروه بدن را به سمت همان طرف چرخش مى‌دهد.

فرستاده شده در ستون مهره ها | بدون نظر

عضلات نیم‌خارى

نوشته شده توسط نیک رزم در ۱۲:۳۵ – 12:35 -

گروهى از عضلات هستند که به‌صورت رشته‌هاى مایل از زائده‌هاى شوکى مهره‌ها به زائده‌هاى عرضى مهره‌هاى پایین‌تر متصل مى‌شوند.
این گروه از عضلات در پشت گردن و بالاى کمر به‌طور عمقى قرار گرفته و قابل لمس نیستند تمامى این عضلات از شاخه‌هاى خلفى و گردنى و پشتى عصب‌گیرى مى‌کنند. و به سه دسته تقسیم مى‌شوند:
نیم‌خاری رأسی
نیم‌خاری گردنی
نیم‌خاری پشتی

نیم‌خارى رأسى

از زائدهٔ عرضى پنج یا شش مهرهٔ فوقانى پشتى و چهار مهرهٔ تحتانى شروع شده و به استخوان پس‌سرى ختم مى‌شوند. کار این گروه اکستنشن سر مى‌باشد.

نیم‌خارى گردنى

از زائده‌هاى عرضى پنج یا شش مهرهٔ پشتى فوقانى و چهار مهرهٔ گردنى تحتانى شروع شده و به زائدهٔ شوکى دومین تا پنجمین مهرهٔ گردنى ختم مى‌شوند و کارشان اکستنشن و چرخش ستون مهره‌ها در ناحیهٔ پشتى و گردنى است.

نیم‌خارى پشتى

از زائده‌هاى عرضى ششمین تا دهمین مهرهٔ پشتى شروع شده و به زائده‌هاى شوکى دو مهرهٔ گردنى تحتانى و چهار مهرهٔ فوقانى پشتى ختم مى‌شوند و عمل آنها اکستنشن و چرخش ستون مهره‌ها است.

فرستاده شده در ستون مهره ها | بدون نظر

عضلات راست‌کنندهٔ ستون مهره‌ها

نوشته شده توسط نیک رزم در ۱۲:۳۵ – 12:35 -

گره عضلاتى هستند که در ناحیهٔ پشت قرار دارند و شامل سه گروه عضلات هستند که خود به شاخه‌هایى تقسیم مى‌شوند.
خاصره‌اى (Iliocostalis) خاصره‌اى گردنى (Cervicis)
خاصره‌اى پشتى (Thoracis)
خاصره‌اى کمرى (Lumborum)
طویل (Longissimus) طویل رأسى (Capitis)
طویل گردنى (Cervicis)
طویل پشتى (Thoracis)
شوکى (Spinalis) شوکى گردنى (Cervicis)
شوکى پشتى (Thoracis)
عضلات راست‌کنندهٔ ستون مهره‌ها – نماى خلفى
سر ثابت: بخش خلفى ستون مهره‌ها در ناحیهٔ گردنی، پشتی، کمری، تاج خاصره‌ای، سطح خلفى خاجى و نه پایینی.
سر متحرک: زائدهٔ پستانى استخوان گیجگاهی، بخش خلفى مهره‌هاى گردنی، پشتی، کمرى و دوازده دندهٔ قفسهٔ سینه.
عصب‌گیری: شاخه‌هاى بخش خلفى اعصاب ستون مهره‌ای.
عمل: در هر دو طرف سبب باز شدن (اکستنشن، هایپراکستنشن) مفصل اطلس و استخوان پس‌سرى و به‌طور کلى ستون مهره‌ها مى‌شود.
و در یک طرف فلکشن جانبى و چرخش به چپ یا راست ستون مهره‌ها را موجب مى‌گردد موقعیت عضلات فوق به‌طور کلى از نقطه‌نظر قرارگیرى طورى است که بهترین شکل ممکن را نسبت به محور حرکتى (فرونتال) دارا مى‌باشد. و موجب حرکت اکستنشن و هایپراکستنشن مى‌شود، گرچه این عضلات در حرکات چرخشى ستون مهره‌ها به چپ و یا راست نیز دخالت دارند. ضمناً عضلات فوق علاوه بر حرکت دادن ستون مهره‌ها موجب نگهدارى و ثابت‌کنندگى ستون مهره‌ها نیز مى‌شوند.

فرستاده شده در ستون مهره ها | یک نظر

سوئز کوچک

نوشته شده توسط نیک رزم در ۱۲:۳۵ – 12:35 -

به‌طور عمقى در ناحیهٔ حفرهٔ شکمى قرار گرفته است و قابل لمس نمى‌باشد.
سر ثابت: جسم مهره‌اى مهره‌هاى اول کمرى و آخر پشتی.
سر متحرک: بخش خلفى استخوان عانه.
عصب‌گیری: اولین عصب کمری.
عمل: در هر دو طرف، ثابت‌کنندهٔ مهره‌هاى کمری.
یک طرف فلکشن جانبى ستون مهره‌ها از مهره‌هاى کمری.

فرستاده شده در ستون مهره ها | بدون نظر

مربع کمرى

نوشته شده توسط نیک رزم در ۱۲:۳۵ – 12:35 -

که در طرفین ستون مهره‌ها در ناحیهٔ مهره‌هاى کمرى قرار گرفته‌اند و به خاطر وجود بافت چربى در این قسمت لمس کردن آن مشکل مى‌باشد.
سر ثابت: تاج خاصره‌اى استخوان خاصره.
سر متحرک: دوازدهمین دنده و زائده‌هاى عرضى چهار مهرهٔ کمری.
عصب‌گیری: عصب دوازدهم پشتى و اول کمری.
عمل: در هر دو طرف، ثابت‌کنندهٔ مهره‌هاى کمرى ستون مهره‌ها است و در یک طرف سبب فلکشن جانبى ستون مهره‌ها مى‌شود. علاوه بر این دو حرکت، با کشیدن آخرین دندهٔ به پایین به عمل بازدم تنفسى کمک مى‌نماید.

فرستاده شده در ستون مهره ها | بدون نظر

عضلات زیر پشت‌سرى

نوشته شده توسط نیک رزم در ۱۲:۳۵ – 12:35 -

عضلات مورب رأسى فوقانى (Ovliquus Capitis Superior)
عضلات رأسى تحتانى (Obliquus Capitis interior)
راست بزرگ رأسى خلفى (Rectus Capitis Posterior Major)
راست کوچک رأسى خلفى (Rectus Capitis Posterior Minor)
در زیر جمجمه به‌طور عمقى قرار گرفته‌اند و قابل لمس نیستند. (شکل زیر)
سر ثابت: بخش خلفى دو مهرهد اول گردنى (اطلس و آکسیس).
سر متحرک: استخوان پس‌سرى و زائده‌هاى عرضى اولین مهرهٔ گردنی.
عمل: هر دو طرف باز کردن (اکستنشن و هایپراکستنشن) مفصل اطلس و استخوان پس‌سری.
یک طرف فلکشن جانبى سر از مفصل ذکر شده و چرخش آن به چپ یا راست از مفصل اطلس و آکسیس را سبب مى‌شود.
عضلات زیر پشت‌سرى – نماى خلفى

فرستاده شده در ستون مهره ها | بدون نظر

عضلات مهره‌اى

نوشته شده توسط نیک رزم در ۱۲:۳۵ – 12:35 -

این عضلات عبارتند از:
مهره‌اى رأسى Splenius Capitis
مهره‌اى گردنى Splenius Cervisis
مهره‌اى رأسى عضله‌اى است سطحى که بین جناغى چنبرى و ذوزنقه و در زیر جمجمه قرار دارد.
سر ثابت: زائده‌هاى شوکى هفتمین مهرهٔ گردنى و شش مهرهٔ اول پشتی.
سر متحرک: زائدهٔ پستانى استخوان گیجگاهى و زائده‌هاى عرضى مهره‌هاى اول تا سوم گردنی.
عصب‌گیری: شاخه‌هاى پایینى و میانى اعصاب گردنی.
عمل: عضلات هر دو طرف باز کردن (اکستنسور) و هایپراکستنشن مهرهٔ اول گردنى با استخوان پس‌سرى و تمام مهره‌هاى گردنى را موجب مى‌گردد.
یک طرف: فلکشن جانبى و چرخش سر به طرفین را سبب مى‌شود.

فرستاده شده در ستون مهره ها | بدون نظر

گوشه‌اى

نوشته شده توسط نیک رزم در ۱۲:۳۵ – 12:35 -

سر ثابت: لبهٔ داخلى کتف.
سر متحرک: زائده‌هاى عرضى چهار مهرهٔ گردنی.
عصب‌گیری: سومین و چهارمین عصب‌ گردنى و شاخهٔ پشت کتفی.
عمل: انقباض هر دو طرف باعث ثابت کردن مهره‌هاى گردنى و انقباض یک طرف باعث فلکشن جانبى مهره‌هاى گردنى مى‌شود. گرچه عمل اصلى گوشه‌اى بالا کشیدن استخوان کتف مى‌باشد، ولى وقتى کتف ثابت شود عضلهٔ گوشه‌اى یک طرف مى‌تواند سر را به همان طرف خم نماید.

فرستاده شده در ستون مهره ها | بدون نظر

[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 2:13 AM ] [ ابوذر جهان مهر ]

[ ]

مطالب قدیمی‌تر >>

[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir | rss ]
مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه